Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

20 juni 2014, nummer 38

 

Bloktitel
 

Op dinsdag 10 juni 2014 was de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de GRNR in de nieuwe samenstelling na de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze vergadering zijn de leden van het Dagelijks Bestuur (DB) aangewezen en een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gekozen. Waarnemend voorzitter Cees Versendaal heeft de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter, de heer Smit. Er stonden verder geen inhoudelijke onderwerpen op de agenda.

 

Leden Dagelijks Bestuur
Op grond van artikel 14.2 en de besluiten van de raden van Ridderkerk en Barendrecht zijn voor het Dagelijks Bestuur (DB) aangewezen de heren Smit, Dokter, Vermaat en Van der Linden.

 

De gemeenteraad van Rotterdam heeft nog geen leden voor het AB aangewezen.

 

Dat zal waarschijnlijk in de raad van 10 juli 2014 gebeuren. Het AB GRNR heeft besloten dat de leden die door de raad van Rotterdam op 10 juli 2014 worden aangewezen als lid van het AB GRNR, vanaf dat moment tevens lid zijn van het Dagelijks Bestuur van de GRNR.

 

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
De leden van het AB hebben uit hun midden tot nieuwe voorzitter gekozen, de heer Smit. Zijn plaatsvervanger is de heer Vermaat.
 

Zie ook de pagina op nieuwreijerwaard.eu.

 
 
Foto
 

 

 

 
Ondertussen in het gebied
 

De aanbesteding voor het aanleggen van de eerste bedrijfslaan en riolering tussen de Voorweg en de Hoogzandweg is gepubliceerd.

 

De werkzaamheden starten na de bouwvak 2014. De weg zal in december 2014 gereed zijn.

 
 

 

 

Logistiek in Nederland
 

Gisteren heeft het Financieel Dagblad een bijlage over logistiek in Nederland uitgebracht met daarin aandacht voor de AGF sector. Ook is daarbij een site online gegaan.

 

Een plek bij uitstek voor de GR Nieuw Reijerwaard om aandacht aan het bedrijventerrein te besteden, want ook Nieuw Reijerwaard is gebaat bij en draagt bij aan een goed transport van groente en fruit: nederlandlogistiek.com

 
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu