Facebook icon Twitter icon Forward icon

COVID-19

De SVPB handhaaft de maatregelen die in april zijn ingevoerd om besmetting met het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Daar hebben wij sinds 1 oktober nog het verplicht dragen van mondkapjes in ons examencentrum aan toegevoegd.
Zie voor alle maatregelen onze website: Extra infornatie COVID-19

Tijdig aanmelden examens

De coronamaatregelen maken dat we over minder capaciteit beschikken en dat we zo efficiënt mogelijk willen plannen. Omdat we verwachten dat de coronamaatregelen nog wel een tijd blijven gelden vragen wij u, als u voor de laatste maanden van dit jaar en voor het hele volgend jaar (2021) al groepen heeft waarvan de data bekend zijn, deze tijdig per mail aan ons door te geven via planning@svpb.nl. Dit geldt ook wanneer u op school een geregistreerde examenruimte van de SVPB heeft.

Examentarieven 2021

Normaliter worden de tarieven voor examens van de SVPB verhoogd met het percentage inflatie consumentenprijzen (CPI). Daar zien we voor 2021 van af, omdat we in het licht van de huidige onzekere ontwikkelingen willen voorkomen dat de kosten voor beveiligingsbedrijven, leerlingen, werknemers en erkende opleiders het komende jaar gaan toenemen.
Voor cbt-examens die plaatsvinden bij een externe locatie wordt momenteel een toeslag van € 7,50 berekend. Deze toeslag wordt afgebouwd en bedraagt in 2021 € 5,00 per examenonderdeel.
Alle examentarieven staan vermeld op de website: Examentarieven

Bijeenkomsten voor onderwijsinstellingen in september en oktober

Omdat de regionale bijeenkomsten in april vanwege corona moesten worden gecanceld, hebben wij op 29 en 30 september en 1 oktober jl. vijf digitale bijeenkomsten georganiseerd. De volgende onderwerpen zijn besproken:

  1. Afnamelocaties CBT
  2. Nederlandse taal
  3. SVPB-examens Keuzedeel Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers.
  4. Nieuwe kwalificatiestructuur
  5. Voorbereiding/begeleiding rondom SVPB examens

Klik op de volgende link voor de samenvatting:
Verslag regionale bijeenkomsten 2020

SVPB-examens voor het nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen onderwijsinstellingen vanaf volgend jaar studenten inschrijven voor de kwalificaties Beveiliger mbo2 en mbo3. De SVPB is inmiddels gestart met het uitwerken van het examenprogramma en de exameneisen voor deze nieuwe kwalificaties. We verwachten dit voor mbo2 begin 2021 te kunnen publiceren. De exameneisen voor mbo3 volgen z.s.m. daarna. Blijf op de hoogte van de examenontwikkelingen via onze website: Nieuw kwalificatiedossier

Keuzedelen algemeen
Voor het nieuwe kwalificatiedossier kunnen de keuzedelen Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers en Proactief beveiligen niet meer worden gekozen. Reden: omdat veel elementen van deze keuzedelen in de kwalificaties zijn geïntegreerd is er sprake van ondoelmatige overlap.
Voor de huidige kwalificaties Beveiliger en Coördinator beveiliging kunnen deze keuzedelen gewoon worden gekozen, Weerbaarheid kan ook gewoon gekozen worden voor Handhaver.

Keuzedeel Leidinggeven
Studenten Beveiliger mbo3 kunnen straks ook het keuzedeel Leidinggeven kiezen. Dit kan voor een deel van de studenten geschikt zijn. De SVPB onderzoekt of zij het keuzedeel Leidinggeven zal gaan examineren.
In de cao van de particuliere beveiliging is het SVPB-diploma Coördinator beveiliging i.v.m. inschaling opgenomen. Dit is niet hetzelfde als Beveiliger mbo3 met het keuzedeel Leidinggeven. De SVPB zal daarom het branchediploma Coördinator beveiliging blijven examineren (in ieder geval voor zittende medewerkers).

SVPB-examens voor mbo3 Beveiliger
Studenten die ingeschreven worden voor zowel Beveiliger mbo2 als mbo3 moeten ook het SVPB-diploma Beveiliger behalen. Daarnaast zal de SVPB examens aanbieden voor de kerntaken en werkprocessen die alleen voor Beveiliger mbo3 gelden.

Aanmelden voor aangepaste CBT examens

Het is sinds kort mogelijk in MijnSVPB om aanmeldingen te doen voor examens met extra tijd en extra aandacht (ETEA). Deze examens hebben geen zichtbare tijdslimiet, er worden maximaal 4 kandidaten tegelijkertijd geëxamineerd en er geldt een toeslag van € 51,50.
Kandidaten moeten toestemming hebben van hun onderwijsinstelling (MBO-studenten) dan wel van de Examencommissie van de SVPB (overige opleidingen) om deze examens te mogen afleggen. Kandidaten die toestemming hebben kunnen zichzelf aanmelden, al dan niet op uitnodiging van de opleider. Onderwijsinstellingen hebben in MijnSVPB de mogelijkheid om uitvoeringen te filteren en kandidaten aan te melden voor verlengde of ETEA-examens. Het blijft mogelijk om op een regulier examen in te schrijven.

Meer informatie is te vinden op de website: Aangepaste examinering.

Analyse tevredenheidsonderzoeken onder examenkandidaten

De SVPB doet voortdurend onderzoek naar de tevredenheid van examenkandidaten. Het doel is om, waar mogelijk, de organisatie van de examens verder te verbeteren. Een overzicht van de tevredenheid van kandidaten over de afgelopen periode staat op onze website (Actueel --> Overzichten).

Examenprogramma’s en exameneisen

Op onze website onder tabblad Examens zijn per examen de geactualiseerde examenprogramma’s gepubliceerd, deze lopen van 01-08-2020 t/m 31-07-2021.

Naderend afscheid

Deze nieuwsbrief is de laatste waar ik actief aan heb bijgedragen, eind dit jaar komt er voor mij een einde aan 20 jaar SVPB.

Ik kijk terug op een uitermate interessante periode, waarin ik onder de indruk ben geraakt van de betrokkenheid van velen bij het opleidingsproces. Heel veel energie heb ik geput uit de plezierige contacten met de mensen uit de beveiligingssector, van ministeries, kenniscentra, uitgeverijen, onderwijsinstellingen en al die andere organisaties.
Het is mijn stellige overtuiging dat de SVPB zich in deze 20 jaar flink heeft ontwikkeld en samen met de leerbedrijven en de onderwijsinstellingen de uitvoering van de beveiligingsopleidingen op een hoger plan heeft gebracht.
Misschien wel mijn belangrijkste drive was om bij te dragen aan de ontwikkeling van de studenten/aspirant beveiligers, ik heb ervaren hoe jonge en ‘minder jonge’ kandidaten trots waren als zij hun SVPB-diploma of -certificaat behaalden.

Mijn managementwerkzaamheden bij de SVPB waren al vanaf 1 april overgenomen door Jeroen Mulder, de werkzaamheden die samenhangen met de examencommissie draag ik de komende tijd over aan onze nieuwe collega Lex Gerritsen. De continuïteit van mijn taken en werkzaamheden is dus gewaarborgd.

De wereld is klein, dus je weet nooit waar, wanneer en hoe je elkaar weer eens tegenkomt…

Ad van den Boogert