Forward icon

Nyhedsbrev maj 2020

Her kan du læse om:

  • Vigtigt: Tastselv-miljøet må ikke benyttes den 26. og 27. maj 2020 pga. opdatering
  • Anden del af to-trinslogin bliver implementeret - hvad skal du gøre?
  • Husk at registrere anderledes, når rygestopmetoderne ændrer sig under Corona-krisen
  • Status på selvregistrering, databehandleraftaler og henvisningsmetode
  • Skift af medarbejdere i Rygestopbasen sekretariat
  • Rygestopbasens sekretariat arbejder fortsat hjemmefra

 

 

________________________________________________________________________________

VIGTIGT: Tastselv-miljøet må ikke benyttes den 26. og 27. maj

Nu implementerer vi del 2 af opdateringen af brugerprofilerne, hvor der automatisk bliver sendt en kode til din mail eller telefon, når du logger ind med din brugerprofil på Rygestopbasens tastselv-miljø.

Forudsætningen for implementeringen af del 2 har været en gennemgang af brugerprofilerne. Her har vi nu fået gennemgået langt de fleste, og vi har for et par uger siden sendt en direkte mail til de enhedsansvarlige, der mangler en gennemgang. Så nu er det begrænset, hvem der bliver lukket ude af databasen ved opdateringen.   

Vi har i dag fået bekræftet vores tidsinterval på opdateringen af IT-afdelingen i Region Hovedstaden. Vi implementerer derfor del 2 i tastselv-miljøet fra den 26. maj 2020 og som altid tester vi, at implementeringen er forløbet planmæssigt. Testningen foregår online, og derfor må Rygestopbasens tastselv-miljø ikke benyttes fra og med den 26. maj 2020 frem til og med den 27. maj 2020. 

Vi sender et nyhedsbrev ud så snart, at opdateringen er klar til, at alle kan logge ind og bruge tastselv-miljøet igen. 

Rygestopbasens hjemmeside www.rygestopbasen.dk med ressourcer til rådgiverne, forskning, rapporter og guides mm. er tilgængelig under hele opdateringen.

Stoplinien er på forhånd orienteret om denne lukning af databasen.

Opdateringen er en vigtig forudsætning for sikkerhedsgodkendelsen, så vi kan implementere selvregistreringsmodulet for deltagerne (se info om dette længere nede). 

________________________________________________________________________________

Anden del af to-trinslogin bliver implementeret - hvad skal du gøre?

Du har måske allerede stillet dig selv spørgsmålet, om din brugerprofil er opdateret med kontaktdata, så vi kan sende en kode til dig ved login?

Hvis du er i tvivl, beder vi dig venligst om ikke at kontakte den enhedsansvarlige eller Rygestopbasens sekretariat. Det er nemlig langt de fleste, som har fået opdateret deres brugerprofil af de enhedsansvarlige i rygestopenhederne. Derfor vurderer vi, at for mange brugere kan komme til at tage unødig tid i enhederne og i sekretariatet, hvis alle lige skal sikre sig.

Når opdateringen er gået igennem, og Rygestopbasen sender et nyhedsbrev om, at tastselv-miljøet er åbent igen, så vil login-processen tydeligt vise dig, om dine kontaktdata mangler. Først herefter skal du kontakte din enhedsansvarlige eller Rygestopbasens sekretariat for at få dem tilføjet. På den måde kan vi servicere dem, der reelt har et behov. 

Som altid ved store opdateringer af Rygestopbasen, vil du blive bedt om at cleare cachen i din browser - det sender vi instruktion ud om efter opdateringen. Herefter er den eneste forskel, når du logger ind med din brugerprofil, at der bliver sendt en tal-kode, som du skal taste ind for at få adgang til tastselv-miljøet. 

I forbindelse med opdateringen opdaterer vi også til de seneste sikkerhedskrav for Region Hovedstaden. Efter opdateringen vil du fx kun kunne taste forkert i login procesen tre gange, før din brugerprofil bliver spærret, og manuelt skal åbnes igen. 

________________________________________________________________________________

Husk at registrere anderledes, når rygestopmetoderne ændrer sig under Corona-krisen

Under Corona-krisen har vi været i kontakt med en hel del kommuner. Det er godt at høre, at mange kommmuner er i gang på telefonen, ude i det fri eller på nye digitale platforme.

Når koncepterne og kommunikationsmåderne udvikler sig, er det vigtigt, at I også registrerer ændringerne under metoden på registreringsskemaet.

I stedet for at benytte de forudfyldte rubrikker på metoden (spørgsmål 8b på registreringsskemaet), skal I bruge 'andet' kategorien. Her skal det fremgå, hvilken metode på indholdet af rygestopforløbet, der er benyttet efterfulgt af typen af kommunikationsplatformen, der er anvendt altså via telefonen, Skype eller lignende platforme.

Har man anvendt standardforløbet over telefonen, skal der stå: "Standardforløb udelukkende med telefoniske mødegange". Tilsvarende hvis kommunikation er via Skype: "Standardforløb udelukkende via Skype". 

