Nieuwsbrief

Nieuw Reijerwaard

4 september 2014, nummer 41

 

 
Inpassingsplan wordt aangepast
 

De Raad van State heeft op 20 augustus 2014 in grote lijnen ingestemd met de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. De provincie kreeg opdracht om delen van het inpassingsplan voor dit bedrijventerrein te herzien. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor deze week per brief een aanpak aan Provinciale Staten gepresenteerd. Provinciale Staten nemen naar verwachting op 12 november een definitief besluit.  Lees hier de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

 

Ook tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 september is gesproken over de uitspraak van de Raad van State over het inpassingsplan en over de consequenties en vervolgstappen naar aanleiding van deze uitspraak.

Het digitaal verslag van deze vergadering is hier beschikbaar.

 
 

 

 

Bloktitel
 

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is gestart met de aanleg van de 1e bedrijfslaan en het bouwrijp maken van percelen liggend aan de 1e bedrijfslaan.  De werkzaamheden duren een paar maanden. Omwonenden zijn geïnformeerd met een informatiebrief over wat er wanneer gaat gebeuren en wat zij ervan gaan merken.


Wat gaat er gebeuren?
De werkzaamheden vinden plaats in het gedeelte achter Rijksstraatweg nr. 202 tot de Voorweg, in het rood gearceerde gebied op het kaartje hieronder.
De werkzaamheden worden voor ons uitgevoerd door aannemer Mouwrik Waardenburg BV. Deze week is gestart met het inrichten van het werkterrein en de voorbereiding van de werkzaamheden .

 

Vervolgens wordt de riolering aangelegd en wordt de voorbelasting verwijderd inclusief de zakbaken die bij de gasleiding zijn aangelegd. Tenslotte wordt de 1e bedrijfslaan aangelegd in piepschuim (vanwege de nabije ligging bij de gasunieleiding) en wordt de weg geasfalteerd. De werkzaamheden zijn in december van dit jaar afgerond.

 

Wat betekent dit voor omwonenden?
Het zal onvermijdelijk tot enige overlast leiden. De aanvoer van materialen voor de riolering en de aanleg van de weg zal plaatsvinden via de Voorweg. In periodes betekent dat extra vrachtverkeer. De vrachtwagens rijden vanaf de Verbindingsweg de Voorweg op en nemen dezelfde route terug het gebied uit. Op onze website www.nieuwreijerwaard.eu houden we u op de hoogte van het verloop van de werkzaamheden.

 
 
Kaart
 

 

 

 
Foodcenter Reijerwaard onder aandacht in Dubai
 

Op 10 september is er een bijeenkomst in Dubai met de Nederlandse ambassade, minister Henk Kamp en zo'n honderdvijftig importeurs, supermarkten etc. uit de golfregio.

 

John Breedveld, secretaris van VBO-Freshworld, is één van de aanwezigen bij die bijeenkomst. Voor deze trip is een folder gemaakt, waarmee Foodcenter Reijerwaard wordt geïntroduceerd in Dubai.

 
 

 

 

 
 

Nieuw Reijerwaard staat de komende jaren een grote verandering te wachten. Het gebied krijgt een bedrijfsbestemming. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) eindigt. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op het gebied, de omgeving en de bewoners en gebruikers ervan.

 

Wij willen u daarom graag zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Reijerwaard. Als u vragen heeft, waar u in de nieuwsbrief geen antwoord op vindt, kunt u die stellen via info@nieuwreijerwaard.eu.

 
 

 

 

  Kavels voor vers logistiek Deze nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de GR Nieuw Reijerwaard.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
 

 

 

Telefoon: 0180 2000 30 | email: info@nieuwreijerwaard.eu