TDM Nyhedsbrev

Læs nyhedsbrevet på nettet

Sommer 2015

Internt nyhedsbrev

Fra Centerlederen

Kære alle,

Tiden er nu sådan, at RSE’s og PMV’s veje må skilles.
Vi har været i center sammen i 3,5 år, og i den tid har vi haft fokus på synergi-mulighederne. Specielt har fokus været på at opbygge forskningsmetodisk kompetence på RSE – og det har bl.a. resulteret i en Velux-ansøgning, som desværre ikke kom igennem sidste runde, et samarbejdsprojekt med Heifa University of Jerusalem og senest et fakultetsstipendium til Lene. Stort tillykke til Lene.

Man kan sige, at det er lidt paradoksalt, at adskillelsen sker netop nu, hvor vi udvider samarbejdet i forhold til studiekompetenceområdet.
Planen har været (og er), at vi på PMV fokuserer på opbygning af undervisernes kompetencer – også i forhold til studiekompetencer. Og det gør vi i et samarbejde med de berørte undervisere. StuDIY-projektet skal ses i denne sammenhæng, idet projektet har givet os mulighed for at investere i at udvikle online undervisning i forhold til studiekompetence. Tanken er, at dette ikke kun skal kunne tilgås af de studerende alene, men også at det kan bruges som forudsætning for onsite aktiviteter med de studerende (flipped classroom).
Det har i den forbindelse været tanken og planen, at LSV skulle overtage nogle af studiekompetenceopgaverne og jeg har aftalt med Mette, at det begynder vi at realisere allerede det kommende semester.

Der er således fortsat gode samarbejdsmuligheder mellem de to dele af centret, og i den forbindelse skal vi huske at en organisatorisk adskillelse ikke behøver at være en hindring i forhold til et fortsat samarbejde. Det vil jeg som leder af PMV-delen fortsat være interesseret i og jeg kan ikke forestille mig, at Mette og Rune, som ny ledelse af RSE-delen, ikke vil være interesseret i det samme.

Adskillelsen har nogle konsekvenser, som vi skal have set på efter sommerferien.
Det drejer sig bl.a. om samarbejdsorganerne (LSU, LAMU, TR-dækning, CF, CL, Medarbejdermøder, mv.). Det skal besluttes, hvordan samarbejds-strukturen fremover skal være på hver af de to enheder.
Det drejer sig også om hjemmesiden, der skal splittes op.
Og der er sikkert flere ting.

Med det vil jeg ønske alle en rigtig god og afslappende sommer.


Jeg glæder mig til at se alle til efterårets opgaver og udfordringer.

Arne

Fra Sekretariatet

Nyansættelse

Pr. 3. august 2015 er Anders Vinding Christensen ansat som specialkonsulent på sekretariatet PMV 48. Han kommer bl.a. til at varetage projektledelse, analyse og udviklingsopgaver på centret og yde faglig sparring og støtte til forskningsprogramlederen og centerlederen.

_____________________________________________

Sekretariatet på PMV 48 holder sommerlukket i ugerne 29, 30 og 31. 

Sekretariatet på Trøjborg har begrænset åbent men besvarer løbende mails. 

Rigtig god sommer!

Hilsen sekretariatet 

Nyheder

Nyheder fra AU

Nye institutnavne på Arts
Efter en række lokale processer ligger de nye institutnavne på Arts nu fast. Den danske og engelske forkortelse på Institut for Æstetik og Kommunikation er fremover henholdsvis IKK og CC.

Studiestartsinformation
Studiestartsinformationen til nye studerende (bachelor, tilvalg, kandidat og master) bliver løbende opdaterede med bl.a. information om datoer for studiestart

 

Se nyheder fra Arts her.

Generelle nyheder

Danske lærebøger vigtige for universiteterne
Danske lærebøger har høj faglig kvalitet og er gode til at formidle om danske forhold. Det er bl.a. derfor, at de bruges i de fleste fag på universitetsuddannelserne. Alligevel er der færre undervisere, som skriver lærebøger i dag end tidligere.
Det viser en undersøgelse, som Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført blandt studielederne på landets otte universiteter.

Færre danske lærebøger på danske universiteter
Bragt i Politikken den 13. juni 2015
Lærebogen og danske underviseres mulighed for at skrive lærebøger bliver i disse år trængt fra mange sider, især fra krav om forskningspublicering og om internationalisering. Disse observationer støttes bl.a. i en ny undersøgelse blandt landets studieledere om deres opfattelse af den danske lærebog på universiteterne - nu og i fremtiden.

 

Intern kalender

Tilmelding til Blackboard Kursus - Advanced
Tilmeld dig selv eller tip en kollaga. Kursusdage d. 10/8, 17/8, 28/8. HUSK tilmelding inden sommerferien.

Collaborative learning, scripting og peer feedback – seminar for undervisere
Vil du udvikle din undervisning og øge den aktive deltagelse og engagementet blandt studerende? Seminar for undervisere om collaborative learning. Foregår d. 27. august, 30. september og 2. december på CUDiM. Tilmelding senest d. 3. august. Undervisningen foregår på engelsk.

Konference: De kunstneriske fags didaktik 
Konferencen tager afsæt i forsknings- og udviklingsprojektet ”Kompetencer i Produktionsorienterede Forløb”, hvor ni lærere i mediefag, design og billedkunst har sat fokus på koblingen mellem teori og praksis i produktionsorienterede forløb. Torsdag d. 10. september. Tilmelding senest d. 31. august.

 

Se flere arrangementer i Centrets kalender her.

Eksterne arrangementer

Workshop om Innovation i undervisningen
Bliv klogere på og inspireret til metoder og indhold ift. innovation og entreprenørskab i undervisningen. Workshoppen er både for gymnasie- og universitetsundervisere. Onsdag d. 9. september 2015 på Aarhus Tech. Tilmelding senest d. 1. september.

Konference: Evaluering og anerkendelse i undervisning - andre veje
Nordic Chapter af Europortfolio præsenterer tre forskere, som hver på sin måde arbejder med ikke-traditionelle måder at anerkende studerendes kompetencer. Torsdag d. 24. september 2015 kl. 9.30-15. Syddansk Universitet, Campus Odense. Deadline for tilmelding d. 17. september 2015

Workshops: Folkeskolens formål til eftersyn
Igen i år vil 30 forskere med 7 oplæg og 10 forskellige workshops præsentere den nyeste forskningsbaserede viden om udviklingen i skolen ved den store årlige skolekonference ved DPU, Aarhus Universitet, Emdrup. Temaet for årets konference er formålet med folkeskolen. Tirsdag d. 18. august, kl. 8.30-16.15. 

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet