Forward icon

Nyhedsbrev august 2017 - fokus på opdatering af tastselv

Denne gang kan du kan læse om:

  • Nye spørgeskemaer kan nu tastes i tastselv-miljøet
  • Opfølgningsskemaet træder i kraft på samtlige kurser uanset kursusstartdato
  • Opfølgning ved individuelle forløb i tastselv-miljøet
  • Det gør du, hvis du har tastet kurser med startdato fra 01.07.2017 og frem inden opdateringen af tastselv i denne uge
  • Ændringer i rådata som følge af ændrede spørgeskemaer

____________________________________________________________________________________

Nu er tastselv-miljøet opdateret og kurser fra 01.07.17 kan tastes

Den 01.07.2017 indførte Rygestopbasen nye spørgeskemaer. Nu er tastselv-miljøet blevet opdateret, så de nye spørgeskemaer, hvor kurserne med kursusstart fra 01.07.2017 og frem kan tastes.

Spørgeskemaerne retter sig automatisk til i tastselv-miljøet efter kursets startdato. Hvis du har ældre basisspørgeskemaer liggende, som har kursusstartdato før den 01.07.2017, vil tastselv-miljøet automatisk vise de gamle spørgeskemaer.

____________________________________________________________________________________

Opfølgningsskemaet bliver opdateret uanset kursusstart

Fremover vil det nye opfølgningsskema blive vist, uanset hvornår deltageren har været på kursus.

Det nye opfølgningskemaet øger muligheden for at følge op og samle data på deltageren med indførsel af spørgsmål om dampfrihed og e-cigaretter. Der er ikke ændret i noget i Rygestopbasens indikatorrapport i tastselv-miljøet, opnåelse af certifikater og årsrapport. Det er fortsat røgfriheden fra tobak, der er afgørende for resultaterne. Når opfølgningsskemaet er kørt ind og er evalueret, vil Rygestopbasen implementere de nye spørgsmål med e-cigaretter og dampfrihed i rapporterne.

____________________________________________________________________________________

Opdatering af opfølgning på individuelle forløb

I forbindelse med opdateringen af tastselv-miljøet har Rygestopbasen gennemført en opdatering af opfølgningsspørgsmålene ved individuelle forløb.

Fremover vil spørgsmål 3b om 'gruppens måde at fungere på' automatisk blive skjult, når der følges op på et individuelt forløb. Det giver kun mening at stille spørgsmålet ved et gruppeforløb.

____________________________________________________________________________________

Det gør du, hvis du har tastet nye spørgeskemaer inden opdateringen af tastselv i denne uge

Det kan være, at du allerede har tastet kurser med startdato fra den 01.07.2017 og frem, inden at tastselv-miljøet er blevet opdateret i denne uge. I forbindelse med opdateringen er både registreringsskemaerne og basisskemaerne automatisk blevet opdateret. Det betyder:

registreringsskemaet fra kurset forsvinder spørgsmål 13 og 14 og dermed også besvarelsen på rygetrangsreducerende medicin og deltagerbetaling på kurset, mens resten af oplysningerne er gemt. Du skal ikke foretage dig noget i registreringen af kurset.

basisskemaet for deltagerne bliver samtlige indtastede oplysninger gemt. Der kommer en ny fane ind mellem 'Personlige oplysninger' og 'basisskema side 1', som hedder 'Udfyldes af rådgiveren'. Her skal du nu ind og besvare de tidligere spørgsmål 13 og 14 fra registreringsskemaet for hver deltager. Derudover skal du besvare, om deltageren har fået tilskud til rygestopmedicin fra fx en pulje eller kommunen. Det tilføjede spørgsmål, om deltageren er dampfri efter kursusslut, skal besvares. Her kan du svare 'ved ikke', hvis I ikke har spurgt om det.

Hvis du allerede har afsluttet kurser med startdato fra 01.07.2017, skal du have åbnet kurserne af sekretariatet og have rettet oplysningerne. Det gør du ved at sende en mail med kursusnumrene til info@rygestopbasen.dk samt nr. på din enhed, så sørger vi for at åbne dem. Rygestopbasen kører et tjek af data midt i september og åbner de kurser, der ikke er udfyldt med de nye spørgsmål. Vi giver selvfølgelig den enhedsansvarlige besked, hvis vi åbner kurser.

___________________________________________________________________________________

Ændringer i rådata som følge af ændringer i spørgeskemaerne

Rådata er blevet ændret, og derfor har vi opdateret hjælpefilen til at forstå rådata. Du kan hente filen her

Nye spørgsmål er blevet lagt ind i rådata for de skemaer, de bliver registreret på.

Data på udleveret rygetrangsreducerende medicin og deltagerbetaling bliver pr. 01.07.2017 bliver lagt i rådata for basiskemaet, fordi det nu bliver besvaret individuelt. På registreringsskemaet vil de gamle data frem til 01.07.2017 fortsat fremgå. Derudover har vi lagt de gamle data over i basiskemaet også, så man har mulighed for at analysere på rygetrangsreducerende medicin og deltagerbetaling samlet tilbage i tid. I analyser er det vigtigt at huske, at besvarelserne er afgivet kollektivt for kurset frem til 01.07.2017 og individuelt efterfølgende.