TDM Nyhedsbrev

Læs nyhedsbrevet på nettet

September 2015

Internt nyhedsbrev

Fra Centerlederen

Kære alle,

Adskillelsen af RSE og PMV
De sidste detaljer og aftaler er så vidt jeg er orienteret faldet på plads, og det vil sige, at PMV (fremover CUDiM) og RSE er blevet adskilt, begge med reference til Arts-dekanen.
Der kommer så en afklaring på om RSE fortsat skal være under Arts eller det skal flyttes organisatorisk, og hvordan det i givet fald skal indplaceres. Spørgsmålet var på Universitetsledelsens lukkede dagsorden på mødet mandag den 14.09.15, men jeg kender ikke til resultatet af behandlingen.

Indtil videre fortsætter vi med et fælles sekretariat – i det mindste indtil der foreligger en endelig afklaring af RSE’s organisatoriske placering.

Vi skal så have afklaret den interne organisatoriske organisering. Vi havde en drøftelse af dette på medarbejdermødet den 25.08.15 og det blev klart, at der er ønsker som stritter i forskellige retninger. Input fra gruppe-diskussionerne indgår i det videre arbejde, og den nye centerledelse (nuværende koordineringsgruppe) vil på baggrund af dette træffe en endelig beslutning.
Vi skal også have etableret LSU og LAMU, men afventer indtil videre valg af TR, som de faglige organisationer står for.

Nye projekter og ansøgninger
E3U
Kort før sommerferien faldt aftalen om, at vi skal varetage E3U projektet på plads, og der har her efter sommerferien været opstartsmøde i projektet, som nu formelt set er i gang. Der er forskellige praktisk-administrative ting der skal klares, herunder ikke mindst planlægning af og kommunikation om det første pilot-kursus, som skal afvikles i F-2016. Parallelt med det går de faglige folk i gang med arbejdet.

MOOC’s midler fra Arts
Centret har fået midler fra fakultetet til at gå i gang med udvikling af egentlige MOOC’s i samarbejdet med et eller flere fagmiljøer/studienævn. Vi har i ansøgningen skitseret forskellige typer af MOOCs-projekter, men der er pt. ingen der har taget stilling til en prioritering.

Kursus for DVIP’er
Centret har sammen med en medarbejder fra DPU/Aarhus fået AU-midler til udvikling af et pædagogisk-didaktisk kursus måltrettet DVIP’er. Tovholder på projektet er Tina B. Keiding herfra og Merete Wiberg fra DPU/Aarhus.

Ansøgninger
Medarbejdere fra centret (Tina og Helle) er hovedansøger på hver deres ansøgning til fonden for entrepreneurship.
Pantelis er på centrets vegne med som partner i en Horizon2020-ansøgning (i givet fald deltager flere medarbejdere fra centret).
Pantelis er koordinator på en Erasmus+ ansøgning (dette vil også omfatte flere medarbejdere).

Det var nyt for denne gang. 

Med venlig hilsen

Arne

Fra Sekretariatet

Nyansættelser

Tom Gislev Kjærsgaard er ansat pr. 01.08.15 som AC-Tap. Han har en administrativ funktion og varetager koordinering og udvikling af online uddannelse.

Pernille Jerslev er pr. 21.09.2015 ansat som videnskabelig assistent. Hun vil varetage undervisning i it-didaktisk design samt udviklingsopgaver i forbindelse med MOOC-projektet.

Signe Skou er ansat som ekstern lektor pr. 01.09.2015 og underviser i profilfaget webkommunikation med Claus Toft Nielsen.

Fratrædelser

Dorte Ågård fratrådte sin stilling på centret den 31.08.15.

Møder

Der er medarbejdermøde igen onsdag den 07.10.15.

Øvrige oplysninger

Der bemanding på kontoret, PMV i efterårsferien uge 42.

Nyheder

Faglig nyhed

Ungdomsforskning på tre minutter

Hør forskerne i KULT fortælle om aktuel forskning i ungdomsliv som podcast.

 

Andre faglige nyheder

Har i andre faglige nyheder eller input til det interne nyhedsbrev og jeres kollegaer, så skriv til mnielsen@tdm.au.dk.

Generelle nyheder

Nyt billede på PURE og visitkort?

Personalefotografering foregår i Aarhus tirsdag den 06.10.15 i Informationscentret bygning 1445, lokale 3.31 fra kl.10-12 og igen 13-14. Tidsbestilling er ikke nødvendig,
Fotograferingen foregår fremadrettet den første tirsdag i måneden samme tider.

Dekanatet på Arts ændres og to prodekaner ophører

Det betyder bl.a. at Marianne Ping Huang og Jan Ifversen ophører med deres opgaver som prodekaner. Marianne Ping Huang kommer til at gå stærkere ind i fakultetets udvikling af digital humaniora og de kreative fag. 

Samme password til flere systemer

Næste gang du skifter password i et af disse systemer, skal du bruge samme password over hele linjen: din pc, mit.au.dk, webmail, eduroam og WAYF (fx PURE og BlackBoard).

Digitalisering af feriepenge

Feriepenge fra og med optjeningsåret 2014 vil fremover kunne findes digitalt. Fysiske feriebeviser vil ikke længere blive udstedt.

 

Se nyheder fra Arts her.

Kalender

Uddannelsesdag 8/10 om digitale platforme 

Den 8. oktober inviterer Uddannelsesudvalget alle undervisere på AU til intern uddannelsesdag med fokus på Educational it. Tilmeldingsfrist 21.09.15.

Workshop - skriv succesfulde ansøgninger 

Står du over for at skulle ansøge om forskningsmidler inden for det næste halve år, så har du mulighed for at få indblik i de grundlæggende principper bag en god ansøgning.
Den 24.09.15 (frist 20.09) og 11.11.15 (frist 06.11) på dansk. Den 25.11.15 (frist 20.11) på engelsk.

Dagbladet Informations Medieskole 2015

Information inviterer ph.d.-studerende og yngre forskere til en seminarrække om, hvordan man kan bruge nyhedsmedierne uden at kaste sin faglighed og saglighed overbord. Tilmeldingsfrist onsdag den 23.09.15. 

Vær med til at styrke unge talenter på Aarhus Universitet

Bliv mentor eller mentee i mentorordningen ’Styrk Talentet!’, der matcher medarbejdere på adjunkt-niveau med mere erfarne kolleger på lektor- eller professorniveau. Tilmeld dig inden den 23.10.15.

Asterisk Live: fremtidens kompetencer

Asterisk Live stiller skarpt på fremtidens kompetencer og kommer med bud på, hvad der skal til for at engagere mennesker til at lære i en verden, der fremover vil kræve større fleksibilitet. Den 07.10.15 kl.15.30-17.30 i Festsalen (A220), DPU, Aarhus Universitet. Tilmeldingsfrist på dagen.

 

Se vores egne arrangementer her.

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet