Forward icon

Nyhedsbrev april 2017

____________________________________________________________________________________

Google Chrome kan bruges til tastselv-miljøet igen

Rygestopbasen har opdateret tastselv-miljøet, så Google Chrome browseren igen kan bruges til at køre Rygestopbasens tastselv-miljø. 

Udfordringerne kom, da Google Chrome opdaterede deres browser. Det bevirkede, at nogle af funktionerne i tastselv-miljøet pludselig ikke kunne bruges.

I forbindelse med opdateringen har vi samtidig løst nogle mindre opdateringer. Teksten på knappen, når man skal afslutte et kursus, er f.eks. ændret. Den hedder nu 'gem og afslut kursus', så den passer til oversigten, hvor vi skelner mellem afsluttede og uafsluttede kurser. 

____________________________________________________________________________________

Foreløbige resultater på studie om mentale sygdomme og rygning

Ph.d.stud. Mette Rasmussen fremlagde de foreløbige resultater i et videnskabeligt studie på den 25. internationale konference "Health Promoting Hospitals and Health Services", der blev afholdt i Wien fra den 12.-14. april 2017. 

I studiet undersøger forskerne standard-programmets effekt på deltagere med og uden en mental sygdom. Vi arbejder på at publicere studiet, og det vil være tilgængeligt på Rygestopbasens hjemmeside efter publiceringen.

Du kan læse mere om indholdet af konferencen via dette link

_________________________________________________________________________________

Anbefalinger fra international workshop

Rygestopbasen afholdt den 14. og 15. december 2016 en international workshop med fokus på, hvordan man internationalt kan støtte hinanden i processen hen mod at afvikle tobak på nationalt niveau. 

Workshoppen tog udgangspunkt i den FN traktat som 180 lande har underskrevet, hvor omfattende midler vil blive taget i brug både for at hjælpe rygere til at stoppe med at ryge og støtte ikke-rygere i aldrig at begynde. En del lande har i forlængelse af underskrivelsen sat en national deadline for afvikling af tobak.

Workshoppens omdrejningspunkt var, at sikre de bedste rygestopinterventioner samt dokumenationen af disse. Deltagerne formulerede i fællesskab anbefalinger til processen, som efterfølgende er blevet publiceret. Du kan læse anbefalingerne i artiklen her og et dansk resumé her

____________________________________________________________________________________

Brugerprofiler i tastselv-miljøet er personlige

Vi minder om, at hver bruger i Rygestopbasens tastselv-miljø skal have sin egen personlige brugerprofil. For at overholde datalovgivningen må brugerprofilen ikke lånes ud til andre. Det er den enhedsansvarlige i afdelingen, der kan lave en ny brugerprofil under 'Administration' i tastselv-miljøet. 

Profilen består af enhedsnummeret efterfulgt af en bindestreg og initialer. Først skal man skrive efternavn og navn ind. Efter det fortrykte enhedsnummer skal man skrive initialerne med små bogstaver. Som eksempel får Jens Andersen, der arbejder i rygestopenhed nr. 1 en brugerprofil, der hedder 1-ja. Dernæst tildeler man en rolle til den nye bruger, f.eks. 'Rådgiver'.

Når man opretter en ny brugerprofil er kodeordet altid rygestop. Når medarbejderen, der modtager brugerprofilen logger ind første gang, bliver han eller hun automatisk bedt om at ændre koden til en personlig kode.  

____________________________________________________________________________________