Jos uutiskirje ei näy oikein, klikkaa tästä.

Письмо не читается? Можете прочитать его здесь.

   
 
 
6.2.2018

Uusi vuosi on vierähtänyt vauhdikkaasti käyntiin säätiössämme. Vuosi 2017 oli paljolti uuden suunnittelun aikaa ja uusien kokonaisuuksien valmistelua.

Venäjänkieliset ovat Suomen suurin ja lukumääräisesti eniten kasvava vähemmistö. Cultura on ottanut tehtäväkseen olla yhdistävänä tekijänä, jotta venäjänkielisillä olisi parempi mahdollisuus olla osa Suomea ja jotta Suomi antaisi siihen mahdollisuuden. Pohjaksi keskustelulle ja omalle työllemme koostimme yhteen kaikki viimeisen kymmen vuoden aikana tehdyt Suomen venäjänkielisiä koskevat tutkimukset.

Tänä vuonna säätiömme teemana on kommunikointi sen monessa eri muodossa. Yhtenä esimerkkinä on nuorten mediapaja, jonka toiminta huipentuu kesällä SuomiAreenalla. Meidän mielestämme kommunikointi ja uusien ihmisiin tutustuminen on paras tapa luoda luottamusta ja pohjaa yhdessä tekemiselle. Ketä olemme, mistä tulemme ja miten voimme kaikki olla osana suomalaista yhteiskuntaa.

Alla avaamme hiukan lisää toimenpiteitä, joilla pyrimme tänä vuonna näihin tavoitteisiin. Toivottavasti sinäkin olet mukana osallistumassa ja keskustelemassa kanssamme.

Terveisin,
Pekko Kohonen
Cultura-säätiön asiamies 

Suomen venäjänkieliset: tässä ja nyt -selvitys on valmis

Selvitykseen on koottu tuoretta tilasto‐ ja tutkimustietoa Suomen venäjänkielisestä väestöstä. Lisäksi esitellään uunituoreen, venäjänkielistä järjestökenttää koskevan kartoituksen tuloksia. Selvityksen ovat tehneet tutkijat Sirkku Varjonen ja Aleksandr Zamiatin sekä kyselykoordinaattori Marina Rinas.

Selvitys julkistetaan helmikuun puolivälissä.

Säätiön kulttuuritoimintaa kehitetään

Kulttuuri on Cultura-säätiön toiminnan ytimessä. Etsimme kulttuurin avulla keinoja kehittää avointa monikielistä dialogia Suomessa asuvien venäjänkielisten kanssa. Tarkoitus on madaltaa mukaan tulemisen kynnystä, kiihdyttää yhteistoimintaa ja tuoda esiin haasteita, kipupisteitä, ideoita, mahdollisuuksia ja ratkaisuja.

CulturaFest -tapahtuma järjestetään Vantaalla marraskuun alussa. Tavoitteena on luoda kiinnostava ja monipuolinen kokonaisuus, joka kannustaa monikielistä väestöämme kehittämään Suomea yhdessä kantaväestön kanssa.

Kulttuurituottaja Nadja Simakina kokoaa kevään aikana selvityksen Espoon, Vantaan ja Joensuun venäjänkielisistä kulttuuripalveluista. Selvitykseen kerätään tietoa tahoista, jotka tarjoavat Suomen venäjänkielisille suunnattuja kulttuuripalveluja.

Vuonna 2017 Cultura-säätiö teki yhteistyötä Vantaan, Espoon ja Joensuun kaupunkien kanssa. Etsimme yhteistyökumppaneita ja kehitämme mahdollisuuksien mukaan toimintaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

CulturaFest Facebookissa

CulturaFest Instagramissa

CulturaFest 2017

CulturaFestin museo-ohjelma saa jatkoa!

Koordinaattori Daria Agapova ryhtyy kehittämään museoiden välistä asiantuntijavaihtoa ja uutta ohjelmaa Suomessa asuville venäjänkielisille perheille suomalaisissa museoissa.

