Forward icon

Nyhedsbrev februar 2019

Her kan du læse om:

  • Planlagt opdatering af tastselv-miljøet: Ny advarselstrekant ved manglende udfyldelse
  • Status på selvregistrering og GDPR
  • Ferieafvikling i Rygestopbasen

 

 

________________________________________________________________________________

Ny advarselstrekant ved manglende udfyldelse

Snart bliver det muligt at danne sig et hurtigt overblik over hvilke deltagere, der mangler udfyldelse af spørgsmål, for at kunne gemme og afslutte kurser i Rygestopbasens tastselv-miljø.

Som i eksemplet ovenover vil der komme en rød advarselstrekant op, hvis fanen 'udfyldes af rådgiveren' ikke er udfyldt på den enkelte deltager. I det her tilfælde er det altså på 'Fru Test', at der mangler udfyldelse, mens arket er udfyldt for Hr. Test. 

Hvis man kører cursoren hen på trekanten, fortæller teksten også, hvad der mangler. Når fanen er udfyldt og gemt, forsvinder trekanten. Fanen 'udfyldes af rådgiveren' er obligatorisk at udfylde for at kunne gemme og afslutte kurset i tastselv-miljøet, da den bl.a. opgør røgfriheden efter endt kursus.

Opdateringen bliver kørt igennem i regionens IT-afdeling efter en stor opdatering af Sundhedsplatformen og Landspatientregisteret. Vi sender denne information ud nu, så alle er informerede, når opdateringen bliver kørt igennem.

________________________________________________________________________________

Selvregistrering og GDPR

Vi arbejder fortsat på højttryk med juristerne fra RegionH på at få lavet et klart setup, der overholder sikkerhedsbestemmelserne i forhold til selvregistreringssystemet og lovgivningen i forhold til GDPR. Der begynder at være lys for enden af tunnelen.

Vi holder pt. møder med forskellige instanser for at lave de enkleste processer for fx indgåelse af databehandleraftaler. Så snart vi har de konkrete aftaler på plads, vil det blive meldt ud. Herefter vil der være en proces, der både involverer programmering i Rygestopbasen samt indgåelse af aftaler med relevante instanser. Detaljerne i denne proces bliver meldt ud efter ferieafviklingen i Rygestopbasen (se nedenunder).

________________________________________________________________________________

Ferieafvikling i Rygestopbasen

Rygestopbasens nationale koordinator skal på en længere velfortjent vinterferie i februar måned. Telefonen vil alligevel være åben om onsdagen og torsdagen i februar fra kl. 12.30 til 14.30. Mails vil også blive besvaret disse to dage. Komplekse spørgsmål må imidlertid vente på en besvarelse til, at der er fuld bemanding i sekretariatet igen.

Bedste hilsener, Hanne Tønnesen

________________________________________________________________________________