Forward icon

Nyhedsbrev marts 2018

Denne gang kan du læse om:

  • Nyt datafilter til nemt at få data på deltagere, der modtager kommunalt tilskud på rygestopmedicin samt Storrygerpuljen.
  • Opbevaring af persondata: Modulet, så deltagerne selv kan registrere deres oplysninger i Rygestopbasen, bliver opprioriteret, så kommunerne kan undgå at benytte en papirversion af spørgeskemaet.
  • Sådan registreres forløb, hvor mødegange er erstattet med telefonisk rådgivning.

________________________________________________________________________________

Nyt datafilter til datatræk på kommunalt tilskud til rygestopmedicin

Fra 01.07.2017 sidste år har det været muligt at registrere, når deltagere får rygestopmedicin med kommunalt tilskud.

Rygestopbasen har nu oprettet et nyt datafilter på deltagerrapporten og indikatorrapporten i Rygestopbasens tastselv-miljø. Derfor kan rygestopenheden nemt trække rapporter på deltagere, der modtager tilskuddet og dermed følge resultaterne for indsatsen.

Vi har også lagt funktionen ind for de rygestopenheder, der har været en del af Storrygerpuljen. Datafilteret har helt samme funktion som for kommunalt tilskud til rygestopmedicin. De kommuner, der er en del af Storrygerpuljen, har fået særskilt information om denne funktion.

________________________________________________________________________________

Selvregistreringsmodul til deltagere på rygestopkurser opprioriteres

I forbindelse med den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, er mange kommuner og organisationer i gang med at gennemgå deres procedurer for håndtering af persondata. For at støtte kommunerne i denne proces vil Rygestopbasen færdigudvikle et selvregistreringsmodul til deltagerne hurtigere end planlagt. Modulet giver rygestopenheden mulighed for at lade deltagerne selv taste deres svar direkte til Rygestopbasen.

På den måde kan kommunen spare tid ved ikke at skulle taste spørgeskemaerne og derudover gøre processen med indtastning af data papirløs. Modulet forventes færdigt senest ved udgangen af juni 2018.

__________________________________________________________________________________

Registrering af telefonisk rådgivning på enkelte mødegange

Nogle deltagere er udfordrede af geografiske afstande og sociale forhold, der gør det svært at møde op på et rygestophold på alle de aftalte mødegange. Derfor giver nogle kommuner telefonisk rygestoprådgivning til den enkelte deltager som erstatning for et fysisk fremmøde.

For at kunne følge effekten af de mere individuelle typer af rådgivning, skal forløb, der erstatter fysiske mødegange med telefonisk rådgivning, registreres under metoden (spørgsmål 8B på registreringsskemaet) på denne måde:

Hvis rådgiveren holder ét telefonisk møde som led i et standardforløb eller ’Kom og Kvit’, skal forløbet registreres ved at sætte kryds ved ’Standardforløb´ eller ’Kom & Kvit’ som altid.

Hvis forløbet har flere end én telefonisk mødegang, skal forløbet registreres under ’Andet’. Her skal den anvendte metode angives samt antallet på telefoniske mødegange. Hvis metoden fx har været standardforløb, hvor deltageren har modtaget rådgivning to af mødegangene over telefonen, så skal der på linjen ud for 'andet' skrives: Standardforløb med 2 telefoniske mødegange.