Nyhedsbrev juni 2016

IT-medarbejdere blev udfordret til personaleseminar

I dagene inden pinse afholdt IT-Center Fyn sit årlige personaleseminar i dejlige omgivelse på Christiansminde i Svendborg. Det gav anledning til for nye medarbejdere at lære kollegerne at kende over lidt længere tid.

Personaleseminaret gav også mig mulighed for at sammensætte medarbejdere, som i dagligdagen ikke arbejder tæt sammen, og udfordre dem. De fagprofesionelle IT-medarbejdere har et tættere kendskab til kerneopgaverne, end jeg har. Derfor er IT-medarbejderne de rette at spørge, når vi skal forbedre vores arbejde: Sørge for sikker drift, tænke og agere smartere samt kommunikere bedre. Derfor brugte vi eftermiddagen af personaleseminaret på at diskutere følgende dilemmaer:

 1. Hvilke øvrige opgaver kan en IT-tekniker løse på skolen – hvilke, udover SLA, løses allerede?
 2. Hvilke IT-opgaver kan løses af skolens medarbejdere – hvilke løser de allerede?
 3. Med hvilke IT-opgaver kan den lokale tekniker, som har perioder med lavere aktivitet, aflaste de centrale teknikere?
 4. Hvilke ekstraydelser ønsker skolerne at købe af os?

Der kom mange gode input fra medarbejderne, og disse vil blive brugt i den kommende strategiproces, som Styregruppen har igangsat, og som vil blive præsenteret til efteråret.

God sommer.

Jens Ole Henriksen, direktør IT-Center Fyn.

 

En ny hjemmeside i IT-Center Fyn

Vores hjemmeside er blevet redesignet, så den svarer til de ønsker, som skolerne har udtrykt. Vi håber, at den er blevet mere brugervenlig. Kom gerne med feedback!

 

Exchange i Skyen

Af Kent Hansen, teknisk chef

IT-Center Fyn flytter alle mailbokse fra vores egen interne server til Skyen i Office 365. Det sker som et led i IT-Center Fyns Office 365-strategi, hvor skolerne skal udnytte SharePoint, OneDrive sammen med den gratis Officepakke, og vi er nu kommet til næste skridt. Vi flytter alle mailbokse fra vores egen mailserver til Microsofts i Office 365 for at opnå den fulde integration.

Brugeroplevelsen bliver den samme som i Outlook-klienten, så hvis skolen ikke gør brug af SharePoint eller OneDrive, vil brugerne ikke opleve de store forandringer. Skoler, der bruger SharePoint eller OneDrive, vil få adgang til Outlook i Office 365. Alle skoler er blevet kontaktet, og de er blevet bedt om at finde fem testpiloter, som skal hjælpe med at få alt på plads, inden det flyttes til Skyen. Selve flytningen sker derefter i tæt samarbejde med skolen og den lokale tekniker fra IT-Center Fyn.

IT-Center Fyns og de første skolers mailbokse er blevet flyttet til Skyen i Office 365, og det har været succesfuldt. Målet er, at alle skolers mail-bokse er flyttet til Skyen pr. 1. september 2016.

IT-Center Fyn ønsker at give partnerskolerne de bedste og nyeste værktøjer. Derfor flytter vi mailbokse i Office 365, fordi det sikrer en bedre integration til resten af Office 365. Vi vil have mulighed for hurtigere at kunne levere nye funktioner i takt med Microsofts udviklingsstrategi, CloudFirst, som betyder, at nye funktioner bliver tilgængelige i Skyen først.

 

Grupper i Office 365

Af Kent Hansen, teknisk chef

En af de nye funktioner i Exchange er Office 365-Grupper. Grupper er en samarbejdsplads, som kan tilgås både fra en browser og fra Outlook-klienten. Det er kun inviterede medlemmer, der kan deltage og bidrage. Grupper indeholder bl.a. følgende elementer:

 • En delt postkasse for gruppen
 • En fælles kalender for planlægning af gruppemøder og arrangementer
 • Et fælles bibliotek til lagring af filer og mapper
 • En fælles notesbog i OneNote til f.eks. mødenoter

De skoler, der anvender Google eller Skolekom som mailsystem, vil ikke have mulighed for at udnytte de beskrevne funktioner.

 

Status på projekt Flipped Learning

af Anne Mette Lundstrøm, it-pædagogisk konsulent IT-Center Fyn

Den 3. maj afviklede vi konferencen Flipped Learning - nye veje til elevaktivering, der markerede, at den formelle 2-årige projektperiode nu er afsluttet. På billedet ses projektdeltagere i gang med at gøre klar til konferencens videndelingsbazar, hvor alle skolerne præsenterede konkrete eksempler på deres arbejde med Flipped learning. På vores nye hjemmeside er der adgang til et decideret site om Flipped Learning med mulighed for at se udvalgte undervisningsforløb og læringsvideoer fra projektet.

