Forward icon

Nyhedsbrev juni 2018

Denne gang kan du læse om:

 • Rygestopbasens tastselv-miljø er opdateret - for at taste skal du i Google Chrome browseren cleare cachen 
 • Ungeskemaet er opdateret og kan nu anvendes på samtlige metoder
 • Manualen til udfyldelse af spørgeskemaerne er opdateret med ungeskemaerne
 • Rådataarket opdateret med nye funktioner til ungeskemaet mm.
 • Et felt er fjernet fra to rådataark
 • Storrygerpuljen kan ikke længere afkrydses under tilskud på registreringsskemaet
 • Persondataforordningen
 • OBS! Registrering af type rygestopmedicin og tilskud til rygestopmedicin
 • OBS! Registrering af flexjob og andre jobordninger med tilskud fra det offentlige
 • Rygestopbasen skal have ny hjemmeside
 • Nye medlemmer af Rygestopbasens arbejdsgrupper
 • Rygestopbasen holder sommerferie i juli måned

________________________________________________________________________________

Clear cachen i browseren Google Chrome før indtastning

Browsere er indstillet til at huske tidligere indtastninger. Når vi opdaterer tastselv-miljøet, så husker browserne ofte en tidligere udgave frem for den nye opdatering, og det giver fejlmeddelelser. Det er ikke noget, man kan programmere sig ud af. 

Hvis du arbejder i Google Chrome, skal du cleare cachen i browseren, inden du taster ind. Det gør du ved at trykke på de tre prikker i browserens øverste højre hjørne, og derefter trykke på 'Indstillinger'. Rul ned i bunden af menuen og tryk på 'Avanceret'. Rul længere ned til du kommer til afsnittet 'Sikkerhed og Privatliv', hvor du finder 'Ryd browserdata' som den nederste mulighed. I den boks, der kommer op, vil alle tre punkter være markeret. Her skal du fjerne markeringen i de to første og så trykke på 'Ryd data'. Nu er cachen clearet, og du kan logge på tastselv-miljøet og taste ind.

________________________________________________________________________________

Nyt ungeskema til brug på alle kurser

Ungeskemaet til unge op til 25 år er blevet opdateret og kan nu indtastes på samtlige kursusmetoder - også når andre deltagere på kurset udfylder det almindelige skema. Ungeskemaet har nu samme opdeling som det almindelige skema. Spørgsmål 6 på ungeskemaet er flyttet om på bagsiden af skemaet, men ellers er spørgsmålene de samme som hidtil.

Du kan finde det nye ungeskema på Rygestopbasen.dk >> Navigation >> Til brug på kurserne >> Skemaer - midt på siden under 'Ungeskema' eller via dette link.

Opdateringen er gennemført, fordi flere rådgivere har ønsket at anvende ungeskemaet på kurser, hvor andre aldersgrupper deltager. Muligheden for at bruge ungeskemaerne på samtlige forløb er ikke et krav, så rygestopenhederne bestemmer selv, om den nye mulighed skal implementeres.

Ungeskemaet bliver aktiveret i tastselv-miljøet ved at sætte et flueben i rubrikken 'Ungeskema', som er over personoplysningerne, når du indtaster deltageren. 'Basisskema s. 1 og s. 2' vil nu blive skiftet ud med 'Ungeskema s. 1 og 2'.

Som hidtil skal ungeskemaet altid benyttes til Xhale forløb, da det er særligt målrettet unge. Her bliver ungeskemaet automatisk aktiveret og kan ikke fravælges.

Da spørgsmålene i det almindelige skema og ungeskemaet ikke bliver stillet på helt samme måde, skal du være forsigtig med at skifte skemaer, når du først har indtastet data. Data bliver kun fastholdt i enslydende kategorier, så ønsker du at skifte imellem skemaerne, er det en god idé at tage et print af skærmen, så du har oplysningerne.

________________________________________________________________________________

Opdateret manual til udfyldelse af skemaerne

Manualen til udfyldelsen af spørgeskemaerne er nu blevet opdateret. Rygestopbasens brugergruppe ønskede, at den eksisterende manual blev udvidet med forklaringer til ungeskemaet, hvor det er nødvendigt. Du kan finde manualen på Rygestopbasen.dk >> Navigation >> Manualer >> Sådan udfyldes skemaerne eller via dette link.

