Bekijk de nieuwsbrief op onze website.

KansPlus
 

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Mail naar een vriend

Content Image

Algemene vergadering KansPlus

De eerste algemene vergadering met themabijeenkomst vindt plaats op zaterdag 20 juni. Meer informatie volgt.

Reserveer alvast de datum in de agenda!

Het Zorginstituut organiseert verwantenbijeenkomsten

Het Zorginstituut onderzoekt hoe zorg wordt gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking op het moment dat er sprake is van probleemgedrag. In samenwerking met KansPlus worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd om hierover mee te praten. Daarvoor nodigen we u van harte uit.

Meer weten? Kijk hier

Kind van verstandelijk beperkte ouders

Als je ouders een verstandelijke beperking hebben, gaat vaak alle aandacht uit naar hen. Maar kun jij ook je verhaal kwijt? Je zult nogal eens horen dat het nu eenmaal niet anders is en dat je er toch niets aan kunt veranderen. Dat is natuurlijk zo. Maar is er ook ruimte voor jouw gevoelens over de situatie?

Belangenorganisatie Sien organiseert op 7 maart in Houten een bijeenkomst voor volwassen kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.

Klik hier voor meer informatie.

 

Wie zorgt er voor mijn kind als ik het niet meer kan?

‘Wie zorgt er voor mijn kind als ik er niet meer ben’ is een vraag waar veel ouders met een (volwassen) kind met (ernstige meervoudige) beperkingen van wakker kunnen liggen. 

Op zaterdag 21 maart organiseren EMB Nederland, CP Nederland, Sien en KansPlus een bijeenkomst voor ouders en verwanten bij ’t Lichtpunt Abrona ,Maanlaan 4, 3712 XJ Huis ter Heide van 10.30 uur tot 16.00 uur over dit onderwerp. Met onder andere diverse workshops over:

  • wettelijke vertegenwoordiging
  • meer mensen leren kennen
  • het Zorgtestament

Meer informatie vindt u hier. Aanmelden kan via deze link

Wet zorg en dwang: patiënten- en cliëntenorganisaties roepen op tot samenwerken

Patiënten- en cliëntenorganisaties KansPlus, Ieder(in) Alzheimer Nederland, het LSR en LOC hebben gezamelijk opgeroepen constructief te werken aan de uitvoering van de wet en het vinden van oplossingen voor knelpunten. Zij denken dat de Wet zorg en dwang (Wzd) voor vooruitgang gaat zorgen. De wet is sinds 1 januari 2020 van kracht. In tegenstelling tot de oude wet, staan in deze wet rechten van mensen en zorgvuldig handelen voorop.

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft besloten om het jaar 2020 te zien als een overgangsjaar: om ervaring op te doen, knelpunten in beeld te brengen en oplossingen samen te ontwikkelen. De organisaties roepen het ministerie en de inspectie op om in het overgangsjaar te helpen om met de zorgaanbieders de administratieve problemen op te lossen.
De bedoeling van de wet – het voorkomen van onvrijwillige zorg – moet daarbij leidend zijn.

Les hier het artikel op de website van KansPlus.

Brieven aan diverse organisaties over ontheffing familie uit beschermingsbewind

Nieuwberichten in onder andere dagblad Trouw en in het televisieprogramma ‘De Monitor’ over het ontheffen van familie uit hun positie als curator, bewindvoerder en mentor hebben ons en onze achterban ernstig verontrust. KansPlus heeft gezamenlijk  met Ieder(in) en Sien brieven gestuurd naar de Raad voor de Rechtspraak, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Expertgroep Kantonrechters CBM (curatele, beschermingsbewindvoering en mentorschap) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

De brieven met diverse voorbeelden zijn te lezen op de website van KansPlus via deze link

Wij houden u via diverse kanalen op de hoogte van de reacties op de brieven.

 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich ingeschreven heeft via onze website.

bewerk uw inschrijving  |  Meld u direct af