Til september udkommer der en antologi på Lindhardt & Ringhof med bidrag fra 18 undervisere, der reflekterer over deres erfaringer fra projektet. Dertil kommer bidrag fra de tilknyttede forskere og konsulenter. Alle partnerskoler vil få tilsendt et eksemplar af antologien. Husk også at det er muligt at rekvirere det skolebaserede kursus Flip dit fag! fra september, hvis underviserne på jeres skole kan lære at flippe. Se kursuskonceptet på vores hjemmeside. Hvis I ønsker at afholde pædagogiske temadage om Flipped Learning kan det naturligvis også lade sig gøre.

 

Datoer for it-pædagogiske arrangementer til næste skoleår

af Anne Mette Lundstrøm, it-pædagogisk konsulent

Virtuelle faggruppemøder for STX-HF&VUC

Efter sommerferien tilbyder vi nye former for virtuelt baseret kompetenceudvikling, for at imødekomme de faglige it-ressourcepersoner på vores skoler, der har lang transporttid til møder i Odense. I første omgang er målgruppen STX, HF&VUC, der får mulighed for at deltage i webinarer på følgende tidspunkter:

1.9 kl. 14.00-15: De naturvidenskabelige fag v. Rasmus Kragh Wendelbo, Svendborg Gymnasium

15.9 kl. 14.00-15.00: Samfundsfag/historie v. Marie-Louise Bach, Nyborg Gymnasium

21.9 kl. 14.00-15.00: Dansk og sprog

22. september kl. 14.00-15.00: Matematik v. Sidsel Nonnemann, Midtfyns Gymnasium

Efter ferien udsendes nærmere information om indhold og link til deltagelse i webinarerne til skolerne.

Efterårets faglig it-vejledernetværksmøde

Som udmeldt afholdes efterårets netværksmøde den 6. oktober. kl. 11-15. Temaet er digital dannelse i fagene

Ledernetværksmøde for STX-HF&VUC

I forlængelse af IT-Center Fyn styregruppemødet d. 24. oktober afholdes der ledernetværksmøde kl. 13-15 om digital dannelse i et organisatorisk perspektiv.

 

 
 

Nyt fra de faglige netværkskoordinatorer

De faglige netværkskoordinatorer for STX, HF og VUC skriver i hvert nyhedsbrev om aktuelle it-pædagogiske emner med afsæt i deres fagområde. I dette nyhedsbrev fokuserer de på Surveybankens Onlinedatabase, sommerskole for dem, der har interesse for naturvidenskab og maker-universet samt begivenheden, Hour of Code, til december. 

Lav dine egne krydstabeller (eller lad dine elever gøre det næste skoleår)

Af Marie-Louise Bach, Netværkskoordinator i historie og samfundsfag, Nyborg Gymnasium

Med Surveybankens Onlinedatabase er det muligt at konstruere dine egne krydstabeller. Her kan du undersøge sammenhænge i befolkningens holdninger. Er det f.eks. korrekt, når politiske eksperter hævder, at Dansk Folkepartis vælgerkorps findes blandt folk over 50 år? Dette kan du og dine elever undersøge via Surveybanken, som har et datasæt omhandlende Folketingsvalget i 2015 (og en række tidligere afholdte valg).

I samfundsfag er det interessant at kigge nærmere på den uafhængige variabel og den afhængige variabel – hvad påvirker hvad? I tilfældet med Dansk Folkeparti er alder lig med den uafhængige variabel, og partivalg er lig med den afhængige variabel. Krydstabellerne kan også bruges til at teste hypoteser, og de giver derudover mulighed for at samarbejde med matematikfaget.

Surveybanken har udarbejdet en lille vejledning, så det er nemt at komme i gang.

"Do it together" er meget sjovere end "do it yourself".

Af Rasmus Kragh Wendelbo, Netværkskoordinator i naturvidenskab, Svendborg Gymnasium

Børn og voksne, der synes, at det er sjovt at lege med elektronik blandt andet i et undervisningsperspektiv, mødes til sommerskole i Vestjylland en weekend i juli.

Der er som udgangspunkt ikke noget fast program, og man medbringer selv de ting og projekter, som man vil dele eller udvikle på. Sidste år var der flere, der havde 3D-printere med, nogle droner, Raspberry Pi, apps, MakeyMakey (ses på billedet), brætspil, Arduino, Lego, rødvin, Little Bits, en hjemmelavet flippermaskine og meget andet. I år håber jeg bl.a. at prøve Micro:Bit, der er en mikrocomputer, som BBC har udleveret til ca. en million engelske skolebørn. Desuden medbringer jeg nogle af mine robotprojekter

Vi mødes på en efterskole ved Bork Havn, som vi låner mod et symbolsk beløb. Madlavning og rengøring er fælles. Tilmelding skal ske inden 15. juni via sommerskolens hjemmeside, hvor du også finder nærmere information. "Do it together" er meget sjovere end "do it yourself".

