Forward icon

Nyhedsbrev december 2018

Her kan du læse om:

  • 5 regionale rapporter fra Rygestopbasen er udgivet den 20. december 2018
  • Rygestopbasens årsrapport er udgivet den 5. december 2018
  • Resumé og slides fra Rygestopbasens temadag 2018
  • Rygestopbasen holder juleferie

________________________________________________________________________________

5 nye regionale rapporter fra Rygestopbasen

Rygestopbasen har den 20.12.2018 udgivet regionsrapporter for hver af de fem regioner. Rapporten indeholder samtlige aktiviteter i regionen uanset rygestopudbyder. Aktiviteterne i rapporterne er  afholdt i 2017 med opfølgning i 2018.

Rapporterne opgør resultaterne på samme måde som de standardrapporter, rygestopenheder kan trække på deres egne data i Rygestopbasens tastselv-miljø. Derved kan rygestopenhederne sammenligne egne resultater direkte med regionens resultater.

Du kan finde de fem regionsrapporter på Rygestopbasens hjemmeside her.

________________________________________________________________________________

Rygestopbasens årsrapport 2018 er udgivet

Rygestopbasens årsrapport 2018 med aktiviteter afholdt i 2017 med opfølgning i 2018 blev udgivet i forbindelse med Rygestopbasens temadag den 5. december 2018.

Rapporten viser, at aktiviteter og effektivitet er fastholdt fra tidligere, mens kvaliteten af indsatsen er stigende. Som noget nyt er indsatsen både opgivet i kvalitetstal såvel som absolutte tal for landsgennemsnit, geografiske kommuner og den enkelte rygestopenhed. På den måde kan man opgøre succesraterne efter eget valg.

Du kan finde årsrapporten på Rygestopbasens hjemmeside her.

________________________________________________________________________________

Opfølgning på Rygestopbasens temadag 2018

Rygestopbasens temadag 2018 blev afholdt den 5. december. Temadagen havde et virkelig godt fremmøde på 90 deltagere, og det var en spændende dag, hvor forskellige oplægsholdere gav indblik i forskning, praksis og registrering af data.

Du kan finde en opsummering af dagen samt slides her.

________________________________________________________________________________

Rygestopbasen holder juleferie

Sekretariatet holder juleferie fra og med den 22. december 2018 til og med den 2. januar 2019. I dette tidsrum vil vi derfor ikke være tilgængelige på mail eller telefon.

Den 3. januar 2019 er vi tilbage med vores almindelig åbningstider, og vi glæder os til at betjene jer.

Glædelig jul og godt nytår!