Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

13 november 2014, nummer 45

 

 
Maandag 17 november vergadering AB
 

Maandag 17 november om 18:00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in de raadszaal van het gemeentehuis van Ridderkerk. De agenda en stukken van deze vergadering worden gepubliceerd in De Combinatie en De Schakel van donderdag 13 november en zijn te vinden op deze site onder het kopje vergaderingen. De vergadering is hier live te beluisteren.

 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de GRNR zijn openbaar. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 17 november vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 200030.


De volgende vergadering van het AB is op maandag 16 maart 2015.

 
 

 

 

Bloktitel
 

Op vrijdag 7 november 2014 is EPS (piepschuim) geplaatst in de fundering van de eerste bedrijfslaan. De heer Volbregt Smit, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) heeft het EPS-blok geplaatst.


In september is gestart met de aanleg van de 1e bedrijfslaan en het bouwrijp maken van percelen liggend aan de 1e bedrijfslaan.

 

De constructie van deze bedrijfslaan is een bijzondere, omdat de weg zich direct naast het tracé van een daar reeds aanwezige gasunieleiding bevindt. De gasunieleiding heeft een doorsnede van ongeveer een meter en de druk in de leiding is 80 bar. Toen begin 2014 zand is aangebracht ten behoeve van de voorbelasting van de riolering, zijn éérst rond de gasunieleiding zogenaamde zakbaken aangebracht. Door het voortdurend inmeten van de zakbaken is de positie van de gasunieleiding steeds in de gaten gehouden.

 

De ophoging van begin dit jaar en het afgraven van het zand in de afgelopen maanden zijn zo uitgevoerd, dat de gasunieleiding zowel in verticale als horizontale richting helemaal niet is beïnvloed.

 

De aanwezigheid van de gasunieleiding betekent ook iets voor de fundering van deze bedrijfslaan. Een normale fundering (met zand) heeft in deze ondergrond teveel invloed (zijwaartse druk) op de gasleiding. Daarom wordt in deze bedrijfslaan gewerkt met EPS (piepschuim).


Het piepschuim zorgt voor een evenwichtsconstructie waarop de weg wordt aangebracht. Er is daardoor nauwelijks invloed op de ondergrond en daarmee ook niet op de gasleiding.


De eerste bedrijfslaan wordt in opdracht van de GRNR aangelegd door Mouwrik Waardenburg B.V.

 
 
Foto
 

 

 

 
Provinciale staten stelt herstelbesluit vast
 

Provinciale Staten heeft, tijdens de vergadering van 12 november, het herstelbesluit met betrekking tot het inpassingsplan en exploitatieplan Nieuw Reijerwaard vastgesteld. De bestemming ‘bedrijven’ (artikel 4 inpassingsplan) is aangepast op de uitspraak van de Raad van State.
De bekendmaking zal 20 november plaatsvinden onder andere in De Schakel en De Combinatie.

 

De beroepstermijn voor het herstelbesluit loopt van 20 november 2014 tot en met 2 januari 2015. Beroep tegen het herstelbesluit is mogelijk bij de Raad van State. Tenzij een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de Raad van State treedt het herstelbesluit 3 januari 2015 in werking. Als er geen beroep wordt ingediend is het vanaf dat moment ook onherroepelijk.

 
 

 

 

Bij de werkzaamheden aan de 1e bedrijfslaan  en het bouwrijp maken van percelen liggend aan de 1e bedrijfslaan is deze week een bouwbord geplaatst.

  Gebied
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu