Facebook icon Twitter icon Forward icon

Waarom een schoolpraktijkexamen CB?

Bij de start van mbo Coördinator Beveiliging (CB), ruim 15 jaar geleden, wilde de beveiligingsbranche dat de opleiding alleen voor BBL-ers toegankelijk zou zijn. De branche wilde namelijk dat alleen Beveiligers met ruime ervaring toegang zouden hebben tot de opleiding. Deze beperking was echter niet in lijn met de WEB.
Het SVPB-praktijkgedeelte van CB ging en gaat er echter nog altijd wel vanuit dat kandidaten flink wat praktijkervaring ‘meebrengen’ (bij het uitwerken van de praktijkopdrachten en deze toelichten tijdens het mondeling examen). Gevolg: praktijkexamen van de SVPB en de BOL knellen.
De volgende 6 ROC’s hebben daarom een schoolpraktijkexamen ontwikkeld dat wel goed aansluit op de BOL: ROC Friese Poort, Dulon College, ROC Mondriaan, ROC Midden Nederland en MBO Amersfoort
De SVPB ondersteunt dit initiatief en er is een samenwerkingsmodel opgezet. In deze nieuwsbrief leest u de details.

Wat is de waarde van een schoolpraktijkexamen CB (de school neemt dus af)?

Als een student het schoolpraktijkexamen CB heeft behaald, dan reikt het ROC bij het mbo-3-diploma drie SVPB-certificaten uit:
1. Certificaat Beveiliging C (vakkennis van CB)
2. Certificaat Beroepsgericht Engels
3. Certificaat Aankomend Coördinator Beveiliging
Een toekomstige werkgever weet dan dat deze student al enkele branchecertificaten heeft behaald en dat de student alleen nog het SVPB-praktijkexamen Leidinggeven CB behoeft te behalen. Want het certificaat Aankomend Coördinator Beveiliging geeft vrijstelling voor Praktijkopdrachten CB.

Hoe wordt het niveau bewaakt van het schoolpraktijkexamen CB?

Op de eerste plaats zijn de onderliggende opgaven van dit examen inhoudelijk gecontroleerd door de SVPB. Ten tweede valt het schoolpraktijkexamen CB m.i.v. 01-08-2018 onder de validering examens mbo (en moet dus aan bepaalde eisen voldoen).
Tot slot kan de examencommissie van de SVPB schoolpraktijkexamens CB als toehoorder bijwonen.

Hoe verloopt de aanmelding van kandidaten voor dit schoolpraktijkexamen?

Volgens de voorwaarden en regels die ROC’s hiervoor hanteren voor hun studenten. De SVPB staat hier buiten.

Wie bewaart de examenresultaten voor dit schoolpraktijkexamen?

Het ROC plant examendata, neemt af, beoordeelt en bewaart ook de examenresultaten.

Van wie is het schoolpraktijkexamen, hoe wordt het actueel gehouden en hoe komt een ROC aan dit examen?

De groep van 6 ROC’s is eigenaar en zorgt voor het actueel en op orde houden van het examen. In overleg met de 6 ROC’s is afgesproken dat de SVPB voorlopig optreedt als centrale contactpersoon. ROC’s die gebruik willen maken van het schoolpraktijkexamen kunnen zich melden via info@svpb.nl.
ROC’s die mee gaan doen en dus gebruik willen maken van de examens, zullen de examendocumenten ontvangen voor hun vaststellingscommissie.
De SVPB stelt een Sharepointomgeving beschikbaar. Elk ROC dat gebruik mag maken van het schoolpraktijkexamen krijgt een inlogcode van deze omgeving.

Binnen hoeveel tijd moet examen worden afgelegd voor Leidinggeven CB?

Na het behalen van het mbo-3-diploma heeft de student 10 jaar de tijd om het SVPB-examen voor Leidinggeven CB te behalen. Als Leidinggeven CB is behaald, dan beschikt de kandidaat naast het mbo-3-diploma ook over het branchediploma Coördinator Beveiliging. Deelname aan het examen Leidinggeven CB is ‘drempelloos’, als de kandidaat maar de praktijkopdrachten in zijn bedrijf kan uitvoeren kan hij zich vervolgens aanmelden bij de SVPB en de uitgewerkte opdrachten uploaden.