Facebook icon Twitter icon Forward icon

In deze themanieuwsbrief nieuw kwalificatiedossier leest u het laatste nieuws over de examens voor het nieuwe kwalificatiedossier Beveiliging.

Introductie

Met de komst van het nieuwe Kwalificatiedossier vervalt het oude dossier. Per 1 augustus 2021 kunnen er geen studenten meer worden ingeschreven op Beveiliger Crebo 25407 en Coördinator Beveiliging Crebo 25408. In deze nieuwsbrief leest u hoe SVPB de examinering invult.

Aan het einde van deze nieuwsbrief zijn weer enkele veel gestelde vragen opgenomen, onder andere over toetsmatrijzen. Heeft u vragen, stel ze ons gerust. Uw vragen helpen ons om de juiste informatie te verstrekken en daarmee helpen we mogelijk anderen weer verder.

Daarnaast staan we stil bij Informatiebijeenkomsten voor opleiders, voorheen Regiobijeenkomsten die we begin september organiseren.

Jeroen Mulder, Manager SVPB

Examenprogramma Beveiliger Crebo 25407

SVPB zal het examenprogramma Beveiliger Crebo 25407 en bijbehorend Certificaat B voorlopig blijven aanbieden tot 1 augustus 2025. Ze volgt daarmee de richtlijnen van de minister.
Dus: studenten die zich vóór 1 augustus 2021 bij een CREBO ingeschreven onderwijsinstelling hebben aangemeld voor de opleiding Beveiliger crebo 25407 (en tussentijds niet uitgeschreven zijn geweest), worden tot 1 augustus 2025 in de gelegenheid gesteld de examens te behalen. 

Na 1 augustus 2025 kan de kandidaat alleen nog het examenprogramma voor het nieuwe Crebo 25690 en bijbehorende Certificaat B afleggen. Uiteraard moet de kandidaat dan wel bij een onderwijsinstelling op Crebo 25690 staan ingeschreven. In onze vorige nieuwsbrief leest u op welke vrijstellingen en gelijkstellingen de kandidaat dan eventueel aanspraak kan maken.

Examenprogramma Coördinator Beveiliging Crebo 25408

SVPB zal het examen Coördinator Beveiliging Crebo 25408 en het bijbehorende Certificaat C voorlopig blijven aanbieden tot 1 augustus 2026. Ze volgt daarmee ook hier de richtlijnen van de minister.
Dus: studenten die zich vóór 1 augustus 2021 bij een CREBO ingeschreven onderwijsinstelling hebben aangemeld voor de opleiding Coördinator Beveiliger crebo 25408 (en tussentijds niet uitgeschreven zijn geweest), worden tot 1 augustus 2026 in de gelegenheid gesteld het mbo diploma Coördinator Beveiliging te behalen.

Tarieven examenprogramma’s Crebo’s 25690 en 25691

De tarieven voor de examens voor de examenprogramma's crebo 25690 en 25691 zijn gepubliceerd op onze website op de pagina examentarieven (onderaan). Deze tarieven zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Toezicht. 

Informatiebijeenkomsten voor opleiders

Op 7, 9, 14 en 15 september organiseren we informatiebijeenkomsten voor opleiders, voorheen Regiobijeenkomsten, waarin we informeren over de examinering van het nieuwe kwalificatie dossier.
Hoe komt de SVPB van kwalificatiedossier tot examenopgave? Wat zijn resultaten van de door de SVPB uitgezette pilot-examens?
Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Opleiders ontvangen een aanmeldmogelijkheid waarin ze ook suggesties voor onderwerpen kunnen doen.

Veelgestelde vragen