Facebook icon Twitter icon Forward icon

Nieuwsbrief 75, maart 2015

Beste lezer,

Het is 18 maart dus deze dag staat volledig in het teken van de Provinciale verkiezingen! Het CDA heeft kundige, frisse gezichten klaarstaan die vol energie zich willen inzetten voor uw provincie en ons land. Ik ben er trots op één van de lijstduwers te mogen zijn voor het CDA Zuid-Holland! Omdat een goede samenwerking tussen de verschillende overheidslagen van essentieel belang is, heb ik in de afgelopen maanden zoveel mogelijk campagne-activiteiten bijgewoond. Het enthousiasme van de vele vrijwilligers heeft grote indruk op mij gemaakt. Ik heb alle vertrouwen op een goed verkiezingsresultaat!

Het is alweer half maart dus de hoogste tijd voor een nieuwe nieuwsbrief met de laatste updates. Voordat ik u ga bijpraten over mijn activiteiten van de laatste maand wil ik graag eerst even stilstaan bij de verschrikkelijke moord op dhr. Nemtsov. Het CDA en de EVP fractie in het Europees Parlement zijn diep geschokt door deze brute moord. Een ieder die zich inzet voor democratie, vrijheid en mensenrechten verdient onze steun en respect.

Afgelopen vrijdag ben ik teruggekomen uit Straatsburg na weer een volle plenaire week. Zo debatteerden wij over uiteenlopende onderwerpen zoals onder andere netneutraliteit, het Juncker investeringsplan, creditcards en Rusland.

Ook ben ik de afgelopen maand veel bezig geweest met economische vraagstukken over Griekenland en Frankrijk en ben ik verkozen tot lid van een speciale commissie die is opgericht om belastingregels te evaluren. Op het gebied van de energiecommissie waar ik deel van uitmaak zijn er afgelopen maand opnieuw stappen gezet met betrekking tot de Europese energieunie en ben ik momenteel op werkbezoek in de Verenigde Staten waarvoor ik mij zal verdiepen in de vraagstukken omtrent schaliegas.

Verder kunt u in deze nieuwsbrief lezen over mijn activiteiten van de afgelopen maand, toekomstige activiteiten en blik ik terug op het afscheid van mijn gewaardeerde medewerker Tom Berendsen.

Ik wens u heel veel leesplezier!

Esther de Lange

Begrotingstekort Frankrijk pas in 2017 onder de 3 procent

De afgelopen weken was het volop in het nieuws dat Frankrijk opnieuw uitstel krijgt van de Europese Commissie en zijn begroting pas in 2017 op orde moet krijgen. De begrotingsnorm van 3 procent, die Eurolanden hebben afgesproken te hanteren, wordt naar verwachting dit jaar en volgend jaar wederom niet behaald. Verrassend genoeg werd dit besluit afgelopen week goedgekeurd door de lidstaten. Het CDA vindt dit geen goede zaak.

Het debat over het economisch beleid van EU lidstaten wordt wel eens versmald tot goedkope en onhaalbare verkiezingsretoriek over flexibiliteit (lees: hogere staatsuitgaven) voor lidstaten of bezuinigen. We zien echter gelukkig dat het stapsgewijs beter gaat met de Europese economie, de groei trekt aan. Dat is wat ons betreft het signaal dat onze koers de juiste is: de begroting op orde en daarnaast structurele hervormingen en investeren. Maar wel in die samenstelling, niet of/of.

Het gaat mij vooral over het terugwinnen van vertrouwen van de burger: is in Europa een afspraak ook echt een afspraak? Sinds de deal die Frankrijk kreeg is dat niet meer zo duidelijk. Terwijl landen als Griekenland, Portugal en Ierland pijnlijke maatregelen nemen om aan de afspraken te voldoen blijft Frankrijk achterop. Ja, investeringen zijn nodig om onze economie krachtiger te maken. Maar dan niet op zo’n manier dat het begrotingstekort en de staatsschuld weer rap oplopen. Die fout is in het verleden te vaak gemaakt: de goede tijden werden niet gebruikt om buffers aan te leggen voor de magere jaren. We zijn het onszelf verplicht die fouten niet te herhalen en – nog belangrijker! ‐ onze kinderen niet met een onhoudbare schuldenlast op te zadelen.

Speciale commissie belastingregelingen: Lux-leaks- affaire onderzoek

In februari is bekend gemaakt dat ik zitting ga nemen in de speciale commissie belastingregelingen. De commissie is ingesteld naar aanleiding van de zogenaamde Luxleaks-affaire en zal onderzoek doen naar belastingregelingen in de Europese Unie. Belasting is voor het overgrote deel een nationale aangelegenheid. Dit leidt ertoe dat grote bedrijven over grenzen heen belasting kunnen ontwijken. Echter: niet alles wat legaal is, is ook wenselijk. Burgers krijgen een naheffing, kleine ondernemers dragen netjes hun belasting af, terwijl multinationals niets of vrijwel niets bijdragen. Dat voelt niet alleen onrechtvaardig, dat is ook oneerlijke concurrentie voor het MKB. De speciale commissie start direct met haar werkzaamheden, die 6 tot 12 maanden zullen duren. De commissie zal vervolgens haar conclusies presenteren.

Winkelier en klant goedkoper uit voor betaling creditcard en pin

Het Europees Parlement heeft afgelopen Straatsburgweek met grote meerderheid ingestemd met de aanpassing van tarieven voor het gebruik van creditcards en pinpassen. Ik ben erg tevreden met dit besluit want deze nieuwe regels kunnen de kosten voor ons MKB omlaag gebracht worden, dat is ook gunstig voor de consument.

De kosten voor winkeliers worden door de aanpassing aan een maximum gebonden van 0,3 procent van de transactiewaarde voor betalingen met de creditcard, voor de pinpas wordt dit 0,2 procent. Het geldt zowel voor binnenlandse betalingen als betalingen in het buitenland. Landen mogen voor nationale transacties lagere percentages vastleggen.

De kosten liggen nu gemiddeld nog op 1,5 procent, die doorberekend worden aan de klant. De Europese Commissie rekende voor dat de nieuwe regels de Europese detailhandel ongeveer €6 miljard kan besparen op jaarbasis. Voor Nederland zou dit een besparing van 56 miljoen zijn!

Werkbezoek VS in teken van energiepolitiek

Werkbezoek VS in teken van energiepolitiek

Deze week ben ik met een officiële delegatie van het Europees parlement in de Verenigde Staten voor een bezoek dat in het teken van energiepolitiek staat. Een bezoek aan een locatie waar naar schaliegas wordt geboord is onderdeel van het programma, waar ook gesprekken met milieu- en burgerorganisaties over deze niet-onomstreden vorm van gaswinning op staan. Daarnaast zijn er ook ontmoetingen gepland met experts van het Amerikaanse ministerie van energie en leden van het Congres. In de VS worden sinds een aantal jaar grote hoeveelheden schaliegas gewonnen. Mede daardoor zijn de gasprijzen in de VS twee keer zo laag als in de EU. Ik hoop op een nuttig en leerzaam bezoek waar ik u in mijn volgende nieuwsbrief graag over wil informeren.

Voorstellen Europese Energie Unie gepresenteerd

Op 25 februari presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor een Europese Energie Unie, een van de politieke prioriteiten van Europese Commissie voorzitter Jean-Claude Juncker voor de komende jaren. De plannen moeten voor een transitie in het energiebeleid zorgen, met leveringszekerheid van gas en elektriciteit, een beter geïntegreerde energiemarkt met meer verbindingen tussen netwerken van landen, meer energie efficiëntie, verdere stappen richting een koolstofarme economie en meer aandacht voor innovatie op energiegebied.

Op dit moment is de EU de grootste energie-importeur, 53% van alle energie wordt geïmporteerd, wat zo'n €400 miljard per jaar kost. Daarnaast zijn sommige landen totaal niet op elkaar aangesloten, zodat ze niet kunnen bijspringen voor elkaar wanneer dat nodig zou zijn en is duurzame energie nog niet goed op het elektriciteitsnet aangesloten. Kortom, er zijn genoeg verbeterpunten waar we snel mee aan de slag moeten!

EP uitgesproken tegen amnestie regeling MH17

Ik ben erg verheugd over het feit dat het Europees Parlement zich vorige week in Straatsburg heeft uitgesproken tegen de mogelijke amnestie regeling voor de daders van de ramp met MH17. Het EP stemde met grote meerderheid voor het door mij ingediende amendement dat amnestie voor de daders uitsluit. Samen met CDA kamerlid Pieter Omtzigt zet ik mij er voortdurend voor in om op het hoogste niveau in Europa zekerheid te krijgen over het specifiek uitsluiten van de MH17 zaak met betrekking tot de amnestie clausule die is afgesproken in het vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne. Ik ben dan ook blij dat deze inzet in Straatsburg door mijn collega's breed werd gewaardeerd en gesteund.

National Parliaments network meeting

Als vice-voorzitter van de EVP fractie ben ik verantwoordelijk voor de relatie met nationale parlementen. Goed en regelmatig contact tussen het Europees Parlement en nationale parlementen van de EU lidstaten is van cruciaal belang voor een sterke, vruchtbare samenwerking.

Op 2 maart organiseerde ik een netwerkbijeenkomst over een zeer gevoelig onderwerp: het Europees budget. Hoe kunnen we het Europese budget slimmer organiseren en beter inzetten? Ik dank in het bijzonder mevr. Cigane. dhr. Monti en dhr. Lamassoure voor hun waardevolle bijdragen aan deze noodzakelijke disuccie.

Bezoek Patriarch Ignatius Aphrem II

Patriarch Ignatius Aphrem II, hoofd van de Syrisch-Orthodoxe kerk wereldwijd bracht begin maart een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Zijn gemeenschap heeft te lijden onder de gewelddadigheden in Syrië en Irak. De patriarch heeft vele diplomatieke initiatieven genomen om dit leed onder de aandacht van westerse landen te brengen. Humanitaire hulp moet niet alleen georganiseerd worden via vluchtelingkampen, ook via kerken! Een ander belangrijk onderwerp is de herdenking van de genocide die in 1915 plaatsvond in de nadagen van het Ottomaanse rijk en waar meer dan 2 miljoen christenen het slachtoffer van werden. Die gebeurtenissen moeten we ook (juist!) 100 jaar na dato gedenken.

Campagne Provinciale Staten verkiezingen

Vandaag zijn de Provincial Statenverkiezingen en daarom werden er de afgelopen maanden in het hele land leuke campagne-activiteiten georganiseerd. Ik probeerde hier, naast mijn werk in Brussel, waar mogelijk aan deel te nemen.

Op 3 maart was ik op bezoek in Hunsel in Limburg voor een werkbezoek en bijeenkomst van de Limburgse Land en Tuinbouwbond (LLTB) en de provincie Limburg, georganiseerd door gedeputeerde Patrick van der Broeck. Het was een erg interessant bezoek aan Tuinderij Beegdenhof, waar ik na een korte inleiding over de strategische uitdaging van voedselzekerheid het Eindrapport Tuinbouw Versnelling in ontvangst mocht nemen. Ik dank graag de organisatie voor een geslaagde en leerzame bijeenkomst!

Zaterdag 7 maart reed ik mee met de bustour van CDA Zuid-Holland naar Leiden, Katwijk en Wassenaar. Ik heb een ontzettend leuke dag gehad en veel interessante gesprekken mogen voeren met (potentiele) kiezers. Het is goed om de straat op te gaan en te horen wat mensen echt bezighoudt. Daarnaast werkt het enthousiasme van alle CDA campagne-voerders ontzettend aanstekelijk. Ik wil de organisatoren en alle vrijwilligers dan ook hartelijk danken voor deze gezellige dag!

Op naar een mooie verkiezingsuitslag!

Afscheid Tom Berendsen

Woensdag 4 maart hebben mijn team en ik afscheid genomen van mijn zeer gewaardeerde medewerker Tom Berendsen. Tom heeft zich 5,5 jaar volledig ingezet en we gaan hem, zijn kennis en nuchtere positieve instelling absoluut missen op kantoor. Samen hebben wij vele kilometers afgelegd en veel mooie momenten mogen delen. Tom werkt sinds deze week als senior adviseur duurzaamheid en voedselveiligheid bij PwC in Amsterdam. Mijn team en ik wensen hem alle succes en geluk toe in Amsterdam. Tom, bedankt voor alle mooie jaren!

Leuke weetjes

• (Inmiddels oud-medewerkers) Tom en Nard stonden in de Elsevier in februari. Hierboven ziet u het artikel, wellicht vindt u het leuk om eens te lezen hoe ons Nederlands elftal in Brussel, Oranje in Brussel (OiB) het doet.

• 8 maart was het internationale vrouwendag! Samen met een aantal andere vrouwen in het parlement hebben we het volgende filmpje opgenomen
 

 

Contact en Social Media