Forward icon

Nyhedsbrev juni 2019

Her kan du læse om:

  • Ny halvårlig rapport med resultater på rygestopaktiviteter for Danmark er udgivet den 24. juni 2019 af Rygestopbasen
  • Sidste nyt om databehandleraftaler, GDPR og selvregistrering
  • Rygestopbasens sekretariat holder sommerferie i juli måned

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

Ny halvårsrapport for rygestopaktiviteter i Danmark

Rygestopbasen har, som noget nyt, udgivet en halvårsrapport, så rygestopenhederne får flere muligheder for at sammenligne egne resultater på effekten af rygestopaktiviteter med resultaterne for hele Danmark. 

Rapporten er bygget op på samme måde som de rapporter, rygestopenhederne kan trække på egne data i Rygestopbasens tastselv-miljø. På den måde bliver den nye rapport endnu et redskab til at dokumentere, kvallitetssikre og forbedre indsatsen. 

En vigtig del af kvalitetssikringen er at opgøre effekten af rygestopaktiviteterne efter 6 måneder. Rapporten indeholder derfor resultaterne for rygestopaktiviteter, der er afholdt i første halvår af 2018. På den måde sikres, at forløbene er blevet fulgt op.

Hvis du ønsker hjælp til at se, hvordan beregningerne er lavet i de tre typer af rapporter, kan du finde det, under "Guides til fortolkning af rapporter". Både kursusrapport, deltagerrapport og indikatorrapport indgår i halvårsrapporten. 

________________________________________________________________________________

Sidste nyt om databehandleraftaler, GDPR og selvregistrering

Rygestopbasen arbejder fortsat på højttryk bl.a. med Videnscenter for Dataanmeldelser i Region Hovedstaden for at få implementeret og godkendt nye tiltag i forhold til GDPR, databehandleraftaler og sikkerhedsbestemmelser, der er en forudsætning for at kunne lancere selvregistreringsmodulet. 

Vi er midt i processen og presser på, hvor vi kan, for at få opgaven løst samtidig med, at vi bestræber os på at implementere de enkleste løsninger på indgåelsen af databehandleraftaler samt nye sikkerhedsbestemmelser. Da Rygestopbasen er afhængig af mange forskellige aktører i denne proces, kan vi på nuværende tidspunkt ikke ikke give en konkret udmelding på, hvornår vi lancerer databehandleraftalerne og selvregistreringsmodulet. Vi forventer at kunne komme med mere information efter sommerferien. 

Som en del af processen lancerer Rygestopbasen nye brugerprofiler i tastselv-miljøet i august måned. Det implementeres for at efterleve GDPR på et højt niveau. Med de nye brugerprofiler gives kun adgang specifikt til de data, som rygestoprådgiveren, opfølgningeren og analytikeren i rygestopenheden har brug for i løsningen af arbejdsopgaven. Det bliver også muligt at give adgang til alle typer af brugerprofiler, hvor adgangen er begrænset til en underenhed. 

Der vil komme et nyhedsbrev i august med guides til de nye brugerprofiler samt nye sikkerhedsbestemmelser i den forbindelse. Derudover vil kontaktpersonerne i den enkelte rygestopenhed få separat besked.

_______________________________________________________________________________

Rygestopbasens sekretariat holder sommerferie i juli

Rygestopbasens sekretariat holder lukket fra og med 28. juni til og med 28. juli 2019.

I perioden er du er velkommen til at sende os en mail på: 

rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler(at)regionh.dk 

Vi vil besvare din mail hurtigst muligt, når vi er tilbage den 29. juli 2019. 

Vi ønsker alle en god sommer!