Alles over Onderwijsbeleid in Antwerpen. 

Nieuwsbrief september
 

Foto door Suzanne Gysen

Nieuwsbrief juni
Nieuws over Onderwijsbeleid

“De didactiek ‘onderzoekend leren’ maakt van onze leerlingen kritische kinderen”

Het Talent

De ambitie voor dit project was van leerlingen kritische kinderen maken, stevig op hun benen, gesterkt in onze maatschappij. Hen aanspreken op hun talenten, uitdagen en laten groeien op hun niveau. Om dit te realiseren ging stedelijke basisschool Het Talent aan de slag met ‘onderzoekend leren’. Gedurende drie jaar namen ze de tijd om het concept van onderzoekend leren te verkennen, inhoud te geven en te achterhalen wat ze als schoolteam nodig hebben om hierin te groeien.

Lees het volledige interview

Antwerp Children's Zone

breed beeld

De stad verandert, maar niet overal even snel.  In bepaalde wijken stellen de grootstedelijke uitdagingen zich nog scherper dan elders. Dat is niet anders voor de onderwijsuitdagingen. Zo zien we in bepaalde wijken bijvoorbeeld een groter percentage kinderen met schoolse vertraging.
Een geïntegreerde aanpak op maat is nodig om een antwoord te bieden op huidige en toekomstige uitdagingen in bepaalde wijken. Met Antwerp Children’s Zone kiest de stad voor een intensieve aanpak daar waar die het meest nodig is.

Meer info

Een STAM-schoolproject voor uw school

Van idee tot project

Een STAM-schoolproject is hét middel om onderwijsvernieuwing om te zetten naar de praktijk. Met de STAM-schoolprojecten worden scholen uit het Antwerps leerplichtonderwijs zowel financieel als inhoudelijk ondersteund bij de realisatie van hun project.

Meer info over STAM-schoolprojecten

Wederzijdse kennis en begrip bij IMS

breed beeld

IMS is een grote school op de Turnhoutse baan met 620 leerlingen en 135 personeelsleden. De 99% allochtone leerlingen en 90% SES-leerlingen  kleuren deze school. De leerlingen kunnen er terecht in ASO, TSO en BSO-richtingen, dit jaar waren er meer dan 75 OKAN-leerlingen. Na het jarenlang inzetten op ouderbetrokkenheid, zette IMS het afgelopen jaar grote stappen om ouders nog sterker te betrekken en te ondersteunen.
We hadden een gesprek met Lies Lenaerts de pedagogisch coördinator.

Lees het volledige interview

Staat de Dag van de Ouder al in uw schoolagenda?

Dag van de Ouder

We weten dat u en uw collega’s heel veel zin hebben om deel te nemen aan de Dag van de Ouder op 20 oktober 2016. Dat het enkel nog een kwestie van inschrijven is. En daar heeft uw school nog tijd voor tot 30 juni.

Hoe kan uw school meedoen?

Zoek de directeur of directrice en spoor hen aan om uw school in te schrijven.

Worden u en uw collega's de grote winnaars op 20 oktober 2016? Informatie en inspiratie vindt u op www.dagvandeouder.be.

ruler

Anderstalige nieuwkomers

Rapportage vluchtelingen: beheersbare instroom maar extra druk op schoolteams

Uit de laatste rapportering van dit schooljaar blijkt dat de grote instroom van vluchtelingen voorlopig nog uitblijft en de evolutie van anderstalige nieuwkomers te vergelijken is met voorgaande jaren. Er is een verhoogde instroom van zeer laaggeschoolde kinderen uit conflictgebieden. Dit vraagt een specifieke aanpak van betrokken leerkrachten en een toenemende nood aan therapeutische begeleiders (traumaverwerking).

Meer info

Volg DocAtlas op Facebook

breed beeld

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes rond anderstalige nieuwkomers en interculturaliteit.

Volg de pagina van docAtlas op Facebook. U krijgt er een dagelijkse update van nieuwe materialen, interessante uitzendingen op televisie, tentoonstellingen of vormingen die u niet mag missen, en zo verder.

Meer info

Partners

Deze rubriek kwam tot stand dankzij de werkgroep Anderstalige nieuwkomers van het LOP. Meer informatie vindt u op de pagina over anderstalige nieuwskomer in onderwijs.

ruler

In de kijker

Pop up-tentoonstelling 'GRENS' - een netoverschrijdend kunstenproject

breed beeld

In juni tot 31 augustus 2016 kan je de pop up-tentoonstelling ‘GRENS’ bezoeken in het Centraal Station van Antwerpen.
Het  school- en afdelingsoverschrijdend kunstenproject, krijgt van de NMBS de mogelijkheid een selectie leerlingencreaties te tonen in zes leegstaande winkelpanden.

Meer info

ruler

Kalender

Maandag 29 augustus 2016
Wervingsavond vrijwilligers in basisonderwijs

Op maandag 29 augustus 2016 krijgen basisscholen in Antwerpen de kans om hun school in de kijker te zetten voor een groep enthousiaste vrijwilligers met interesse in basisonderwijs. Er zal plaats zijn voor een 20-tal basisscholen die één of meerdere van hun vacatures voor vrijwilligers willen bekendmaken.

Meer info

Dinsdag 27 september 2016
Startdag 'Naar een verbindend en herstellend schoolklimaat'
Op dinsdag 27 september 2016 organiseren het Lokaal Overleg Platform Antwerpen en Onderwijsbeleid een startdag rond definitieve uitsluitingen. Samen gaan we aan de slag om verbinding en herstel te realiseren tussen leerlingen, ouders en scholen, en zo tot minder definitieve uitsluitingen te komen.

Dinsdag 25 oktober 2016
Opleiding watergewenning

Oefenstof voor watergewenning binnen de nieuwe leerlijn zwemmen met een koppeling naar de nieuwe brevettenreeks, zowel theorie als een praktijkles in het water.

Meer info

Donderdag 27 oktober 2016
Opleiding watersafety en leerlijn zwemmen
Achtergrond en methodiek van de nieuwe leerlijn zwemmen, inzicht in het belang van watersafety en oefeningen. Verder wordt de nieuwe brevettenreeks doorlopen. Theorie en een praktijkles in het water.

Meer info

ruler

Nieuws en activiteiten van partners

Projectoproep: My Future, Our Society
De Stichting P&V is opzoek naar projecten die jongeren mobiliseren voor het oplossen van een probleem of het verwezenlijken van een droom. Zo proberen ze collectieve actie bij jongeren te bevorderen en hen aan te zetten tot dialoog met verschillende actoren, waaronder (lokale) overheden.

Meer info

 
 
sfs_icon_facebook Delen op facebook
sfs_icon_twitter Delen op Twitter
sfs_icon_linkedin Delen op LinkedIn
sfs_icon_forward Doorsturen naar een vriend
158x60