Forward icon

Nyhedsbrev maj 2019

Her kan du læse om:

  • Clinical Health Promotion Centre, som Rygestopbasen hører ind under, bliver en del af Parker Instituttet pr. 1. maj 2019
  • Husk frister på indtastning i Rygestopbasen, når Stoplinien følger op
  • Sundeborgere.dk - ny platform til videndeling fra Sund By Netværket

________________________________________________________________________________

Clinical Health Promotion Centre, som Rygestopbasen hører ind under, bliver en del af Parker Instituttet pr. 1. maj 2019

Parker Instituttet er en afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som Clinical Health Promotion Centre fremover vil høre til som et selvstændigt afsnit. Organisatorisk er Rygestopbasen derfor fortsat placeret under Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Region Hovedstaden.

Der har længe været et gensidigt ønske og en faglig stærk begrundelse for at styrke samarbejdet mellem de to afdelinger. Der er en fælles interesseflade i form af arbejdet med at forebygge forbrug af fx tobak og alkohol, og for de overvægtiges vedkommende vægttab, da det bl.a. vil reducere risikoen for komplikationer ved operation. 

Det er planen, at Rygestopbasen i løbet af 2019 flytter ind på Parker Instituttet på en anden lokation på Frederiksberg Hospital. Rygestopbasens formål og organisering vil fortsat være den samme. Aftaler, der er indgået med Rygestopbasen, forbliver derfor uændrede, og sekretariatet yder samme service som altid. 

________________________________________________________________________________

Husk frist på indtastning i Rygestopbasen, når Stoplinien følger op

Stoplinien vil gerne minde om, at alle enheder taster deltagerne ind i Rygestopbasen rettidigt.

Aftalen mellem enhederne og Stoplinien er:

  • at enhederne skal taste og afslutte deltagerne i Rygestopbasen senest 4 måneder efter deltagerens stopdato
  • hvis deltageren ikke har en stopdato, skal deltageren være tastet og afsluttet senest 4 uger efter kursets afslutning.

Hvis mange enheder på én gang taster og afslutter rygestophold forsinket, kan det betyde, at Stoplinien skal ringe til flere hundrede deltager inden for en meget kort tidsfrist.
Stoplinien opfordrer derfor til, at alle i enheder er opmærksomme på at taste og afslutte deltagerne rettidigt, så alle deltagerne kan blive kontaktet (op til fire gange, hvis de ikke besvarer telefonen før).

________________________________________________________________________________

Sundeborgere.dk - ny platform til videndeling

Sund By Netværket har lancereret en ny platform til dig, der arbejder med tobaksforebyggelse i din kommune.

sundeborgere.dk kan du:

  • Finde en case og blive inspireret til din kommunes tobaksindsats
  • Uploade din egen case og dokumentere din kommunes indsats til inspiration for andre

Sunde Borgere understøtter og styrker kommunernes indsatser på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så de i højere grad baseres på et grundlag af viden, praksiserfaring og dokumentation.