Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen?  Klik dan hier

header

NIEUWSBRIEF MEI 2018

 

 

 
 

AFVAL RECYCLEREN

 

Subsidies asbestafbouw voor lokale besturen

 
verboden asbest

Burgers en verenigingen krijgen ondersteuning in veilige en voordelige asbestverwijdering.

Lees verder
 
 
Ecodesign

DUURZAAM MATERIAALGEBRUIK

 

Podcastreeks over het product dat de wereld verandert

 

De OVAM maakt een podcastreeks waarin ontwerpers hun innoverende, duurzame ontwerpen voorstellen en vertellen over hoe zij kijken naar ecodesign. De audioreeks sluit aan bij de OVAM Ecodesign Awards voor studenten.

Lees verder
 

AFVAL RECYCLEREN

 

Nieuwe sorteerverplichting voor bedrijven vanaf 1 juni

 

Vijftien procent minder bedrijfsrestafval in Vlaanderen, dat wil de OVAM bereiken tegen 2022. Als een van de maatregelen om dat doel te halen moeten bedrijven vanaf 1 juni harde kunststoffen, folies en piepschuim selectief inzamelen.

Lees verder
 
waterbodem

RUIMTE RECYCLEREN

 

OVAM en VMM werken samen rond de aanpak van waterbodems

 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de OVAM willen allebei bijdragen aan een beter leefmilieu. Ze gaan nu samenwerken rond de (verontreinigde) waterbodem, één van de raakvlakken in hun werkingsgebied.

Lees verder
 
Roadmap CE

CIRCULAIRE ECONOMIE

 

Roadmap circulaire economie voor de Antwerpse haven

 

De haven van Antwerpen vormt een knooppunt van materiaalstromen die komen van over de hele wereld en vandaaruit een nieuwe bestemming krijgen. Samen met de OVAM en een brede groep van bedrijven en federaties tekende ze een roadmap uit om zich beter in te schakelen in de circulaire economie.

Lees verder
 
woonproject Roeselare

GEZONDE GROND

 

Duurzaam woonproject in Roeselare op te saneren site Koning Leopold III-laan

 

Op de gronden van een strategisch gelegen stadsdeel met een historische bodem- en grondwaterverontreiniging wil de stad Roeselare een hoogwaardige woon- en leefbuurt ontwikkelen. De OVAM staat in voor de sanering. Er wordt nu een koper gezocht.

Lees verder
 
EEA

DUURZAAM MATERIAALGEBRUIK

 

Brochure voor hergebruikcentra van EEA

 

De OVAM werkte een informatiebrochure uit voor de hergebruikcentra van elektrische en elektronische apparaten (EEA).

Lees verder
 

CIRCULAIRE ECONOMIE

 

ESPON 2020 brengt deeleconomie in EU-steden in kaart

 

De OVAM en Vlaanderen Circulair werken mee aan een onderzoek over de deeleconomie in het kader van de Urban Agenda Circular Economy. Die Urban Agenda heeft als doel om het Europese beleid beter aan te passen aan de noden van steden en gemeenten. Voor de deeleconomie zijn er nog heel wat vragen. Daarom diende het partnerschap een project in bij ESPON 2020.

Lees verder
 
save the date Ensor

AFVAL RECYCLEREN

 

ENSOr: internationale workshop over ‘nieuwe’ verontreinigingen

 

De OVAM start onder de naam ENSOr met een initiatief over ‘emerging contaminants’ of ‘contaminants of emerging concern’ – nog onvoldoende beschreven vervuilende stoffen - in bodem, sediment en grondwater. De internationale workshop Emerging policy challenges on New SOil contaminants vindt plaats op 19 en 20 november in Brussel.

Lees verder
 
 

AGENDA

 
30 juni 2018Call for abstract - World Resources Forum Meer info
19-20 nov 2018ENSOr: internationale workshopMeer info
24-27 feb 2019World Resources ForumMeer info