National klinisk retningslinje

Kompetencecenter for Amning har i samarbejde med Hanne Kronborg, Århus Universitet ansøgt og fået penge af Sundhedsstyrelsen til at udarbejde en national klinisk retningslinje om etablering af amning efter fødsel. Den nationale kliniske retningslinje bliver udarbejdet i et tæt samarbejde med repræsentanter fra Fagligt selskab for gynækologiske og obstetriske sygeplejersker, Jordemoderforeningen, Fagligt selskab for sundhedsplejersker og Foreningen af internationalt certificerede ammekonsulenter i Danmark. Arbejdet er netop igangsat og skal være færdiggjort om et år.

Amning – en håndbog for sundhedspersonale

Vi er ved at lægge allersidste hånd på den reviderede håndbog i amning, som udgives af Sundhedsstyrelsen. Bogen forventes at være på gaden sidst på året.

Reviderede protokoller fra Academy of Breastfeeding Medicine

Der er i 2017 udkommet en række reviderede protokoller fra Academy of Breastfeeding Medicine, herunder en om opbevaring af modermælk i hjemmet til mature nyfødte, håndtering af gulsot hos ammede børn, tilskud til sunde mature nyfødte og amning af børn med insulin-krævende diabetes. Protokollerne findes på http://www.bfmed.org/Resources/Protocols.aspx

ELACTA konference i Rotterdam, Holland den 17.-19. maj 2018

Der foreligger nu et foreløbigt program til den europæiske ammekonference i Rotterdam i 2018. Programmet finder I på https://www.elacta.eu/wp-content/uploads/2017/07/Program-1.3.pdf