Forward icon

Nyhedsbrev august 2019

Her kan du læse om:

  • VIGTIGT: Rygestopbasens tastselv-miljø må IKKE benyttes fra og med onsdag den 28. august til og med den 30. august 2019 pga. stor opdatering med nye brugerprofiler
  • Oversigt over tastselv-miljøets nye brugerprofiler efter opdateringen
  • Hvad betyder indførelsen af nye brugerprofiler for dig?
  • Første skridt til at øge sikkerheden ved login
  • Rygestopbasens sender et nyt nyhedsbrev ud så snart, at opdateringen er kørt igennem, og tastselv-miljøet bliver åbnet for indtastning igen. Her vil der også være links til guides på brugerprofiler mm. 

________________________________________________________________________________

28.-30. august 2019 må Rygestopbasens tastselv-miljø ikke bruges

Som vi skrev i nyhedsbrevet i juni implementerer vi nu nye brugerprofiler for at efterleve GDPR på et højt niveau. De nye brugerprofiler kan målrettes sådan, at den enkelte bruger af tastselv-miljøet kun får adgang til de data, som han eller hun skal bruge for at løse arbejdsopgaven.

Vi implementerer disse brugerprofiler i tastselv-miljøet fra onsdag den 28. august 2019 og som altid tester vi, at implementeringen er forløbet planmæssigt. Testningen foregår online, og derfor må Rygestopbasens tastselv-miljø ikke benyttes fra og med 28. august frem til og med den 30. august. For at gennemføre testningen hurtigst muligt har Rygestopbasens sekretariat ikke telefonåbningstid i perioden. 

Rygestopbasens hjemmeside www.rygestopbasen.dk med ressourcer til rådgiverne, forskning, rapporter og guides mm. er tilgængelig under hele opdateringen. 

Stoplinien er på forhånd orienteret om denne lukning af databasen. 

________________________________________________________________________________

Oversigt over tastselv-miljøets brugerprofiler efter opdateringen

Med opdateringen bliver følgende brugerprofiler tilgængelige:

Nikotinafhængighed: En ny brugerprofil, som giver rygestoprådgivere en navneliste over deltagerne på egne kurser med værdien for Fagerström scoren og intet andet.

På alle andre brugerprofiler vil Fagerström-scoren også blive vist i oversigten for deltageren fremefter. Denne funktion er implementeret nu for at lette overgangen til selvregistreringsmodulet, hvor rådgiverne ikke vil kunne se Fagerström-scoren på et fysisk spørgeskema til brug i rådgivningen.

Rådgiver: En ændret version af den nuværende brugerprofil, hvor rådgiveren kun får adgang til sine egne kurser. Hvis rådgiveren også laver indtastning for andre, 6 måneders opfølgning og/eller analyser, skal disse brugerprofiler tildeles sammen med rådgiver-brugerprofilen for at give adgang til disse moduler.

Indtaster: En ny brugerprofil, der giver adgang til, at en medarbejder fx i en administrativ funktion taster kurser ind for flere rådgivere. Her giver brugerprofilen adgang til kursusmodulet, hvor brugeren kan se og taste alle kurser for enheden, men der gives ikke adgang til andre oplysninger.

Opfølger: En ny brugerprofil, der giver adgang til opfølgningsmodulet, til de brugere, der foretager 6 måneders opfølgning i rygestopenheden. De har ikke adgang til andre data end opfølgningsdata. Stoplinien har fortsat deres egne brugerprofiler som hidtil.

Analytiker: En ny brugerprofil, der giver adgang til rapportmodulet, hvor analytikeren i rygestopenheden kan lave relevante analyser på enhedens anonymiserede data uden adgang til andre moduler.

Enhedsansvarlig: Denne brugerprofil er stort set uændret, og den giver rettigheder til at se alle data for enheden. Brugerprofilen er også den eneste i enheden, der kan tildele andre brugerprofiler. Som noget nyt kan den enhedsansvarlige knytte brugerprofilerne til en underenhed.

Alle brugerprofiler kan knyttes til en underenhed. Når en af de ovennævnte brugerprofiler bliver knyttet til en underenhed, vil man have de samme funktioner, men data vil altid kun blive vist for den underenhed, som brugerprofilen er knyttet til. Indtaster et apotek fx data for en kommune med en underenhed, så skal brugerprofilerne, der tilhører apotekets medarbejdere, tilknyttes underenheden. Dermed får apoteket adgang til egne data uden at få adgang til kommunens data.

________________________________________________________________________________

Hvad betyder indførelsen af nye brugerprofiler for dig som bruger af Rygestopbasens tastselv-miljø?

Mulighederne for tildelingen af brugerprofilerne bliver mange flere end hidtil. Den nemmeste måde at finde ud af, hvordan din brugerprofil fremefter skal se ud, er at liste de arbejdsopgaver, der knytter sig til Rygestopbasens tastselv-miljø. Bagefter kan du i fællesskab med den enhedsansvarlige få den rigtige sammensætning af adgange i din brugerprofil. 

Alle beholder i udgangspunktet deres nuværende brugerprofil. Derfor skal eventuelle ændringer i din brugerprofil ikke nødvendigvis foretages lige efter opdateringen.

Hvis du har en brugerprofil som rådgiver, får du med den nye rådgiver-brugerprofil ikke adgang til opfølgningsmodulet. Skal du derfor lave opfølgninger efter opdateringen, så skal du have tilføjet brugerprofilen 'opfølger'. Det er en vigtigste ændring, som skal ske, før du kan følge op. Resten af tilretningerne kan komme i løbet af det næste stykke tid.

Hvis du har en brugerprofil som enhedsansvarlig, har du adgang til lidt flere funktioner end hidtil. Fremover vil kun en til to personer i hver rygestopenhed have denne brugerprofil. De resterende brugere skal have deres brugerprofiler rettet til, så de passer til deres arbejdsopgaver. Dette kan også løses i løbet af det næste stykke tid.

Det er de enhedsansvarlige, der skal tildele og rette brugerprofilerne. Det gøres fortsat i modulet under administration i tastselv-miljøet. Kontaktpersonen i hver rygestopenhed får en særskilt information med specifik forklaring på, hvad der skal gøres i forbindelse med implementeringen. Dette udsendes inden opdateringen.

________________________________________________________________________________

Første skridt til at øge sikkerheden ved login

Rygestopbasen øger sikkerheden ved login. På sigt indføres at hver bruger af tastselv-miljøet skal taste en kode, som bliver tilsendt i login-processen enten på mail eller mobil.

Denne kommende nye procedure kræver, at vi på forhånd ved, hvor vi skal sende koden hen. Derfor skal den enhedsansvarlige allerede nu taste enten dit mobilnummer eller din mail ind, når han eller hun ændrer din brugerprofil. På den måde bliver du ikke lukket ude af Rygestopbasens tastselv-miljø, når vi indfører den ekstra sikkerhedsforanstaltning ved login.

_______________________________________________________________________________

Rygestopbasen sender et nyhedsbrev ud, når tastselv-miljøet må benyttes igen efter opdateringen.

Vi bestræber os på at teste opdateringen igennem hurtigst muligt, men det tager noget tid, fordi brugerprofilerne er knyttet til samtlige funktioner i tastselv-miljøet. Vi lukker derfor for indtastninger i tre dage. Skulle vi blive færdige med at teste, før de tre dage er gået, så åbner vi selvfølgelig for tastselv-miljøet igen. For at ingen skal være i tvivl om status, sender vi et nyhedsbrev ud, når tastselv-miljøet åbner op igen.

_____________________________________________________________________________