Vi opfordrer til, at særligt nye rådgivere læser manualen igennem. Manualen er delt op efter spørgeskemaerne og kan på den måde bruges som opslagsværk ved tvivl om udfyldelsen af bestemte spørgsmål. 

________________________________________________________________________________

Opdateret rådataark med ny funktion til ungeskema

Da ungeskemaet nu kan bruges på alle typer af metoder, har vi også opdateret rådataarket.

Når du analyserer i rådata og har kurser, hvor der både er anvendt ungeskemaer og almindelige skemaer, skal du være opmærksom på, at svarene på spørgsmålene nogle gange skal findes i forskellige rubrikker. Dette skyldes, at der på enkelte spørgsmål er forskellige svarkategorier på de to skemaer.

Et eksempel er, at deltageren i det almindelige skema svarer på, hvor mange år deltageren har røget. Derfor bliver svaret angivet i antal år i én kolonne. I ungeskemaet bliver der spurgt til, hvor længe deltageren har røget, og her kan svaret både angives i år og måneder. Fra ungeskemaet vil antal år komme i samme kolonne som svaret fra det almindelige skema. Hvis der er besvaret i antal måneder i ungeskemaet, finder du det i rubrikken til venstre for antal år.

For at give et overblik over, hvilket skema deltagerne har udfyldt, har vi etableret et nyt felt i rådataarket helt ude til højre på 'Basisskema', 'Opfølgning' og 'Samlet rådataark'. Her kan man filtrere sig frem til, hvilket skema deltagerne har anvendt. Det bliver derved nemmere at være opmærksom på forskellene i rådata.

Brug altid en opdateret version af spisesedlen til at forstå koderne og inddelingen i rådata. Du kan finde spisesedlen på Rygestopbasen.dk >> Navigation >> Manualer >> Læsning af rådata eller via dette link.

Husk også at læse introduktionen foran i arket - her er vigtige informationer i forhold til at foretage analyser.

________________________________________________________________________________

Et felt er fjernet fra rådataarkene

I forbindelse med opdateringen af rådataarkene til ungeskemaet har vi fjernet fødelsdagen fra rådataarkene. Fremefter angives kun alder ved kursusstart.

I rådata på arket 'Basisskema' er det felt AF, der er fjernet og i 'Samlet rådata' er det feltet BF, der er fjernet. Dette har særligt betydning, hvis man har lagt kodningen af rådataarkene ind i analyseprogrammer. Da felterne fra AF og fremefter i arket 'Basisskema' samt fra BF og fremefter i arket 'samlet rådata' bliver rykket et felt frem, vil foruddefinerede koder ikke passe til det opdaterede ark, men skal programmeres om. 

Brug altid en opdateret version af spisesedlen til at forstå koderne og inddelingen i rådata. Du kan finde spisesedlen på Rygestopbasen.dk >> Navigation >> Manualer >> Læsning af rådata eller via dette link.

________________________________________________________________________________

Tilskud fra Storrygerpuljen kan ikke længere tastes

Vi har fjernet muligheden for at afkrydse tilskud fra Storrygerpuljen i tastselv-miljøet. Ordningen ophørte pr. 31.12.2017. Der er et nyt spørgeskema uden Storrygerpuljen tilgængelig på Rygestopbasen.dk >> Navigation >> Til brug på kurserne >> Skemaer eller via dette link

Hvis du ved en fejl har markeret tilskud fra Storrygerpuljen i 2018 og ikke har gemt kurset, så er markeringen af Storrygerpuljen forsvundet i opdateringen. Når du så skal afslutte kurset, vil du derfor blive bedt om at forholde dig til tilskudsspørgsmålet på basisskemaet på de deltagere, du har markeret under Storrygerpuljen.

De få enheder, der har afsluttet kurser, hvor de har valgt Storrygerpuljen for kurser i 2018, har fået direkte besked om det. 

________________________________________________________________________________

Persondataforordningen

For Rygestopbasen er der intet nyt i at overholde krav til opbevaring og behandling af personfølsomme data. Som forskningsdatabase har Rygestopbasen altid været omfattet af lovgivningen i forhold til, at rådgiveren skal indhente informeret samtykke inden registrering i Rygestopbasen. Rygestopbasen er også godkendt af Datatilsynet. 

