Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

6 augustus 2014, nummer 39

 

De Raad van State heeft per brief gedateerd 4 augustus 2014 laten weten de termijn voor het doen van een uitspraak in de beroepsprocedure van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard (brief) en het besluit Hogere Grenswaarde van de gemeente Ridderkerk (brief) met zes weken te verlengen.

 

 

Bloktitel

 

Op donderdag 10 juli 2014 heeft de gemeenteraad van Rotterdam leden en plaatsvervangend leden van het Algemeen Bestuur van de GRNR benoemd. Hiervoor zijn aangewezen:

 

De heer P.J. Langenberg,  lid algemeen bestuur,
De heer R.E. Schneider,  lid algemeen bestuur,
De heer M.J.W. Struijvenberg, plaatsvervangend lid algemeen bestuur,
De heer B.J. Eerdmans, plaatsvervangend lid algemeen bestuur.

 

Het AB GRNR heeft besloten dat de leden die door de raad van Rotterdam op 10 juli 2014 zijn aangewezen als lid van het AB GRNR, vanaf dat moment tevens lid zijn van het Dagelijks Bestuur van de GRNR.

 

 

 

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 30 juni  jl. heeft het AB de door de accountant goedgekeurde Jaarrekening 2013, de 2e begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 vastgesteld.

 

 

Bloktitel

De algemene inkoopvoorwaarden GRNR zijn opgesteld zodat de verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer helder is. Deze inkoopvoorwaarden zijn onder meer van belang bij de civiele aanbestedingen.

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu