Nyhedsbrev, marts 2015
Ingen billeder? Web-version
 

IT-sikkerhed

Sikkerhed på nettet er normalt ikke noget, der ligger os specielt på sinde. Vi anvender internettet og ved nok, at nogen måske kigger med, men vi kan ikke gøre noget ved det, og der er jo så meget andet at tænke på. Økonomiske interesser har presset regeringer til at tage kampen mod piratkopiering meget alvorligt, mens lovgivernes fokus på f.eks. identitetstyveri, sletning af personligt indhold og sløset omgang med personfølsomme data har været fraværende. Persondatalovgivingen er ikke ændret væsentligt siden 1990’erne, og siden da er vores verden forandret meget.

Konkrete sager som hackerangrebet på CSC, hvor kørekortoplysninger måske/måske ikke blev stjålet og Se & Hør-sagen, hvor hotlinemedarbejdere hos Nets solgte kreditkortoplysninger, har været et wakeup-call for Folketinget. Retsudvalget har derfor nedsat en parlamentarisk arbejdsgruppe vedr. beskyttelse af personfølsomme oplysninger, som skal komme med forslag til stramning af persondataloven. Samtidig vil der i EU-regi komme en forordning eller et direktiv, der fastsætter klare minimumsmål for omgang med persondata.

I IT-Center Fyn har vi fokus på sikkerheden. Vi har indgået databehandleraftaler med skolerne og er i gang med at få databehandleraftaler med vores samarbejdsparter. Det er kun begyndelsen, og vi vil i den kommende tid se et øget fokus på persondatasikkerhed i takt med, at lovgivningen på området ændres.

 
 

Send breve elektronisk gennem e-boks med IMS Digital Post

Fra 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år have en Digital Postkasse. Postkasserne til digital post leveres via e-Boks. Offentlige virksomheder kan tilslutte sig e-Boks-systemet gennem Digitaliseringsstyrelsen og på den måde sikre sig, at alle borgere automatisk vil modtage de afsendte digitale breve i deres e-Boks. Det betyder, at I nu har mulighed for at sende ”anbefalede” elektroniske breve til både virksomheder og personer. "Anbefalet" betyder i denne sammenhæng, at afsenderen modtager en kvittering som dokumentation for afsendelsen.

IT-Center Fyn har lavet en rammeaftale med IMS-SOFT, som vores partnerskoler kan benytte frem til d. 1. april 2015. Dog skal selve implementeringen blot være påbegyndt inden udgangen af 2015.

Løsning vil give følgende muligheder betinget af den licens skolen vælger:

  • Afsendelse og arkivering fra Microsoft Office
  • Afsendelse af enkelt/flettet dokument uden arkivering
  • Afsendelse og arkivering fra IMS-Arkiv
  • Afsendelse og arkivering af flettet dokument

Såfremt der ønskes mere information, kan I kontakte Kent Hansen.

 
 

VPN ”Virtual private network” efter 1. januar 2015

I 2015 vil man automatisk få tilbudt ”VPN-for alle”, når man har mere end 9 brugere oprettet til VPN. Prisen vil være den samme, som man betaler for de 9 brugere man har på i forvejen.

I løbet af de senere år er der kommet flere og flere brugere på, så det har været nødvendigt at købe et supplement til de eksisterende system. Valget er faldet på det nye system Cisco AnyConnect, der giver mulighed for, at alle brugere med domæne-computere har adgang til VPN-forbindelse, med de rettigheder man har på skolen i forvejen. Det betyder, at alle computere, der er medlem af domænet, får installeret en VPN-klient på deres computer, hvorefter de kan tilgå alle netværksfiler, såfremt de har en internet forbindelse til rådighed. Med andre ord kan de det samme over CISCO AnyConnect, som hvis de sidder fysisk på skolen.

Der er lavet brugervejledning, som kan udsendes til de brugere, der ønsker at bruge denne service. Jeres lokale IT-supporter kan kontrollere og klargøre jeres computere til den nye løsning. Man kan dog også få det ved at anmode om det på servicedesk@itcfyn.dk. Prisen for VPN for alle er kr. 10.000,00 om året.

 

Præsentation af IT-Center Fyns nye faglige netværkskoordinatorer.

IT-Center Fyn driver som bekendt et netværk for faglige it-vejledere/ressourcepersoner i STX/HF, der mødes to gange årligt  og videndeler i netværkets online Yammergruppe.  For at optimere det specifikt faglige udbytte af at deltage i netværket, er der oprettet en ny funktion som faglig netværkskoordinator. Der er ansat fire af disse koordinatorer, og målet er, at hver enkelt netværkskoordinator skal være med til at sikre videndeling og videreudvikling af brugen af pædagogisk it i den pågældende faggruppe, samt anspore til samarbejde mellem skolerne.

Der er ansat netværkskoordinatorer i flg. faggrupper:

  • Matematik: Sidsel Visti Nonnemann, lektor i matematik og idræt, Midtfyns Gymnasium
  • Naturvidenskabelige fag: Lasse Baasch Engedal, lektor i kemi og fysik, Tornbjerg Gymnasium
  • Historie og samfundsfag: Marie-Louise Bach, lektor på Nyborg Gymnasium
  • Dansk og sprogfag: Martin Krag Rasmussen, lektor i dansk, filosofi, ToK, Kolding Gymnasium

Forårets netværksmøde for de faglige it-vejledere/ressourcepersoner finder sted den 12.03.2015

IT-Center Fyn driver endvidere et Apple-netværk, hvor Jacob Munter, lektor i matematik, datalogi og filosofi, Nyborg Gymnasium, er netværkskoordinator. Dette netværk er åbent for alle skoler i IT-Center Fyn og holder netværksmøde torsdag den 26. marts.

Se programmerne for netværksmøderne på IT-Center Fyns hjemmeside.

Fra venstre: Marie-Louise Bach, Lasse Baasch Engedal, Sidsel Visti Nonnemann, Martin Krag Rasmussen og Jacob Munter.

 
 

Nyt fra projekt Flipped Learning fase 1 og 2

Den første fase fra august til december 2014 har været en slags opvarmningsfase med udforskning af de forskellige nye begreber, kompetencer og værktøjer, der knytter sig til Flipped Learning. Vi har på baggrund af arbejdet i første fase sammenfattet en oversigt over de kompetencer som deltagerne meget gerne skulle have tilegnet sig på nuværende tidspunkt, som forudsætning for arbejdet i de kommende faser. Hvis andre skoler i fællesskabet har lyst til at påbegynde arbejdet med Flipped Learning kan oversigten over grundlæggende kompetencer ses på vores hjemmeside under videndeling, hvor projektet har sin egen blog: http://itcfyn.dk/videndeling/projekt-flipped-learning/

På bloggen er det også muligt at se et udvalg af de mange læringsaktiviteter, der blev udviklet i første fase.

I fase 2 i Projekt Flipped Learning, der forløber fra januar til juni 2015 er der fokus på at undersøge om Flipped Learning giver mulighed for en endnu større grad af undervisningsdifferentiering. Der vil hen over foråret blive afholdt fire webinarer for deltagerne, der vil komme til at omhandle de fire elementer i projektets differentieringsmodel.

Webinarerne vil foregå via Lync eller Google HangOut med 3-4 projektskoler ad gangen.

 
 
 

Office 365 - ny aftale med WebTop

IT Center Fyn har indgået en ny rammeaftale med WebTop, som betyder en mere realistisk projekt- og driftpris for Office 365 med en bruger-grænseflade, der er tilpasset skolen. Der er rabat ved indgåelse af en aftale med WebTop inden 1. juli.

For mere information kontakt Kent Hansen, tlf 51 38 32 64.

 
 

 
 
 
 
 

Videndelingseminar om valg og implementering af LMS

Den 29/4 inviterer vi alle partnerfælleskabets skoler til seminar med oplæg og workshops fra partnerskoler, der har særlige erfaringer med Office 365 og Google Apps for Education. Se det foreløbige program her eller på hjemmesiden under kurser & arrangementer. Vel mødt!