Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

25 februari 2014, nummer 31

 

 
Vergadering Algemeen Bestuur GRNR op 10 maart om 19:00 uur in BARENDRECHT
 

Maandagavond 10 maart om 19:00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in de raadszaal van het gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht). De raadszaal in Ridderkerk is deze avond niet beschikbaar, vandaar dat uitgeweken wordt naar Barendrecht. De agenda van deze vergadering wordt gepubliceerd in De Combinatie en De Schakel van donderdag 6 maart 2014 en is dan ook te vinden op deze website onder het kopje vergaderingen.

 

De vergadering is hier live te beluisteren.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de GRNR zijn openbaar. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 10 maart vóór 12:00 uur een verzoek indienen bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 - 200030.

De volgende vergadering van het AB is op maandag 30 juni 2014.

 
 

 

 

Voortgang werkzaamheden voorbelasting

Het grootste deel van de voorbelasting is aangebracht. In de afgelopen weken is een zandpakket aangebracht op de zones waar later de riolering en een deel van de weg worden gerealiseerd. Nadat het zand is verwerkt, wordt een soort coating over het zand aangebracht,

 

die als het ware een korst vormt en het mogelijk stuiven van het zand tegen gaat. Momenteel wordt een verticale drainage aangebracht. Deze drainage zorgt ervoor dat het water onder de kleilaag weg kan, zodat de grond daadwerkelijk kan zakken.

 

 

 

 
Inventarisatie grote modderkruiper
 

Deze maand heeft consultancybureau E.C.O. Logisch het rapport opgeleverd met de inventarisatie

 

en ecologische begeleiding van de grote modderkruiper in Nieuw Reijerwaard. U kunt het rapport hier lezen.

 
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu