Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

13 mei 2014, nummer 35

 

 


Op donderdag 8 mei 2014 behandelde de Raad van State het beroep dat is ingediend tegen het besluit Hogere Grenswaarde van de gemeente Ridderkerk van 7 januari 2014. De Raad van State heeft het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard, de beroepen tegen de Hogere Grenswaarden en dit beroep samengevoegd om hier gelijktijdig uitspraak over te doen.

 


De Raad van State heeft per brief gedateerd op 12 mei 2014 laten weten de termijn voor het doen van een uitspraak in de beroepsprocedure van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard en het besluit Hogere Grenswaarde van de gemeente Ridderkerk met zes weken te verlengen. Deze termijn loopt 2 juli 2014 af.

 
 

 

 

 
Behandeling Quick Scan in Statencommissie op 7 mei
 

Op woensdag 7 mei jl. stond de Quick Scan Rijksstraatweg op de agenda van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving. Deze Quick Scan is in november vorig jaar door de gemeente Ridderkerk en GRNR gezamenlijk aan Provinciale Staten gestuurd.

 

De commissie heeft besloten dat ze alle stukken, inclusief uitspraak van de Raad van State, nog eens in samenhang willen bespreken. Dit vindt waarschijnlijk in september plaats. Hier kunt u de vergadering en de behandeling van dit punt terugkijken.

 
 

 

 

Onderzoek naar de grote modderkruiper
 

Ter voorbereiding van de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard zijn en worden de komende jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd. Eén van die onderzoeken betreft het nader in kaart brengen van de populatie grote modderkruipers  in het gebied.
Hoewel in de Natuurtoets (onderdeel van het inpassingsplan) de aanwezigheid van grote modderkruipers onwaarschijnlijk werd geacht, zijn deze vissen eind januari van dit jaar toch aangetroffen in de sloten tussen de percelen. Ze zijn in een sloot ontdekt toen de bagger werd verwijderd om de sloot daarna te dempen. De grote modderkruiper is beschermd in de Flora- en Faunawet (tabel 3). Onmiddellijk is toen een ecoloog ingeschakeld, die de sloten in de eerste fase heeft bevist. Verspreid door de eerste fase zijn verschillende exemplaren van de grote modderkruiper aangetroffen.

 

Het rapport dat hierover in februari dit jaar is opgesteld is hier terug te vinden. Het blijkt een voortplantende populatie te zijn, waar we in de verdere planvorming rekening mee gaan houden door geschikte leefgebieden voor ze te vinden of aan te leggen.


Voor de grote modderkruiper zal ontheffing worden aangevraagd bij het ministerie van EL&I. Daarvoor is onderzoek nodig in alle sloten binnen Nieuw Reijerwaard om de omvang van de populatie goed in kaart te brengen.


Op dinsdag 13 mei zijn de sloten binnen het hele gebied onderzocht.

 
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu