Facebook icon Twitter icon Forward icon

Publicatie slagingspercentages 2e helft 2020

Medio februari zijn op de website van de SVPB de slagingspercentages van alle examenonderdelen over de periode juli t/m december 2020 geplaatst. Normaliter worden voor Beveiliger ook de resultaten van de afzonderlijke onderwijsinstellingen geplaatst. Er is voor gekozen over dit semester geen overzicht te publiceren op onze website met de slagingspercentages van alle onderwijsinstellingen voor Beveiliger. De reden hiervoor is dat zowel de aantallen kandidaten als de slagingspercentages vanwege Covid-19 fors kunnen afwijken van eerdere semesters en daarom niet zondermeer als representatief kunnen worden beschouwd. 

In het eerste semester van 2020 waren de slagingspercentages voor een aantal examenonderdelen van Beveiliger lager dan in het eerste semester van 2019. In het tweede semester van 2020 is te zien dat de slagingspercentages weer redelijk overeenkomen met die van het tweede semester van 2019.

Nieuwe praktijkopdrachten

Voor Coördinator Beveiliging, Beveiliging in de zorg, BoCA en VoCA zijn de praktijkopdrachten vernieuwd: de opdrachten zijn aangepast aan de laatste versie van de exameneisen van de betreffende examenonderdelen. Ook de bijbehorende voortgangstabellen en de handleiding praktijkopdrachten zijn geactualiseerd.
Deze documenten zijn sinds 1 maart 2021 beschikbaar op de website www.svpb.nl, met uitzondering van de praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg. De praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg zijn op aanvraag beschikbaar voor examenkandidaten. Zij kunnen de praktijkopdrachten opvragen door een mail te sturen naar info@svpb.nl.

De nieuwe praktijkopdrachten zijn duidelijk herkenbaar omdat op de voorpagina met grote letters v.2021 staat.
Wanneer een kandidaat nieuw begint, moet met de 2021 versie gewerkt worden. Kandidaten die reeds begonnen zijn met de oude versie mogen deze nog blijven gebruiken. Tot 01-01-2023 zal het mogelijk zijn om op basis van de oude praktijkopdrachten examen te doen. Na 01-01-2023 is examen doen alleen nog mogelijk met (minimaal) de 2021 versie.

Ontwikkeling SVPB-examens nieuwe Kwalificatiedossier

Het examenprogramma en de exameneisen voor Beveiliger 2 staan op de www.svpb.nl
Voor Beveiliger 3 volgen de conceptversies zo spoedig mogelijk.
Uiterlijk 1 april zal de examencommissie de examenprogramma’s en exameneisen vaststellen. Daarna gaat de SVPB samen met inhoudelijk deskundigen aan het werk om de examens verder vorm te geven.

Examenprogramma’s Beveiliger in de zorg en BoCA

De examenprogramma’s voor Beveiliger in de zorg en Basisopleiding Centralist Alarmcentrale (BoCA) zijn recent aangepast. In het examenprogramma van Beveiliger in de zorg zijn de aanmeldingsvoorwaarden gewijzigd: het is niet langer verplicht om een voldoende cijfer te behalen voor de onderdelen Basiskennis beveiliging in de zorg en Vakkennis beveiliging in de zorg om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen.
In het examenprogramma BoCA is een wijziging doorgevoerd in de aanmeldingsvoorwaarden: er zijn meerdere opleidingsinstituten die de opleiding aanbieden en via MijnSVPB kandidaten kunnen aanbieden. Een overzicht van deze opleiders is terug te vinden op www.svpb.nl.

Opvallende scores exameneisen

Onze examens worden voortdurend inhoudelijk en toets-technisch geanalyseerd om de actualiteit en kwaliteit te blijven borgen. Recent hebben we ook gekeken naar welke exameneisen o.b.v. behaalde resultaten kennelijk als moeilijk worden ervaren door de kandidaten. In onderstaande tabel staan de exameneisen vermeld waarop kandidaten in 2020 op landelijk niveau minder goed hebben gescoord.

Uit onze contacten met docenten blijkt dat deze informatie ook nuttig is voor gebruik in het onderwijs. Doe er uw voordeel mee!


Tijdig aanmelden examens

Voor het aanmelden van groepen examenkandidaten vragen wij u tijdig te mailen naar de afdeling planning via planning@svpb.nl. Mocht u examens bij onze partner Eureka willen plannen en u treft te weinig open plaatsen dan kunt u ook per mail contact opnemen met de afdeling planning.

Bereikbaarheid SVPB

SVPB is telefonisch bereikbaar van maandag tot en vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.
In de middag van 13.00 tot 17.00 uur kunt u ons bereiken via de email.  Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor planning en uitvoering mailt u naar planning@svpb.nl.
Voor financiële zaken mailt u naar fao@svpb.nl.
Voor overige zaken kunt u mailen naar info@svpb.nl.

Op de volgende dagen nemen wij geen examens af

Op maandag 26 april, vrijdag 14 mei en vrijdag 17 september 2021 nemen wij geen examens af.