NEWSLETTER

Kunnen huidbiopten helpen om het effect van een geneesmiddel op huidaantasting
bij systeemsclerose te bestuderen ?

De belangrijkste klinische manifestatie van systeemsclerose is verharding en verdikking van de huid.
Deze wordt veroorzaakt door een overmatige aanmaak van collageen door myofibroblasten, bindweefselcellen met kenmerken van spiercellen. Systeemsclerose met diffuse huidaantasting is de meest ernstige vorm van het ziektebeeld, waarbij er huidverharding over bijna het gehele lichaamsoppervlak optreedt. Tot op heden is er echter geen curatieve behandeling voor handen. Onderzoek naar de werkzaamheid van nieuwe geneesmiddelen is dan ook nodig.
In de onderzoekgroep van de dienst Reumatologie van de UGent onderzochten we hoe huidbiopten kunnen bijdragen om het effect van een geneesmiddel op huidaantasting bij SSc te documenteren. In een eerste studie werd beoogd histopathologische parameters te linken aan de graad van klinische huidverharding. Daartoe werden huidbiopten genomen in een grote, consecutieve reeks van SSc patiënten. Drie parameters (de hyaline collageen score, de myofibroblastscore en de gemiddelde epidermale dikte) bleken geassocieerd met lokale klinische huidaantasting, en vertoonden een goede correlatie met de lokale klinische huidscore.
In een tweede studie werd het verloop van twee van deze parameters (de hyaline collageen score en de myofibroblastscore) bestudeerd in de huid van SSc patiënten met diffuse huidaantasting die behandeld werden met rituximab (een monoklonaal antilichaam dat één type witte bloedcellen, de B cellen, depleteerd). Bij deze patiënten was er na 3 maanden een significante daling van de totale klinische huidscore, evenals van de 2 bestudeerde histolopathologische parameters.
Onze bevindingen tonen aan dat huidbiopten een meerwaarde hebben bij het uitvoeren van klinische
studies die de effectiviteit van geneesmiddelen op huidaanstasting bestuderen.


Van Praet JT, Smith V, Haspeslagh M, Degryse N, Elewaut D, De Keyser F. Histopathological cutaneous alterations in systemic sclerosis: a clinicopathological study. Arthritis Res Ther 2011, 13(1):R35.

Smith V, Van Praet JT, Vandooren B, Van der Cruyssen B, Naeyaert JM, Decuman S, Elewaut D, De Keyser F. Rituximab in diffuse cutaneous systemic sclerosis: an open-label clinical and histopathological study. Ann Rheum Dis. 2010;69:193-7.


http://www.fwro.be

Click here to unsubscribe to this newsletter.