Nyhedsbrev september 2015
Ingen billeder? Web-version
 

Lokale IT-teknikere gør skolens hverdag lettere

Skolens lokale IT-tekniker har en teknisk baggrund og kan derfor med sin faglige indsigt og netværk løse store og små udfordringer på skolen. IT-Center Fyn sikrer, at den lokale IT-tekniker løbende gennemgår uddannelsesforløb og opkvalificeres, så teknikeren er ajour med udviklingen og de problemer, som skolen kan løbe ind i.

Opstår en situation, der kræver yderlige specialist support, kan den lokale tekniker til hver en tid trække på sine kolleger i den centrale IT i Odense.

Oversigt over typiske opgaver for IT-teknikeren: 

  • Oprette brugere, nulstille passwords samt andre nu-og-her-opgaver
  • Indkøb af hardware
  • Rådgivning af skolens ledelse i forbindelse med indkøb, anskaffelser samt udskiftning af diverse udstyr
  • Teknisk tovholder på IT-Center Fyns ydelser

 

 

Nu får SOSU-skolerne deres egen konsulent hos IT-Center Fyn 

IT-Center Fyn har fra august ansat Andreas Kubsch i en nyoprettet stilling som SOSU-konsulent. Stillingen er en pendant til gymnasiekonsulent Peter Olsen fra Tornbjerg Gymnasium. Andreas er ansat for, at IT-Center Fyn kan komme så tæt på skolernes hverdag som muligt. Derfor skal der lyde en stor opfordring til SOSU-underviserne om at bruge Andreas ved spørgsmål om pædagogisk IT.

Du kan skrive til Andreas her anku@itcfyn.dk

Andreas kommer til at arbejde hos IT-Center Fyn i et omfang, der svarer til én arbejdsdag om ugen, og har derudover primær ansættelse hos SOSU Fyn. Her er Andreas tilknyttet biblioteket og har til opgave at vejlede sine kolleger i brugen af pædagogisk IT samt tilrettelægge IT-kompetenceudviklingsforløb.

På IT-Center Fyn skal Andreas arbejde med netværket Digitale SOSU-skoler, hvor han bl.a. vil være medansvarlig for netværkets videndelingsarrangementer samt nyhedsbreve. Vi vil også benytte Andreas som instruktør i større tværgående udviklingsprojekter i partnerfællesskabet som fx Flipped Learning.  

 

 

Spændende konference om projekt Flipped Learning 

Den 3. maj 2016 afholder IT-Center Fyn stor videndelingskonference i Odense – baggrunden er afslutningen på det toårige Flipped Learning projekt. Reserver allerede dagen nu!

På konferencen vil du kunne høre oplæg fra projektets forskere, som vil fortælle om deres konklusioner i forhold til, hvordan Flipped Learning påvirker elevernes faglige udbytte. Der vil også være mulighed for at deltage i workshops med projektskolerne, som vil fremlægge deres eksperimenter og erfaringer med Flipped Learning i undervisningen.

Så kom og lyt, se, diskuter og bliv inspireret af undervisere, der er gået nye veje i undervisningen. Konferencen er for alle partnerskoler i IT-Center Fyn. 

I august blev projektets 3. fase skudt i gang med et fællesmøde for alle projekts-deltagere. Temaet for denne fase er: Eleven som medproducent i et flipped´ klasseværelse.

En kort beskrivelse af dagens indhold samt præsentationer fra oplægsholderne kan ses her 

 

Office 365 i undervisningen – hvordan og hvorledes? 

En del af partnerfællesskabets skoler er i færd med eller overvejer at implementere Office 365 som LMS-platform. Der opstår typisk mange spørgsmål i den anledning, eksempelvis overvejer mange skoler, hvordan underviserne bedst bliver fortrolige med de mange nye online muligheder for samarbejde og undervisning.

Derfor har IT-Center Fyn etableret netværket `Office 365´ i Yammer, hvor alle har mulighed for at deltage i debatten, læse om andres erfaringer eller stille spørgsmål til undervisere og ledere, der har været i gang med Office 365 i et stykke tid.   

Adgang til Office 365 netværket i Yammer fås enten ved selv at vælge netværket IT-Pædagogik og søge efter gruppen Office 365 eller ved at sende en mail til it-pædagogisk konsulent Anne Mette Lundstrøm  

 
 
 

Vi ses til efterårets it-pædagogiske netværksmøder

Netværket for faglige it-vejledere/ressourcepersoner (stx/hf/vuc). Dato d. 1.10 kl.11-15: Tema: Flipped Learning for viderekommende og MakerSpaces 

Netværket for ledere (stx/hf/vuc). Dato d. 22.10 i forlængelse af IT-Center Fyns styregruppemøde. Tema: Makerspaces i et organisatorisk perspektiv.

Applenetværket: Dato: den 8. oktober kl. 11-15. Tema: Videndeling om pædagogisk it med kolleger

Husk at du kan læse mere om netværksmøderne og andre arrangementer på http://itcfyn.dk/kurser-arrangementer/

 
 
 
 

Goddag og farvel

Vi er en stor organisation, og for at du kan få et indblik i, hvem der sidder med hvad, så vil vi fremadrettet fortælle, hvem vi siger goddag og farvel til.

I juli sagde vi farvel til Nikolaj Andersen Wølck, der var netværkskonsulent. Nikolajs efterfølger hedder Casper Fogh Nielsen og begynder d. 1. oktober 2015.

Til med udgangen af september siger vi farvel til Christian A. Nielsen, der er systemkonsulent. Hans arbejdsområde inden for Office 365 overtages af Jeppe Ernst.