Mange enheder har nok oplevet, at igangværende forløb er blevet afbrudt ved nedlukningen af Dannmark. Her er det vigtigt at indtaste samtlige deltagere og kurser som altid - og så skrive det antal gange deltagerne nåede at være der og så afslutte kurset.

Har I fortsat det fysiske forløb over telefonen eller via andre platforme, behøver I ikke at afslutte kurset. Her skal metoden ændres til 'andet', og så skrives navnet på metoden, og så antallet på mødegange, der fx har været telefoniske. Har forløbet været et standardforløb med nogle fysiske møder samt 2 telefonsamtaler, så skrives: Standardforløb med 2 telefoniske mødegange. 

Hvis der har været personlig vejledning via telefonen efter det gældende koncept, tæller telefonsamtalen eller andre mødeformer som en mødegang. 

________________________________________________________________________________

Status på selvregistrering, databehandleraftaler og henvisningsmetode

Som beskrevet ovenfor er en del kommuner i gang med at udforske nye platforme til rygestop. Særligt forløb over telefon og digitale platforme har øget behovet for en digital løsning til at klare registreringen i Rygestopbasen. 

Det er indenfor rækkevidde, at deltagerne selv kan taste egne oplysninger ind. Vi er i øjeblikket i gang med at udfylde databehandleraftaler med Region Hovedstaden, så vi snart kan sende dem ud til de enhedsansvarlige. For at kunne benytte sig af selvregistreringsmodulet skal rygestopenheden nemlig underskrive en databehandleraftale, Derudover skal underdatabehandleraftaler underskrives, hvis apoteker eller private rygestopfirmaer også taster ind under kommunen. Information om dette bliver sendt direkte til de enhedsansvarlige. 

Dernæst skal vi have løst, hvordan linket til spørgeskemaet skal sendes ud, og hvordan samtykket skal gives. Begge ting arbejder vi pt. på sammen med både teknikere og jurister. Vi går efter den løsning, der går det nemmest at administrere i kommunerne, og samtidig skal vi leve op til lovgivningen på området. 

Vi arbejder målrettet med opdateringer og udsendelser af de nødvendige dokumenter. Da vi er afhængige af andre i processen, kan vi ikke præcist sige, hvornår alt er klar. Men løber vi ikke ind i uforudsete forhindringer, håber vi, at det kan være klar til efteråret 2020.

Det gode er, at de enkelte rygestopenheder skal ikke vente til alle enheder, har underskrevet databehandleraftalen - vi kan give separat adgang til den nye selvregistrering.

Udover disse opdateringer arbejder vi også med at pilotteste en tilføjelse på spørgeskemaet på henvisningsmetoder til rygestopforløbet. Det er et felt, som både flere regioner og kommuner har vist stor interesse for. Når vi er længere i processen, skriver vi om det i et nyhedsbrev. 

________________________________________________________________________________

Skift af medarbejdere i Rygestopbasen

Danielle Chan Banh (nederst i billedet) er stoppet som studentermedhjælp i Rygestopbasens sekretariat den 1. maj 2020. Danielle har ønsket at koncentrere sig om afslutningen på sit speciale i molekylær- og medicinalbiologi på RUC. Danielle har været ansat som studentermedhjælp i Rygestopbasens sekretariat siden 1. januar 2018, hvor hun har haft kontakt med mange brugere af Rygestopbasens tastselv-miljø gennem sekretariatets hotline. Vi ønsker Danielle alt det bedste fremover. 

For fortsat at have assistance til de mange opgaver har vi den 1. april 2020 ansat Marie-Louise Kirkegaard Mikkelsen (øverst til venstre) som akademisk medarbejder i 8 timer ugentligt. Marie-Louise er kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet. Hun har under og efter afslutningen af sin uddannelse arbejdet for Parker Instituttet, som Rygestopbasen hører ind under. Velkommen til Marie-Louise, som mange af jer også vil møde i vores hotline. 

På grund af Corona-krisen er Marie-Louise blevet oplært online, og alle er enige om, at det er gået rigtigt godt - ikke mindst hjulpet af Danielles og Marie-Louises fleksibilitet og ønske om at få tingene til at fungere. Stor tak til begge for det.

Billedet er fra teammødet på Marie-Louises første arbejdsdag. (Det er National Koordinator Anne Sode Grønbæk i billedet øverst til højre.)

________________________________________________________________________________

Rygestopbasens sekretariat arbejder hjemmefra

Siden den 12. marts har medarbejderne i Rygestopbasens sekretariat arbejdet hjemmefra som følge af Regeringens udmelding omkring Covid-19.

Vi kan fint løse opgaverne hjemmefra, og skal du have fat i os, skal du sende en mail på samme adresse som altid: rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler(at)regionh.dk  Hvis du har behov for at tale med os, ringer vi gerne til dig - skriv gerne hvornår du bedst kan træffes.  

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår sekretariatets medarbejdere kan vende tilbage til Frederiksberg Hospital, så ordningen er på ubestemt tid. 

________________________________________________________________________________