Forward icon

Nyhedsbrev november 2017

Sidste frist for tilmelding til temadagen er den 20. november 2017

Du kan tilmelde dig temadagen her.

Du kan finde programmet for temadagen her. Prisen for hele temadagen inklusiv forplejning er 180 kr.

Temadagen har overskriften "Rygestopindsatsen resultater og hjælpemidler". Dagen består af en blanding af oplæg om Rygestopbasens resultater og nye tiltag, interview med Hjørring, Stevns og Skanderborg Kommune om, hvordan de bruger data fra Rygestopbasen.

Vi sætter også fokus på snus - både hvordan man kvitter snus, og hvordan rygestoprådgiveren skal håndtere, når deltagere bruger snus som middel til at kvitte tobakken. Derfor stiller vi spørgsmålet om snus er en effektiv del af rygestopbehandlingen til Hans Gilljam, der er professor ved Karolinska Instituttet.

Til sidst på dagen har vi en række oplæg fra forskellige vinkler på udlevering af NRT og anden rygetrangsreducerende medicin. Her er både forskningen, Sundhedsstyrelsen og forskellige kommuner med erfaring på området repræsenteret. Der lægges op til erfaringsudveksling og spørgsmål fra salen.

Vi håber, at deltagerne går hjem med inspiration til at få mere ud af Rygestopbasen samt ny viden i forhold til snus og håndtering af bloktilskuddet til rygestopmedicin.

____________________________________________________________________________________

Registrering af rygetrangsreducerende medicin

I forbindelse med registrering af rygetrangsreducerende medicin er det vigtigt, at de forskellige medicintyper bliver registreret rigtigt. Da Rygestopbasen ikke må fremhæve varemærker, fremgår det aktive stof i henholdsvis håndkøbsprodukterne eller den receptpligtige medicin af spørgeskemaet og ikke navnet på produktet. Derfor skal produkterne registreres som følgende:

Under nikotinsubstitution skal samtlige produkter, der indeholder nikotin, som kan købes i håndkøb registreres. Det gælder uanset, hvilken form produktet leveres i.

Produkter, hvor det aktive stof er vareniclin, er receptpligtig medicin. I praksis findes der kun få varemærker med dette aktive stof. Derfor kan en hurtig internetsøgning afsløre navnet på produkter, som skal registreres under dette stof.

Tilsvarende gælder det produkter, hvor det aktive stof er bupropion. Stoffet vil også indgå i receptpligtig medicin. I praksis findes der også her kun få varemærker med dette aktive stof. Derfor kan en hurtig internetsøgning afsløre navnet på produkter, som skal registreres under dette stof.

Kategorien andet under spørgsmålet skal kun anvendes til produkter, der ikke indeholder nikotinsubstitution, vareniclin eller bupropion.

____________________________________________________________________________________