I forhold til den nye persondataforordning har vi stillet nogle konkrete spørgsmål til Datatilsynet. Da vi ikke er de eneste, der interesserer sig for at overholde lovgivningen, venter vi i øjeblikket på svar. Så snart vi får præcis besked fra Datatilsynet, sender vi en samlet oversigt over, hvad persondataforordningen betyder i forhold til registreringen i Rygestopbasen. Vi forventer, at det er en opfriskning af allerede eksisterende regler. 

________________________________________________________________________________

OBS! Registrering af rygestopmedicin og tilskud til rygestopmedicin

Mange kommuner giver enten gratis eller tilskud til rygestopmedicin på kurserne. I den forbindelse er det vigtigt, at  begge spørgsmål om rygestopmedicin bliver besvaret

Første spørgsmål omkring rygestopmedicin er: "Udleveres der gratis rygetrangsreducerende medicin? (Direkte/via værdikupon). 

Her skal rådgiveren besvare, om der bliver udleveret gratis rygetrangsreducerende medicin til deltageren eller ej. Hvis deltageren får udleveret rygetrangsreducerende medicin i hånden på kurset eller værdikuponer, som deltagerne kan indløse, skal der krydses i ’Ja’. Der skal svares 'Ja', hvis deltageren får alle udgifter til rygetrangsreducerende medicin dækket eller får et tilskud til at dække en del af udgifterne.

Derefter skal der markeres, hvilken type medicin, rygestoprådgiveren enten har udleveret eller har talt med deltageren om, at deltageren skal tage. Derudover skal rådgiveren skrive eller markere, hvor lang tids forbrug han/hun vurderer, at den udleverede medicin eller værdikupon dækker. Dette skal registreres uden hensyntagen til, at deltageren kan ombestemme sig på apoteket og fx vælge et andet præparat, der varer i et andet tidsrum. Hvad deltageren rent faktisk vælger, bliver der spurgt ind til i 6 månedersopfølgningen.

Andet spørgsmål omkring rygestopmedicin er: "Har deltageren modtaget tilskud fra et af følgende?"

Hvis kommunen udleverer gratis rygestopmedicin, skal det markeres, og derefter skal det samlede beløb skrives ind for værdien af udleverede kuponer eller værdien af udleveret medicin. Ved brug af værdikuponer skal rådgiveren ikke afvente afregningen fra apoteket for at udfylde denne rubrik, men udfylde det samlede beløb, som de er fremgået af en eller flere værdikuponer. 

________________________________________________________________________________

OBS! Registrering af jobordninger med tilskud fra det offentlige

Under spørgsmål "8. Hvad er din erhvervsmæssige stilling?" fremgår skånejob og flexjob ikke af kategorierne. Her skal deltageren krydse af i kategorien ‘Andet’. Her anføres samtidig, hvilken type af job, deltageren har.

Denne type jobs bliver kategoriseret sammen med ‘Ikke i erhverv’, da ordningerne kun kan etableres med tilskud fra det offentlige på trods af, at deltageren varetager et job.

________________________________________________________________________________

Rygestopbasen skal have ny hjemmeside

Rygestopbasens nuværende hjemmeside med ressourcer, rapporter og guides bliver udskiftet med en ny hjemmeside hen over sommeren. Rygestopbasens tastselv-miljø vil være det samme som hidtil.

Den nuværende hjemmeside er ved en opdatering blevet vertikal i opbygning i stedet for horisontal. Alle skemaer og guides mm. er fortsat på siden. Ved at trykke på 'Navigation' bliver der givet adgang til menuerne. En hurtig adgang til tastselv-miljøet er øverst på forsiden i teksten. ________________________________________________________________________________

Nye medlemmer af Rygestopbasens grupper

Rygestopbasens Brugergruppe, Rådgivende Gruppe og Styregruppe har fået nye medlemmer. For at se en oversigt over medlemmerne samt opbygningen af Rygestopbasens organisering har vi opdateret oversigten, som du kan finde via dette link

Som et resultat af gruppernes input til Rygstopbasens organisering i 2017 er særligt det kommunale perspektiv i grupperne styrket, da størstedelen af rygestopindsatsen pt. bliver løftet her. ________________________________________________________________________________

Rygestopbasen holder sommerferie i juli

Rygestopbasens sekretariat holder lukket i perioden fra og med den 7. juli til og med den 29. juli 2018. Du er velkommen til at sende en mail på info@rygestopbasen.dk med dit spørgsmål, og så besvarer vi den hurtigst muligt, når vi er tilbage den 30. juli 2018.

Vi ønsker alle en god sommer!