Forward icon

Nyhedsbrev juni 2017

____________________________________________________________________________________

Denne gang kan du kan læse om:

  • Bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen til Rygestopbasen
  • Dato på Rygestopbasens temadag 2017
  • Rygestopbasen har fået nyt telefonnummer
  • 'Røgfrit liv' i spørgeskemaerne
  • Kommende opdatering af rådatafiler samt hjælpefil til at forstå rådata
  • Nye muligheder i opfølgningsbilledet i tastselv og opdatering af guide
  • Opdater browseren i tastselvmiljøet eller clear cache, hvis du oplever udfordringer

____________________________________________________________________________________

Rygestopbasen har fået bevillingen for 2017

Den 20. april 2017 fik Rygestopbasen bevilliget penge fra Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen til årets mange aktiviteter. Rygestopbasens kan dermed fortsat støtte op om rygestopenhedernes arbejde med at monitorere, kvalitetssikre og dokumentere rygestopindsatsen.

I bevillingen lægger Sundhedsstyrelsen vægt på, at årets planlagte aktiviteter "ligger i fin forlængelse af aktiviteterne i 2016, og mange af dem er baseret på erfaringer og efterspørgsel fra brugerne". I år 2017 vil Rygestopbasen have særligt fokus på at forbedre brugerfladen, kompetenceudvikling for brugere og samarbejdspartnere samt formidling af resultater fra Rygestopbasen.

____________________________________________________________________________________

Dato på Rygestopbasens temadag 2017

Rygestopbasens årlige temadag bliver næste gang afholdt den 28. november 2017 i auditoriet på Bispebjerg Hospital. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen!

Programmet for dagen samt tilmelding kommer senere på året.

____________________________________________________________________________________

Rygestopbasen har fået nyt telefonnummer

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i Rygestopbasen, kan vi nu træffes på telefonnummer: 3816 3853.

Telefontiderne er fortsat: Mandag fra kl. 9-11.30, onsdag og torsdag fra kl. 12.30-14.30. Du kan også fortsat sende en mail til info@rygestopbasen.dk udenfor telefonåbningstiden, så besvarer vi den hurtigst muligt og ringer også gerne op, hvis det løser problemstillingen hurtigere.

____________________________________________________________________________________

'Røgfrit liv' i spørgeskemaerne

Kræftens Bekæmpelse har opdateret grundkurset og kalder det nu 'Røgfrit liv'. Efter aftale med Kræftens Bekæmpelse skal kurset registreres som standardforløb under metode (spg. 8b) på Rygestopbasens registreringsskema. Kurset ligger fortsat indenfor definitionerne af et standardforløb.

____________________________________________________________________________________

Kommende opdatering af rådatafiler og hjælpefil

Alle rygestopenheder kan få adgang til deres egne rådata i tre forskellige Excel-filer i tastselv-miljøet. Filerne hedder 'kurser', 'basisskema' og 'opfølgning'. Nogle af overskrifterne i rådatafilerne i tastselv-miljøet vil blive opdateret indenfor den næste uge.

For at kunne læse rådatafilerne ligger der et identisk Excel-ark på Rygestopbasens hjemmeside. Når man downloader Excel-arket, kan man under de tre faner se forklaringen på de forskellige talkoder i rådata. Vi har allerede nu lagt en opdateret og mere pædagogisk version af hjælpefilen 'Læsning af rådata' på Rygestopbasen.dk. Du finder filen under 'For enhederne' og 'Manualer'. Du kan også finde filen via dette link.

Senere på året er der planlagt en større omrokering af rådata, så det bliver endnu nemmere at filtrere sig frem til svar i rådata.

____________________________________________________________________________________

Kommende muligheder i opfølgningsbilledet i tastselv og opdatering af guide

Opfølgningsbilledet i Rygestopbasens tastselv-miljø bliver brugt af mange rygestopenheder samt af Stoplinien til at håndtere opfølgningen af deltagere på rygestopkurser efter 6 måneder.

Rygestopbasen vil indenfor den næste uge opdatere opfølgningssiden. Dette sker efter ønske fra brugerne, så man nu tydeligere kan se, når opfølgningen af deltagere bliver opgivet med en af de fem gyldige grunde. Opfølgningen vil nu blive markeret med et grønt kryds. Derudover vil det nu også være muligt at hente en rapport på, hvorfor deltageren er opgivet direkte i opfølgningsbilledet.

I forbindelse med de kommende opdateringer af funktionerne er 'Guide til opfølgningsbilledet' også blevet opdateret. Du kan allerede nu finde guiden på Rygestopbasen.dk under 'For enhederne' og 'Manualer' eller via dette link.

____________________________________________________________________________________

Opdater browseren i tastselv-miljøet eller clear cache

Rygestopbasen kører en del ændringer i drift i løbet af den næste uge som beskrevet ovenfor. Da browsere generelt er indstillede til at huske detaljer på hjemmesider, kan denne huskefunktion skabe udfordringer efter en opdatering, da browseren nu husker en gammel version af siden.

For at løse det skal du trykke på Ctrl+F5 for at opdatere siden. Oplever du fortsat udfordringer, skal du cleare cachen. Du kan google navnet på din browser og skrive 'clear cache' for at finde en vejledning til, hvordan man gør. Disse udfordringer er relateret til browserne og kan ikke løses fra Rygestopbasens side.