Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet Institut for Husdyrvidenskab

Husdyrforskning - svin

Marts 2015

nyheder

Halekupering giver ændringer i nerveenderne i grisenes haler

Når grise får kuperet deres haler udvikles der fortykkede nerveender, hvor nerven er skåret over. Disse ændringer kan have betydning for halernes følsomhed overfor smertefulde påvirkninger.

Skuldersår påvirker søers adfærd

Skuldersår hos diegivende søer påvirker søernes adfærd i form af kortere liggetid, større rastløshed og færre diegivninger. Det viser en undersøgelse udført i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Videncenter for Svineproduktion.

Stifællernes påvirkning af den enkelte gris inddrages i avlsarbejdet

Information om grisenes stifæller, avancerede statistiske modeller og genomiske metoder er nogle af de værktøjer, som forskere vil bruge i et forskningsprojekt, der sigter mod at forbedre grisenes velfærd og reducere deres belastning på miljøet.

Håndbog i miljø og dyrevelfærd for økologiske svineproducenter på vej

Det er muligt at få bedre sundhed og velfærd hos øko-svin og mindske miljøbelastningen uden væsentlige ekstra-investeringer, viser det fælleseuropæiske forskningsprojekt 'ProPig'. En håndbog skal lære landmændene hvordan.

ARRANGEMENTER

om nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Husdyrvidenskab i samarbejde med DCA - Nationalt Center for fødevarer og jordbrug. Nyhedsbrevet indeholder nyt om forskningen på husdyrområdet - herunder aktiviteter og resultater ved Institut for Husdyrvidenskab samt øvrige instiutter ved AU-Foulum. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på forsiden af anis.au.dk.

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet