Forward icon

Nu er Rygestopbasens tastselv-miljø åbent igen

Nu er brugerprofilerne mm. opdateret og testet færdigt. Derfor er Rygestopbasens tastselv-miljø igen åbent for indtastning. 

Inden du logger på tastselv-miljøet, vil vi bede dig læse nyhedsbrevet igennem.  

I nyhedsbrevet kan du læse om:

  • Rens cachen i din browser, inden du logger på tastselv-miljøet
  • Guide til de nye brugerprofiler samt oftest stillede spørgsmål
  • Hvis du følger op på din rygestopenheds deltagere efter 6 måneder
  • Det er den enhedsansvarlige, der skal ændre din brugerprofil
  • Indtastning af data til to-trins login er en forudsætning for at ændre din brugerprofil
  • Opdateret spiseseddel til rådataark

________________________________________________________________________________

Rens cachen i din browser, inden du benytter tastselv-miljøet

Din browser er indstillet sådan, at den husker tidligere versioner mm. af de hjemmesider, som du bruger. Efter at Rygestopbasens tastselv-miljø er blevet opdateret, kan browseren ikke vise de nye funktioner rigtigt, med mindre du renser cachen i browseren.

Du renser cachen i Google Chrome ved at klikke på de tre prikker i øverste højre hjørne og vælger 'Indstillinger' i menuen. Ude til venstre på siden skal du så klikke på 'Avanceret'. I menuen skal du vælge 'Sikkerhed og privatliv'. Herefter skal du vælge 'Ryd browserdata' nederst i første boks, der kommer op. Derefter skal du vælge den tredje mulighed i boksen 'Billeder og filer, der er gemt i cache' ved at sætte flueben i boksen ud for. Derefter skal du trykke 'Ryd data'.

Herefter kan du åbne tastselv-miljøet og få vist den opdaterede version. Du skal kun rense cachen lige efter opdateringen - efterfølgende kan du bare logge på. 

________________________________________________________________________________

Guide til brugerprofiler

I forbindelse med implementeringen af de nye brugerprofiler har Rygestopbasen udviklet en ny guide til brugerprofilerne. Her er de forskellige brugerprofiler beskrevet samt muligheden for, at brugerprofilerne kan tilknyttes en underenhed. I guiden beskriver vi også de oftest stillede spørgsmål til brugerprofilerne. 

Vi anbefaler, at du læser guiden helt igennem. Bagefter kan den med fordel bruges til at slå de forskellige spørgsmål op. Vi opdaterer guiden løbende.   

Guiden ligger på en ny underside på Rygestopbasen.dk under menuen 'For rådgiverne' og 'Brug af tastselv'. Du kan finde siden via dette link eller gå direkte til guiden via dette link

Da opdateringen vedrører samtlige brugere af Rygestopbasens tastselv-miljø, beder vi dig venligst om at se, om dit spørgsmål er besvaret i guiden, inden du tager kontakt til Rygestopbasens sekretariat. Findes svaret ikke i guiden, vejleder vi selvfølgelig gerne som altid. 

________________________________________________________________________________

Hvis du følger op på rygestopenhedens deltagere efter 6 måneder?

Opdateringen af  rådgiver-brugerprofilen betyder, at du kun får adgang til kursusmodulet fremefter. Har du derfor en brugerprofil som rådgiver og skal lave opfølgninger efter 6 måneder på deltagerne i jeres rygestopenhed, skal du have tilføjet brugerprofilen 'Opfølger'.

Du skal kontakte den enhedsansvarlige i rygestopenheden og få lavet brugerprofilen om hurtigst muligt, så du ikke mister nogle opfølgninger. 

Følger Stoplinien op på rygestopenhedens deltagere, skal hverken du eller den enhedsansvarlige foretage jer noget. 

________________________________________________________________________________

Den enhedsansvarlige har rettigheder til at ændre din brugerprofil

Det er den enhedsansvarlige i din rygestopenhed, der har rettigheder til at ændre din brugerprofil. Det er derfor den enhedsansvarlige, du skal tage kontakt til, hvis der skal ændres noget i din brugerprofil. 

Rygestopbasen har udviklet en guide særligt til de enhedsansvarlige og har sendt et separat nyhedsbrev ud til dem. Rygestopbasens sekretariat hjælper og vejleder gerne, men vi kan af hensyn til datasikkerheden ikke uden videre give adgang til data uden at tjekke, at det er ok, at du får adgang. 

Den enhedsansvarlige vil gennemgå samtlige brugerprofiler med Rygestopbasens sekretariat indenfor de næste par måneder.

________________________________________________________________________________

Indtastning af informationer til to-trins login

Rygestopbasen øger sikkerheden ved login. På sigt indføres at hver bruger af tastselv-miljøet skal taste en kode, som bliver tilsendt i login-processen enten på mail eller mobil.

Denne kommende nye procedure kræver, at vi på forhånd ved, hvor vi skal sende koden hen. Derfor skal du allerede nu aftale med den enhedsansvarlige om koden enten skal sendes til dit mobilnummer eller din mail. Det er en forudsætning for at ændre din brugerprofil, at dit mobilnummer eller din mail bliver tastet ind. 

På den måde bliver du ikke lukket ude af Rygestopbasens tastselv-miljø, når vi indfører den ekstra sikkerhedsforanstaltning ved login.

________________________________________________________________________________

Opdateret spiseseddel til rådataark

Med de nye brugerprofiler bliver flere funktioner knyttet til underenhederne. For at systemet altid kan kende forskel på underenheder, er der i starten af rådataarkene indført et nyt felt med et ID nummer for underenheden. Feltet med navn på underenheden er fortsat en del af arket.

Vi har derfor opdateret spisesedlen til rådataarket. Den kan hentes på Rygestopbasen -> For rådgiverne -> Brug af data - i boksen 'Læsning af rådata' i højre side. Du kan også finde siden via dette link

________________________________________________________________________________