Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

20 februari 2015, nummer 49

 

Er kunnen bouwvergunningen worden verleend
 

Vorige week (11 februari) heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot het ingediende verzoek voor een voorlopige voorziening. Er zijn geen griffierechten betaald, het verzoek is daardoor niet ontvankelijk. Daarmee is de voorlopige voorziening van tafel en heeft die niet langer een schorsende werking op het plan. De beroepen die nog lopen hebben hier geen invloed op.

 

Dat betekent dat het inpassingsplan in werking is getreden en er vergunningen voor bouwen kunnen worden verleend.

 

Wanneer een aanvraag tot bouwen wordt ingediend, die volledig is (alle benodigde stukken zijn bijgevoegd) en die past binnen het inpassingsplan, kan de vergunning binnen drie maanden verleend worden.

 
 

 

 

 
10 hectare beschikbaar
 

Voor bedrijven die ruimte zoeken binnen de agro/vers/food-logistieke sector is momenteel circa 10 hectare beschikbaar. De GRNR levert maatwerk als het gaat om de omvang van de kavel. Het terrein is goed ontsloten met verbindingen naar het bestaande agro/vers/foodcluster Barendrecht/Ridderkerk. De komende jaren worden voorzieningen aangelegd zoals een parkeerterrein voor wachtparkeerders, een open glasvezelnet en parkmanagement.

 

Nieuw Reijerwaard biedt een breed scala aan vestigingsmogelijkheden speciaal voor bedrijven die op zoek zijn naar een locatie waar de agrologistieke bedrijvigheid geconcentreerd is en waar goede verbindingen zijn. Dit gebied is het grootste gespecialiseerde agro/vers/foodcluster in Nederland, met een groot aantal dienstverlenende bedrijven die elkaar versterken, zoals internationale handelsbedrijven, verpakkers en bewerkers van groente en fruit, koelcapaciteit en pallethandel.

 

Nieuw Reijerwaard is gunstig gelegen voor het hergroeperen van de belangrijke overzeese (longsea) en Europese (shortsea) import van verse groenten en fruit, aangevuld met een breed assortiment aan in Nederland geteelde producten.

 

Pionierskorting

De eerste bedrijven die zich vestigen hebben grote invloed op de ontwikkeling van het foodcenter de komende jaren.  Bovendien komen de eerste bedrijven in aanmerking voor een pionierskorting, waardoor de vestiging extra aantrekkelijk is. Interesse? Klik hier of maak een afspraak met Christine van Grunsven via info@nieuwreijerwaard.eu

 
 

 

 

Keet GRNR verbindingsweg 38

Afgelopen week is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de keet van de GRNR aan de Verbindingsweg 38. De komende week wordt de keet geplaatst en de weken erna wordt de keet gereed gemaakt. Het projectbureau van de GRNR gaat zich hier vestigen, er kunnen vergaderingen plaatsvinden en er is informatie over de ontwikkeling van het Foodcenter Reijerwaard beschikbaar. De bedoeling is dat de GRNR eind maart verhuist naar de keet.

  Keet GRNR Verbindingsweg
 

 

 

 
Foodcenter Reijerwaard vertegenwoordigd op Fruit Logistica
 

Begin februari was in Berlijn de Fruit Logistica. Deze vakbeurs op het gebied van handel in verse groente en fruit trekt jaarlijks meer dan 2.600 bedrijven uit de hele wereld en 62.000 bezoekers vanuit de agro/vers/food-sector.

 

De voorzitter en directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard hebben het bedrijventerrein vertegenwoordigd op deze beurs.

 
 

 

 

Ondertussen in het gebied
 

In de afgelopen weken is de kas langs de Verbindingsweg gesloopt. Deze kas was vroeger eigendom van Peltstar. Het slopen van de opstallen en daar waar nodig saneren van het gebied vindt plaats in opdracht van het cluster tuinders wat in mei 2012 73 ha grond

 

aan de Gemeenschappelijke Regeling heeft verkocht. Medio april wordt deze grond aan de Gemeenschappelijke Regeling overgedragen. Hierna zal met het bouwrijp maken van deze grond worden gestart. In eerste instantie wordt hier voorbelasting op geplaatst.

 
 
Sloop van de kas
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu