Alles over Onderwijsbeleid in Antwerpen. 

Nieuwsbrief november
 
Nieuwsbrief november
Nieuws over Onderwijsbeleid

210 Antwerpse scholen bedanken ouders voor hun inzet

Dag van de Ouder

Op 20 oktober 2016 vond de tweede editie plaats van de Dag van de Ouder. 210 Antwerpse basis- en secundaire scholen hebben de ouders van hun leerlingen in de bloemetjes gezet. De scholen lieten hun waardering zien voor alle ouders, die zich dagelijks inspannen om het beste uit hun kind te halen. Ouders die betrokken zijn, vergroten immers de slaagkansen van hun kinderen.

Meer info

Meer dan tachtig deelnemers aan participatief traject over concrete invulling Antwerp Children’s Zone op het Kiel

ACZ

Op maandag 24 oktober bogen meer dan tachtig deelnemers zich over de adviezen van onderzoeksgroep Rebel voor een Antwerp Children’s Zone. In vijf werkgroepen dachten ze na over de wenselijke vertaling van deze adviezen voor het Kiel.

Meer info | Bekijk fotoreportage

Zes principes van de Antwerp Children's Zone

YouTube

RebelGroup werkte samen met het Onderzoekscentrum voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KULeuven, het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KULeuven, de Onderzoeksgroep Sherppa van de Universiteit Gent en de firma Ruimtevaarder een advies uit over een specifieke invulling van Antwerp Children’s Zone.

Op basis van dit advies werd een eigen, scherpe en ambitieuze visie opgesteld voor Antwerp Children’s Zone. Deze visie vindt u terug in zes principes, die werden gevisualiseerd in interviews.

Meer info

“Bijna de helft van de leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs is niet leerplichtig”

Najib Chakouh

Spijbelambtenaar Najib Chakouh

Eind september stelde spijbelambtenaar Najib Chakouh aan de raadscommissie onderwijs het spijbelrapport 2014-2015 voor. Dit zijn de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen.

Meer info

ruler

In de kijker

Donderdag 17 november 2016
Taalonderwijs in de 21ste eeuw: is iedereen nog mee?
Het taalonderwijs staat in de 21ste eeuw voor een resem uitdagingen. Het moet alle leerlingen kansen bieden om de taalcompetenties te verwerven die in de samenleving van de 21ste eeuw van cruciaal belang zijn. Welke zijn die, en hoe kan daaraan optimaal gewerkt worden?

Lezing door professor Kris Van den Branden (Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) - KUL). CTO werkte mee aan het advies voor een specifieke invulling van Antwerp Children’s Zone.

Meer info

ruler

Anderstalige nieuwkomers

Methodiekenmarkt anderstalige nieuwkomers
Op 20 oktober organiseerde de werkgroep anderstalige nieuwkomers (LOP Antwerpen) een methodiekenmarkt ‘anderstalige nieuwkomers’ in Atlas.  Leerkrachten en medewerkers van verschillende organisaties wisselden materialen en methodieken uit om met anderstalige nieuwkomers aan de slag te gaan.  Een tachtigtal leerkrachten grasduinden door de materialen en stelden vragen aan ervaren collega’s.

De deelnemers stelden en lijst op met nuttige websites, want ook online is heel wat informatie en materiaal beschikbaar.

ruler

Kalender

Donderdag 24 november 2016
Lezing Lut Celie Anders kijken en luisteren: Emotie en sociaal gedrag
Een geladen gevoelswereld wordt bij kinderen meestal omgezet in gedrag. Moeilijk gedrag. Gekwetste kinderen, kinderen met weinig zelfvertrouwen of met een hoge graad aan gevoeligheid hebben het extra moeilijk.

Deze lezing is onderdeel van het Lerend Netwerk: Omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas. U kan zich voor deze lezing apart inschrijven.

Meer info

Dinsdag 29 november 2016
Vormingsdag seksueel grensoverschrijdend gedrag
De kans bestaat dat u al eens geconfronteerd bent met seksueel grensoverschrijdend of intimiderend gedrag tussen jongeren. Dan weet u ook dat het niet gemakkelijk is om elke situatie correct in te schatten en gepast te reageren. Gelukkig bestaan er verschillende organisaties met een professioneel aanbod om u te ondersteunen. De stad Antwerpen organiseert samen met Sensoa en Jong & Van Zin op dinsdag 29 november een vormingsdag om u de weg te wijzen naar de juiste partners.

Meer info

Donderdag 8 december 2016
Lezing Paul Verhaeghe: Autoriteit in onderwijs
Op 8 december geeft hoogleraar Paul Verhaeghe een lezing over zijn zoektocht naar een nieuwe invulling van autoriteit in de onderwijscontext. Deze lezing kadert in de reeks studiedagen en lezingen van het thema 'Naar een verbindend en herstellend schoolklimaat'.

Meer info

Donderdag 8 december 2016
Netwerkdag Duaal Leren
Duaal leren is alomtegenwoordig. Momenteel lopen er een aantal proeftrajecten. Wat brengt de toekomst? Hoe bereid je je hierop voor als school of als bedrijf? Na deze netwerkdag gaat u naar huis met up-to-date informatie, inspiratie en interessante contacten met scholen en/of bedrijven.

Meer info

 

ruler

Nieuws en activiteiten van partners

Donderdag 17 november 2016
Onderwijscongres Blikopener Grenzen verleggen
Op donderdag 17 november 2016 organiseert het stedelijk basisonderwijs Antwerpen voor de derde keer het onderwijscongres Blikopener.

Deze keer willen we samen met collega's uit heel Vlaanderen Grenzen verleggen. Via interactieve workshops, praktijkverhalen en boeiende sprekers willen we teams inspireren over het samen leven en leren in een grootstedelijke context.

Meer info

Maandag 21 november 2016
9de welzijnsdag voor het onderwijs
Op maandag 21 november 2016 vindt de 9de Welzijnsdag voor het onderwijs plaats. De Welzijnsdag is een netoverschrijdende bijscholingsdag voor de lokale preventieadviseurs van de school. Op deze terugkomdag voor preventieadviseurs zijn ook schoolbesturen en directies welkom.

Meer info | Inschrijven

Donderdag 24 november 2016
Licht uit - spot aan: Symposium over gespecialiseerde ondersteuning in een wijzigend zorglandschap
Op 24 november 2016 organiseert  DVC Sint-Jozef een symposium over gespecialiseerde ondersteuning in een wijzigend zorglandschap. De ondersteuning van personen met een beperking wijzigt razendsnel. Dit wijzigende zorglandschap zorgt voor nieuwe vragen.

Meer info

 
 
sfs_icon_facebook Delen op facebook
sfs_icon_twitter Delen op Twitter
sfs_icon_linkedin Delen op LinkedIn
sfs_icon_forward Doorsturen naar een vriend
158x60