Forward icon

Nyhedsbrev august 2018

Her kan du læse om:

  • Ny forskning baseret på Rygestopbasen: Rygere med alvorlige psykiske sygdomme har gode chancer for at stoppe med at ryge
  • Frist på indtastning til evaluering af kommunalt tilskud til rygestopmedicin
  • Frist på indtastning til Rygestopbasens årsrapport
  • Sådan får nye brugere af Rygestopbasens tastselv-miljø adgang
  • Seneste nyt i forhold til persondataforordningen

________________________________________________________________________________

Rygere med alvorlige psykiske sygdomme har gode chancer for at stoppe med at ryge

Ny forskning baseret på data fra Rygestopbasen viser, at rygere med alvorlige psykiske sygdomme har gode chancer for at stoppe med at ryge, når de i et rygestopforløb modtager standardprogrammet.

Rygerne med svær psykisk sygdom havde 6 måneder efter forløbet en kvitrate på 29 %. Som forskerne forventede var kvitraten lavere hos denne gruppe end hos kontrolgruppen, der bestod af rygere uden psykiske sygdomme. Her var kvitraten 38 % efter 6 måneder. Alligevel konstaterer forskerne, at 29 % er en ret høj grad af røgfrihed efter 6 måneder, og det er vigtigt, at denne gruppe rygere får tilbudt rygestopkurser. 

Artiklen er udgivet i det britiske videnskabelige tidsskrift BMJ Open med titlen: "Effectiveness of Gold Standard Programme (GSP) for smoking cessation on smokers with and without a severe mental disorder: a Danish cohort study". Forfatterne er Mette Rasmussen, Mads Klinge, Jesper Krogh, Merete Nordentoft og Hanne Tønnesen. 

Du kan finde artiklen her, en kort oversigt over artiklen på dansk her og et længere danske resumé her. Hvis du ønsker et overblik over den forskning, der er udgivet baseret på data fra Rygestopbasen, kan du finde en oversigt her. ________________________________________________________________________________

Frist på indtastning til evaluering af kommunalt tilskud til rygestopmedicin

Satspuljen "Hjælp til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin)" skal, som tidligere skrevet, evalueres i efteråret 2018. Evalueringen bliver foretaget af Rambøll med data fra Rygestopbasen.

Indtastningsfristen på afsluttede rygestopforløb og 6 månedersopfølgninger, der skal indgå i evalueringen af satspuljen er til og med den 13. september 2018. 

Satspuljen har via bloktilskuddet givet samtlige kommuner muligheden for at give vederlagsfri rygestopmedicin til deltagere på kommunale rygestopkurser. Ordningen løber til og med 2019. 

________________________________________________________________________________

Frist på indtastning til Rygestopbasens årsrapport

Rygestopbasen vil i efteråret trække data og udarbejde den kommende årsrapport. Vi gør derfor opmærksom på, at kurser og deltagere for året 2017 samt 6 månedersopfølgningen skal tastes senest den 15. oktober 2018 for, at data kan indgå i rapporten.

________________________________________________________________________________

Sådan får nye brugere adgang til Rygestopbasens tastselv-miljø

Når der kommer en ny medarbejder i kommunen eller rygestopenheden, kan den enhedsansvarlige give adgang til Rygestopbasens tastselv-miljø og oprette en ny brugerprofil.

Den enhedsansvarlige logger ind på tastselv-mijøet og går ind under 'Administration' >> 'Brugerprofiler' >> 'Opret ny'. Brugernavnet skal laves ud fra rygestopenhedens nummer (er altid forudfyldt) og en bindestreg efterfulgt af brugerens initialer. Som eksempel skal Anders Jensen fra enhed 730 have brugernavnet 730-aj. Derefter markeres den rolle som medarbejderen skal have (enten rådgiver eller enhedsansvarlig.) Adgangskoden er efter oprettelsen "rygestop". Når medarbejderen bruger login første gang, vil han/hun blive bedt om at lave en personlig kode.

Rygestopbasen vil som altid gerne hjælpe med at oprette brugerprofilerne, hvis der skulle opstå spørgsmål. Hvis Rygestopbasen skal oprette en ny brugerprofil til en medarbejder, skal der sendes en mail fra den enhedsansvarlige i rygestopenheden på oprettelsen. På den måde sikrer Rygestopbasen, at der kun bliver givet adgang til tastselv-miljøet til de rigtige medarbejdere. 

________________________________________________________________________________

Seneste nyt i forhold til persondataforordningen

Rygestopbasen har den 8. august holdt møde med juristerne fra Videnscenter for Dataanmeldelser for at gennemgå procedurerne og fortsat sikre, at Rygestopbasen lever op til lovgivningen i forhold til persondataforordningen. Vi arbejder pt. sammen med centeret på at justere procedurer mm. Vi sender både et nyhedsbrev og direkte besked til rygestopenhederne, i det omfang, at justeringerne involverer rygestopenhederne. 

________________________________________________________________________________