Forward icon

Nyhedsbrev januar 2018

Denne gang kan du kan læse om:

  • Regionale rapporter blev udgivet sidst i 2017
  • Opsamling på Rygestopbasens temadag 2017
  • Obs! Husk at markere kommunalt tilskud til rygestopmedicin i spørgeskemaerne - Ordningen bliver evalueret i 2018.
  • Husk at afslutte kurser for 2017
  • Ny studentermedhjælp i Rygestopbasens sekretariat

     

________________________________________________________________________________

Regionale rapporter for 2016 med opfølgning i 2017 er udgivet

Rygestopbasen har den 20.12.2017 udgivet en rapport for hver af de fem regioner med resultaterne for rygestopaktiviteter, der er afholdt i 2016 med opfølgning i 2017.

Hver regionsrapport indeholder en kursusrapport, deltagerrapport og indikatorrapport. Rapporterne kan bl.a. bruges til at sammenligne regionens resultater med rygestopenhedens egne resultater, som kan trækkes i Rygestopbasens tastselv-miljø.

Data i rapporterne er fra samme periode som årsrapporten, der gør det muligt at sammenligne resultaterne fra regionsrapporterne med årsrapporten.

Du kan finde de fem regionsrapporter her.


 

_________________________________________________________________________________

Opsamling på Rygestopbasens temadag 2017

Rygestopbasens årlige temadag blev afholdt den 28. november 2017 under overskriften ’Rygestopindsatsens resultater og hjælpemidler’.

Dagen bød på oplæg herunder udenlandske perspektiver på snus, interview og paneloplæg med fokus på erfaringsudveksling fra praksis.

Årets resultater fra Rygestopbasen blev også fremlagt, hvor der er en fremgang i opfyldelsen af indikatormål.

Du kan læse et sammendrag af dagen og downloade præsentationer fra oplægsholderne via dette link.

________________________________________________________________________________

Husk at markere kommunalt tilskud til rygestopmedicin

Samtlige kommuner har for 2017-2019 via bloktilskuddet fået overført et beløb fra satspuljen "Hjælp til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin)". Satspuljen gør det muligt at udlevere vederlagsfri rygestopmedicin til deltagere på kommunale rygestopkurser.

Evalueringen af satspuljen bliver foretaget i 2018 af Rambøll med data fra Rygestopbasen. Vi minder derfor om, at det er vigtigt at markere på Rygestopbasens basisskema, som udfyldes af rådgiveren, når der bliver givet kommunalt tilskud til rygestopmedicinen. Det er kun deltagere, der har markering i dette felt, der vil indgå i evalueringen.

Deadline for indtastning af data til brug for evalueringen bliver meldt ud, så snart vi kender datoen.

________________________________________________________________________________

Husk at afslutte kurser for 2017 snarest muligt

Rygestopbasen opfordrer til at tjekke status på uafsluttede kurser i Rygestopbasens tastselv-miljø og få afsluttet afholdte kurser fra 2017 (og tidligere). Erfaringen viser, at det kan smutte med at afslutte nogle kurser. Da uafsluttede kurser hverken indgår i datatræk eller bliver overført til opfølgningsbilledet, er det afgørende for enhedens resultater, at kurserne afsluttes.

Den 01.07.2017 indførte Rygestopbasen spørgsmålet om dampfrihed for den enkelte deltager på basisskemaet, som rådgiveren udfylder. Manglende udfyldelse af dette spørgsmål er typisk årsag til, at kurset ikke kan afsluttes. Har du eller rygestoprådgiveren ikke vendt spørgsmål om e-cigaretter, kan du svare 'ved ikke' under spørgsmålet.

_________________________________________________________________________________

Ny studentermedhjælp i Rygestopbasens sekretariat

Nogle af jer har måske allerede været i kontakt med Danielle Banh. Hun er Rygestopbasens nye studentermedhjælp fra 05.01.2018. Danielle læser Medicinal- og molekylærbiologi på Roskilde Universitet, og hun ser frem til at betjene jer i sekretariatet. Hun er allerede godt i gang med at blive lært op.

Samtidig siger vi farvel til Ann-Sofie Berthelsen, der har været Rygestopbasens studentermedhjælp i flere år. Hun har pr. 01.02.2018 fået en fuldtidspraktik i forbindelse med hendes kandidatuddannelse på Folkesundhedsvidenskab på KU.

Vi håber, at I tager godt imod Danielle, og vi ønsker samtidig Ann-Sofie held og lykke fremover!