Facebook icon Twitter icon Forward icon

In deze themanieuwsbrief nieuw kwalificatiedossier leest u het laatste nieuws over de examens voor het nieuwe kwalificatiedossier Beveiliging.

Introductie

Zoals ook in eerdere berichten is vermeld, hebben in het afgelopen jaar experts uit het veld, adviseurs, ontwikkelaars en examencommissie de nieuwe examenprogramma’s en -eisen en bijbehorende examens voor Beveiliger niveau 2 en 3 (Crebo 25690 en 25691) ontwikkeld en vastgesteld. In de examens zijn nieuwe vormen van examineren (bijv. het gebruik van animaties) toegepast om tegemoet te komen aan de wens om examens minder talig te laten zijn en dichter bij de praktijk te brengen. De animaties zijn in een pilot getest en positief ontvangen door SVPB-correctoren en kandidaten. Momenteel leggen we de laatste hand aan de inrichting van de systemen zodat kandidaten voor de examens kunnen worden aangemeld. De komende periode zal de afname van de examens gemonitord worden en op basis van evaluaties en ervaringen zullen we daar waar nodig aanpassingen doorvoeren. In de bijeenkomsten die we komende weken organiseren voor opleiders zullen we hier ook uitgebreid bij stilstaan.

Aan het einde van deze nieuwsbrief zijn weer enkele veel gestelde vragen opgenomen. Heeft u ook vragen, stel ze ons gerust. Uw vragen helpen ons om de juiste informatie te verstrekken en daarmee helpen we mogelijk anderen weer verder.

Jeroen Mulder, Manager SVPB

Examineren op Beveiliger N2 en N3 vanaf medio oktober mogelijk

De examens voor Beveiliger Crebo 25690 en 25691 zijn (bijna) gereed. We streven ernaar dat kandidaten vanaf week 38 via MijnSVPB aangemeld kunnen worden, in eerste instantie voor de examens van Crebo 25690 en zo snel mogelijk daarna ook voor Crebo 25691. Zodra aanmelding mogelijk is, wordt dit gecommuniceerd in MijnSVPB. We verwachten dat de eerste examens medio oktober afgenomen kunnen worden.

Praktijkopdrachten Beveiliger N3

De praktijkopdrachten voor beveiliger N3 zijn nieuw ontwikkeld en kunnen opgevraagd worden via info@svpb.nl. Omdat de opdrachten nieuw ontwikkeld zijn, horen wij graag wat de ervaringen zijn met de opdrachten. Wij nemen hiervoor na een paar maanden contact met de aanvragers op. Mocht een kandidaat of opleider eerder een reactie willen geven of vragen hebben over de opdrachten, staat het uiteraard vrij om contact met ons op te nemen.
Na het voltooien van deze opdrachten in de praktijk, kan het examen aangevraagd worden via MijnSVPB. Het examen bestaat uit een criteriumgericht interview over de gemaakte opdrachten.

Diagnostische toetsen Beveiliger 2 en 3

Voor Beveiliger 2 en 3 zijn diagnostische toetsen ontwikkeld. Kandidaten krijgen daarmee een goed beeld van de examens en of ze voldoende voorbereid zijn.
Er zijn toetsen voor Veiligheid en Beveiliging basis (VBB), Wet- en regelgeving basis (WRB), beide niveau 2 en Kennis van de uitvoering en situationele coördinatie (KSC, niveau 3).
Afname van deze toetsen is mogelijk vanaf 1 oktober. Contactpersonen kunnen de toetsen vanaf 15 september aanvragen via MijnSVPB.

Modelopgaven nieuwe examenonderdelen

Voor de onderdelen Specifiek Rapporteren Basis (SRB, Niveau 2) en Analyse en Instructie (A&I, Niveau 3) zijn modelopgaven ontwikkeld die op korte termijn op de website worden geplaatst. Kandidaten kunnen met de opgaven vooraf een goed beeld krijgen van wat ze kunnen verwachten tijdens de examens en waarop wordt beoordeeld.
De reden om modelopgaven op te stellen is tweeledig. Bij Specifiek Rapporteren krijgen kandidaten, ingeschreven op Crebo 25690, een animatie te zien als introductie op een opdracht. De afname voor het open werk examen Specifiek Rapporteren en Analyse & Instructie vindt plaats via het toetssysteem Questionmark en niet in MSWord.
De nieuwe toetsvormen hebben we in een pilot met correctoren en kandidaten succesvol getest.

Examinatoren en correctoren geschoold op Beveiliger N3

Nieuwe examens hebben ook gevolgen voor onze examinatoren. Eind augustus heeft de SVPB een eerste groep examinatoren en correctoren geschoold op de examenonderdelen van het nieuwe Beveiliger N3. Het examenprogramma is doorgenomen en er is dieper ingegaan op de inhoud van het examenonderdeel Analyse en Instructie en de twee sets praktijkopdrachten. Daarnaast hebben de correctoren deelgenomen aan een zogenaamde kalibreersessie, zodat elke kandidaat straks op dezelfde manier wordt beoordeeld.

Veelgestelde vragen