Forward icon

Rygestopbasens årsrapport er udgivet på temadagen 2019!

Rygestopbasens temadag 2019 blev afholdt i går, og i den forbindelse udgav vi også Rygestopbasens årsrapport. Her er nogle af højdepunkterne fra dagen og udgivelsen!

________________________________________________________________________________

Flere rygere bliver hjulpet end nogensinde før, og kvaliteten af arbejdet stiger fortsat!

Disse deltagere fra forskellige kommuner modtog et certifikat for kvaliteten af rygestopindsatsen. Rygestopbasens temadag 2019 (Foto: Claus Peuckert)

Rygestopbasens årsrapport med aktiviteter afholdt i 2018 med opfølgning i 2019 viser flotte resultater både i form af rygestopaktiviteter og effekten af dem. Rygestopbasen har derfor det højeste antal deltagere på rygestopforløb, siden registreringerne begyndte. Det resultat er ikke opnået, uden at kommunerne, apotekerne, hospitalerne og private rygestopfirmaer har knoklet. Det er godt gået! 

Kvaliteten af indsatsen er samtidig steget. Der er flere rygestopenheder end før, der opfylder et eller flere af Rygestopbasens fem kvalitetsmål: 

  • Gennemførsel af rygestopforløbet
  • Røgfrihed ved kursusafslutning
  • Opfølgningsrate
  • Røgfrihed efter 6 måneder
  • Deltagertilfredshed

De enkelte kvalitetsmål er også blevet opfyldt flere gange. Der er grund til at fejre, at rygestoprådgivningen i Danmark er effektiv og ligger på et højt niveau. 

Du kan læse mere i årsrapporten her

________________________________________________________________________________

Både Regionsrådsformanden for Region Hovedstaden og Vicedirektøren fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital bakker op om at hjælpe rygerne på Rygestopbasens temadag 2019!

Fra venstre: Centerleder på WHO-CC Hanne Tønnesen, Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, National koordinator i Rygestopbasen Anne Sode Grønbæk og Vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Kirsten Wisborg. (Foto: Claus Peuckert)

Regionsrådsformand fra Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen og Vicedirektør fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Kirsten Wisborg bakker aktivt op om at hjælpe rygerne ved åbningen af Rygestopbasens temadag 2019. 

Det var tydeligt i åbningstalen, at det er en hjertesag for Sophie Hæstorp Andersen at hjælpe dem, der ryger i dag. Hun påpegede bl.a. at uanset, hvad der sker i de politiske forhandlnger på Christiansborg, så er der rigtigt meget, der kan gøres for at hjælpe rygerne. Region Hovedstaden skal fx være røgfri arbejdsplads fra 1. januar 2020. Fokus på de unge, og hvordan voksne opfører sig som gode rollemodeller, der viser vejen udenom røgen, er også en af de sager, der optager Regionsrådsformanden.

Kirsten Wisborg fortsatte temaet med at pege på hospitalernes rolle i at henvise patienter, der ryger til et rygestoptilbud i kommunerne. Her implementerer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital metoden "Very Brief Advice" (også kaldet VBA) ud på samtlige kliniske afdelinger pr. 1. januar 2020. Derudover vil hospitalet også bidrage til forskningen i VBA, så der skabes evidens for metoden. Hospitalet har altid støttet op om Rygestopbasen og ikke mindst den vigtige opgave at dokumentere effekten af rygestopindsatsen. Med andre ord var temaet for dagen: "Hvordan hjælper vi dem, der ryger i dag?" virkelig slået an fra begyndelsen.

Temadagen fortsatte med oplæg om årets resultater i Rygestopbasen ved Centerleder for WHO-CC, Hanne Tønnesen. National koordinator i Rygestopbasen, Anne Sode Grønbæk inspirerede til brug af data og brug af forskning for at blive klogere på kvaliteten af indsatsen. Videndeling mellem deltagerne med særligt fokus på gruppeprocessen i rygestopforløb fyldte eftermiddagens program. Her var processen faciliteret af Projektleder fra 'Bliv en vinder uden røg', Helle Stuart. Tværfaglige input til videndelingen fra sundhedspædagogikken bidrog Underviser på Københavns Universitet, Anette Schrøder med. 

Pointer fra hele temadagen og slides vil blive lagt på Rygestopbasen.dk Vi sender et nyhedsbrev, når det hele er lagt ud. 

________________________________________________________________________________