Alles over Onderwijsbeleid in Antwerpen. 

Nieuwsbrief september
 
Nieuwsbrief januari
Nieuws over Onderwijsbeleid

20 oktober 2016: een nieuwe datum voor de Dag van de ouder
Een goede school kan niet zonder betrokken ouders. Samen met ouders halen schoolteams het beste uit de kinderen. In oktober 2015 organiseerden 184 Antwerpse scholen een Dag van de Ouder om hun ouders te bedanken en waarderen voor de belangrijke rol die zij spelen in de schoolloopbaan van hun kind. We hebben een gesprek met Pat Kussé over deze ‘warme’ dag en staan stil bij een aantal acties van scholen.

Lees het volledige interview

We houden de scholen op de hoogte via de maandelijkse nieuwsbrief van Onderwijsbeleid en via www.dagvandeouder.be.

Uw mening telt
Het Antwerps Onderwijsbeleid wil samen met u werken aan kwaliteitsvol onderwijs voor alle Antwerpse jongeren. Daarom is uw mening van groot belang in het verder verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Met uw inbreng kunnen we de noden en prioriteiten van het Antwerpse onderwijsveld beter begrijpen, veranderingen evalueren en onze diensten en producten verbeteren.

Meer info

Kandidaten gezocht voor netwerk UDL
Werken vanuit een inspirerend kader terwijl u tegemoetkomt aan de verschillende onderwijsbehoeften van individuele leerlingen in een klasgroep. Hoe doet u dat? Wat hebt u daarvoor (niet) nodig? Verken het samen met anderen in het lerend netwerk UDL.

Meer Info

Inspiratiebrochure onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers basisonderwijs

breed beeld

In de inspiratiebrochure worden drie verschillende manieren geschetst om onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs vorm te geven, elk met voordelen en uitdagingen.

In samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KULeuven versterkt onderwijsbeleid al enkele jaren scholen in het uittekenen van een schoolbreed en gedragen taalbeleid.

Meer info

Schoolbreed zorgbeleid

breed beeld


Henk Weymeis presenteerde op 18 januari in Den Bell ‘Time-In’ als aanpak voor het ontwikkelen van een schoolbreed zorgbeleid.

Time- in staat voor een integratieve kijk op gedrag: zoveel mogelijk betrokkenen binnen en buiten de school worden met elkaar verbonden om samen positief gedrag te promoten, gedragsproblemen te voorkomen en ermee om te gaan.

Meer info

Stel uw school kandidaat voor KAAP

breed beeld

Wilt u anderstalige ouders van kinderen op uw school de kans geven Nederlands te leren? Wilt u hen nauwer betrekken? Dan is Kaap het project voor uw school.
Kaap brengt twee keer per week een gespecialiseerde leerkracht op school. Hij/zij heeft een erkenning om les te geven aan anderstaligen (NT2-leerkracht).

Meer Info

ComPas (competentiepaspoort) bestaat 5 jaar
Op 18 mei 2016 vieren we het vijfjarige bestaan van ComPas met een feestelijke uitreiking. Scholen, met jongeren die zich vrijwillig engageren in een peer (of aanverwant) traject, kunnen zich laten certificeren met een ComPas-label.

Meer info op antwerpen.be/compas.
Aanmelden kan tot 19 februari 2016.

Vragen? compas@stad.antwerpen.be

ruler

In de kijker

School zoeken? School bezoeken!

breed beeld

De keuze van een school voor een kind(eren) is een belangrijke stap. Om een beeld te krijgen van een school is het een goed idee om ze vooraf eens te bezoeken. Daarom organiseert stad Antwerpen schoolbezoeken.

Meer Info

ruler

Kalender

28 januari - vorming
MOS voor buitengewoon onderwijs
'Samen leren duurzame keuzes maken voor de planeet' dat is de missie van MOS. Hoe gaat u hiervoor te werk met uw leerlingen? Samen met leerkrachten van BuSO-scholen en medewerkers van MOS, De Vroente en de OVAM gaat u hierrond aan de slag.

Meer Info

28 januari - dwarsdenkers
Salongesprek met Patrick Loobuyk
breed beeld

Patrick Loobuyk, moraalfilosoof aan de Universiteit Antwerpen, denkt na over welke plaats godsdienst en levensbeschouwing kunnen hebben in een seculiere en democratische rechtsstaat. Loobuyck vindt dat samenleving en overheid moeten uitgaan van de blijvende aanwezigheid van diversiteit. Op hun beurt moeten de diverse levensbeschouwingen zich aansluiten bij de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat.

Meer Info

25 februari
Studiedag Van chaos naar zen

breed beeld

Op zoek naar verbinding met en tussen uw leerlingen? Wat met chaos die soms heerst in de klas? Hoe werkt u aan een aangename klassfeer? Maak kennis met de methodieken uit de koffer 'Van chaos naar zen'.

Meer info

21 maart
Diversiteit in de klas: aan de slag ermee

breed beeld

Superdiversiteit op de schoolbanken is uw dagelijkse realiteit? U wilt als leerkracht het verschil maken en iedereen een plek geven in de klas? Het Meldpunt Discriminatie Antwerpen en partners organiseren een dag om u verder te inspireren.

Meer info

ruler

Nieuws en activiteiten van partners

Vorming Docatlas: aanbod voor scholen

Bij docAtlas kun u tijdens de openingsuren zonder afspraak het aanbod aan boeken, leermiddelen en spelmateriaal verkennen en uitlenen. U krijgt daarbij hulp en advies van de medewerkers.

Meer info

Kies kleur tegen pesten

breed beeld

In de aanloop naar de Vlaamse Week tegen Pesten zet docAtlas dit thema extra in de kijker.

Meer info

In 6 stappen naar een droom van een speelplaats

breed beeld

Hebben kinderen een pauzeknop? Als u ziet hoe snel ze zich tijdens hun schooltijd ontwikkelen, weet u wel zeker van niet. In het klaslokaal én daarbuiten zijn ze voortdurend op ontdekkingsreis. De speeltijd is dan ook zoveel meer dan een pauze tussen de lessen, en die speelplaats is niet ‘zomaar’ een plek tussen de gebouwen: al spelend ontdekken kinderen de wereld.

Meer info

Word een EcoSchool
Wilt uw school graag haar steentje bijdragen aan een beter milieu? Ontdek dan hier wat u op school kunt doen.
Wilt u graag extra ondersteuning? Tover uw school dan om tot EcoSchool. Op de website van het EcoHuis vindt u alle informatie over het reilen en zeilen van een EcoSchool.

Meer info

ViP-dag - Vertrouwen in Personen
29 februari van 8.30u tot 17u - UA, stadscampus Het Brantijser, Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen.
De ViP-dag of een dag voor Vertrouwen in Personen, is in de eerste plaats een opleidingsdag voor de vertrouwenspersonen, maar ook leidinggevenden binnen onderwijs zijn meer dan welkom.

Meer info

ruler

 
 
sfs_icon_facebook Delen op facebook
sfs_icon_twitter Delen op Twitter
sfs_icon_linkedin Delen op LinkedIn
sfs_icon_forward Doorsturen naar een vriend
158x60