Hour of Code – Kom og vær med i 2016

Af Jacob Munter, Netværkskoordinator for matematik, Nyborg Gymnasium

Digital dannelse handler ikke kun om informationssøgning, fagprogrammer, kildekritik, sidetal i Word og fornuftig adfærd på sociale medier. Når vores elever er færdige med at gå i skole, skal de kunne læse, skrive, regne … OG kode. I gamle dage hed det “programmering”, men det handler stadig om det samme: Vores elever skal lære at styre computeren, så computeren ikke styrer eleverne!

I uge 49 bruger skoler fra hele verden en time på at lære deres elever netop det at kode. De kalder det Hour of Code. Non-profit organisationen Code.org har lavet flere selvinstruerende undervisningsforløb, der passer perfekt til at børn og voksne i alle aldre. Alle kan lære at kode. Det tager kun en time. Til gengæld er der garanti for digital skaberglæde!

I 2014 og 2015 har elever på Nyborg Gymnasium gennemført Hour of Code. Hvis man klikker sig ind på kortet på hourofcode.com kan man se, at også andre IT-Center Fyn-skoler har gennemført Hour of Code-arrangementer.

Ud fra tankegangen ”Sammen er vi stærkere” inviteres du hermed til at være med til at afholde en fælles begivenhed i uge 49. Styrk dine elevers digitale skaberglæde med et skud algoritmisk forståelse. Begivenheden synliggøres med et fælles website, live opdateringer over hvor mange, der har gennemført Hour of Code på den enkelte skole, billeder fra de lokale skoler, evt. præmier sponsoreret fra danske it-virksomheder, links til elevprodukter osv.

Er du interesseret, så send en mail til mu@nyborg-gym.dk med navn, skole og hvilke hold der deltager.

 

EU-persondataordning

Af Monja Hansen, økonomi- og administrationschef

EU-persondataforordningen blev vedtaget i april og forventes at træde i kraft i første kvartal 2018. Det betyder, at skolerne nu har knap 2 år til at få en række forhold omkring behandlingen af persondata på plads. Det drejer sig om databehandleraftaler, som vi i IT-Center Fyn har arbejdet med i nogen tid. Der er også en række områder, som ikke er afklaret endnu. Det gælder f.eks. kravet til virksomhederne om en Data Protection Officer, hvordan vi skal informere enkeltpersoner om behandlingen af deres data i vores systemer, hvordan vi skal administrere retten til at blive glemt, sletning af personhenførbare data, og hvad det betyder, at vi ikke længere skal anmelde registre til datatilsynet.

Alt dette vil vi blive klogere på i løbet af det kommende år, men indtil da vil IT-Center Fyn arbejde videre med databehandleraftaler især i forhold til vores leverandører og med at opfordre skolerne til at anvende et EDSH-system til sikker behandling af personhenførbare data, som det blev diskuteret ved sidste møde i Styregruppen.

 

Husk det skolebaserede kursustilbud: Didaktisering af Office 365

Af Anne Mette Lundstrøm, it-pædagogisk konsulent,

Skolerne har taget godt imod vores tilbud om Didaktisering af O365, og det er naturligvis stadig muligt at booke kurser til det kommende skoleår. Se kursuskonceptet på vores hjemmeside og kontakt gerne it-pædagogisk konsulent Anne Mette Lundstrøm for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jeres skole med at udnytte det didaktiske potentiale i Office365, herunder også OneNote, OfficeMix, Office Snip og alle de andre nye værktøjer.

Gamle nyhedsbreve

Du kan altid finde det nyeste og de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside.

Invitation til kursusdag om robotteknologi

Af , Anne Mette Lundstrøm, it-pædagogisk konsulent

I samarbejde med Det Almenpædagogiske Samarbejde på Fyn inviterer IT-Center Fyn mandag den 12. september til en kursusdag om robotteknologier i den naturvidenskabelige undervisning.

Kurset har til formål at skabe et fundament for erfaringsudveksling med brugen af robotter og digital teknologi i naturvidenskabelig undervisning på STX og andre ungdomsuddannelser. Udover oplæg og workshops vil der være en messe med stande med blandt andet Lego Mindstorms, robotter, droner, 3D-printere og meget andet. Der vil være mulighed for at afprøve og diskutere inddragelse af robotteknologierne i undervisningen. Se invitation på hjemmeside under kurser og arrangementer.

 

 

Goddag og farvel

Vi siger goddag til:

 • Ivan Jensen, IT-Tekniker, er tiltrådt den 1. maj 2016

Vi siger farvel til:

 • Erik Nikolajsen, Systemkonsulent, fratræder den 31. juli 2016
 • Lars Neidhardt, IT-Tekniker, er fratrådt den 31. marts 2016

Vi siger tillykke til:

 • Nikolaj Eriksen, som er blevet færdig som IT-Supporter og er fastansat ved IT-Center Fyn efter endt uddannelse.