Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet Institut for Husdyrvidenskab

Husdyrforskning - fjerkræ

juni 2015

nyheder

I fremtiden æder høns og grise græs

Forskere trækker protein ud af græs og kløver til enmavede dyr. Det sker i samspil med udvikling af det nye HTL-energianlæg på AU Foulum. Lene Stødkilde, der er ansat ved Institut for Husdyrvidenskab på AU Foulum, er i fuld gang med at teste proteinfoder, der er udvundet af rødkløver, hvidkløver, lucerne og rajgræs. Ind til videre er det rotter, der får proteinprodukterne, men på sigt skal foderet bruges til svin og fjerkræ.

Øget afsætning af økologiske kyllinger

Under én procent af de kyllinger, som havner på danske spiseborde er økologiske, og cirka halvdelen af dem er importerede. Set i forhold til den økologiske andel i andre varegrupper er der et stort potentiale for at øge salget af økologisk kylling. Folkene bag projektet MultiChick har afholdt workshop med folk fra branchen for at diskutere, hvad der kan gøres for at forbedre afsætningen.

Kontrol af indvoldsorm kan reducere dødeligheden i den økologiske ægproduktion

En nylig afsluttet ph.d-afhandling har undersøgt dyrevelfærden i den økologiske ægproduktion og fundet en sammenhæng mellem dødelighed og niveauet af infektion med indvoldsorm. Dødeligheden om sommeren viste sig at være dobbelt så høj hos højt-inficerede bedrifter sammenlignet med lavt-inficerede bedrifter.

Gode idéer er velkomne på Økologikongres 2015

Til november afholdes der for niende gang Økologi-kongres, hvor alle med interesse for økologisk fødevareproduktion kan mødes og udveksle viden og erfaring. Arrangørerne efterlyser gode ideer til faglige arrangementer. Som noget nyt tilbydes organisationer og virksomheder nemlig at lægge workshop og faglige arrangementer, som de alligevel skulle holde, på kongressen. 

DCA's årsberetning er udkommet

Formålet med at udgive årsberetningen er at give alle med interesse for fødevarer og jordbrug indsigt i det seneste års aktiviteter. Beretningen er inddelt i 13 temaområder, der spænder fra fødevarekvalitet til dyrevelfærd og miljø. For hvert område er der eksempler på, hvordan der i samarbejde med virksomheder og faglige organisationer er udviklet nye produkter og teknologier, som har givet vækst, udvikling og beskæftigelse inden for sektoren.

ARRANGEMENTER

om nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Husdyrvidenskab i samarbejde med DCA - Nationalt Center for fødevarer og jordbrug. Nyhedsbrevet indeholder nyt om forskningen på husdyrområdet - herunder aktiviteter og resultater ved Institut for Husdyrvidenskab samt øvrige instiutter ved AU-Foulum. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på forsiden af anis.au.dk.

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet