Uddannelse til ammekonsulent

Kompetencecenter for amning har åbnet for tilmelding til Ammekonsulentuddannelsen 2018/19. Uddannelsen består af fire moduler, der afholdes fra september 2018 til maj 2019 med mulighed for at gå til IBLCE eksamen i oktober 2019. Der udbydes et hold i Århus og et i København.

Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelding her.

Nye uddannelsestilbud

Kompetencecenter for Amning tilbyder fra i år flere nye uddannelsestilbud.

Der har igennem nogle år været efterspurgt et genopfriskningskursus for IBCLC’er, som skal recertificeres via eksamen. Kurset omfatter udvalgte teori- og videnstunge emner, som anatomi/fysiologi, modermælkens sammensætning, amningens effekter samt lægemidler og amning, der kan være en udfordring af læse op selv. Der suppleres desuden med ny aktuel forskningsbaseret viden om amning. Kurset lægger desuden op til, at der kan dannes læsegrupper med andre IBCLC’er, der skal til eksamen for dermed at støtte hinanden i læseprocessen.

Kompetencecenter for Amning har oprettet et kursus for social- og sundhedsassistenter, der ikke ønsker at gå op til IBLCE eksamen. Kurset henvender sig ligeledes til nyansatte sygeplejersker og jordemødre, der arbejder på føde- og barselafdelinger. På dette kursus er der fokus på den tidlige etablering af amning, som dels foregår på fødestuen lige efter fødslen og dels under et eventuelt barselophold på sygehuset. Uddannelsen omfatter forskningsbaseret viden om det tidlige normale ammeforløb og de problemstillinger, som knytter sig til amningen i de første uger efter fødslen.

Du kan læse mere om de nye uddannelsestilbud på vores hjemmeside og tilmelde dig her.

Hypoplasi – mangelfuld udvikling af brystkirtelvæv

I Tidsskrift for Jordemødre nr. 1/2018 har Kompetencecenter for Amning bidraget med en artikel om hypoplasi. Artiklen gennemgår den videnskabelige litteratur, der er tilgængelig om hypoplasi og ligger i forlængelse af en artikel, hvor en kvindes beskriver sine oplevelser med amning og hypoplasi. På trods af et stort ønske om at amme sit barn, måtte hun stoppe på grund af hypoplasi. Artiklerne bidrager med viden om, hvordan vi kan øge kvaliteten af vejledningen til kvinder med hypoplasi. Du kan læse de to artikler her og her.