CulturaFestin yhteydessä marraskuussa avatut hauskat tehtäväreitit yli 6-vuotiaille lapsille ja vanhemmille jatkuvat Helsingin kaupunginmuseossa ja Kansallismuseossa. Erityisesti lapsille suunniteltujen esitteiden sivuilta löytyy tehtäviä näyttelykierrosta varten. Ilmaiset esitteet voi ladata sivuiltamme.

Lue lisää museoreiteistä Cultura-säätiön sivuilta!

Cultura-säätiö SuomiAreenalla heinäkuussa

Cultura-säätiö ja mediakoulutuskeskus Metka perustavat kesällä 2018 SuomiAreenan yhteyteen viikoksi erikielisten suomalaisnuorten toimituksen. Hankkeen tavoitteena on saada nuoret mukaan mediatyöhön ja sitä kautta kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista sekä vaikuttamisesta. Perjantaina 20.7. nuoret vetävät keskustelun yhdellä SuomiAreenan lavoista. Teema ja osanottajat määrittyvät kevään aikana.


Heinäkuinen viikko Porissa on parasta aikaa näkyä, vaikuttaa, verkostoitua ja tavata päättäjiä. Vuonna 2017 SuomiAreenalla oli lähes 74 000 kävijää ja mielenkiintoisimmat keskustelut keräsivät jopa 5 000 katsojaa.

Lue lisää mediahankkeestamme säätiön sivuilta!

Syksyn 2017 haun apurahansaajat

Juhlarahasto myöntää apurahoja venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun, opetuksen kehittämiseen ja tutkimukseen. Vuoden 2017 haussa hakemuksia tuli eniten opiskeluun, kielen ja kulttuurin harrastamiseen sekä oppimateriaalien laatimiseen. Myönnetyt apurahat painottuivat tällä kertaa opiskelun lisäksi oppimateriaali- ja kulttuurihankkeisiin. Juhlarahasto tuki kolmea syksyn mediateemaan liittyvää hanketta.

Pekko Kohonen, Cultura-säätiön asiamies: ”hienoa, että hakemuksia tuli jälleen runsaasti. Tämä kertoo kiinnostuksesta venäjän kieleen ja kulttuuriin. Venäjänkieliset ovat Suomen suurin vieraskielinen väestöryhmä. Venäjän kielen ja kulttuurin osaaminen edistää dialogia myös Suomen venäjänkielisten kanssa. On tärkeää, että venäjänkielisillä on hyvää suomalaisen opetussuunnitelman mukaista oppimateriaalia ja mahdollisuus ylläpitää omaa kieltä ja kulttuuria. Tämän vuoden mediateema poiki kolme kiinnostavaa hanketta, jotka hyödyntävät Suomen venäjänkielistä mediaa venäjän kielen ja kulttuurin opiskelussa.”

Katso apurahansaajat täältä

 

Tapahtumat

 

 

Cultura-säätiö Lintulahdenkatu 10, 3. kerros, 00500 Helsinki  www.culturas.fi

Jos et jatkossa halua uutiskirjettä, klikkaa tästä.

 
6.2.2018

В 2017 году Фонд Cultura разрабатывал новые программы деятельности и в наступившем году продолжит развивать стратегические направления.

Русскоязычное население – одна из самых многочисленных языковых групп в Финляндии. Фонд Cultura взял на себя задачу стать связующим звеном, чтобы создавать больше возможностей для того, чтобы русскоязычные чувствовали себя частью финского общества. В ходе подготовительной работы мы собрали информацию о том, какие исследования о русскоязычных в Финляндии проводились за последние десять лет.

Тема этого года – коммуникация в разнообразных формах. Один из примеров медийных проектов – недельный медиа-лагерь с участием подростков и молодых финнов, который пройдет летом на площадке SuomiAreena. На наш взгляд, общение и знакомство с новыми людьми – лучший способ строить доверительные отношения и укреплять сотрудничество. Это помогает ответить на вопросы, кто мы такие и каким образом можем стать частью финского общества.

В этом году мы попробуем найти новые пути решения поставленных задач и приглашаем вас обсудить их вместе с нами.

Пекко Кохонен
Директор
Фонд Cultura

Oтчет «Русскоязычные Финляндии: здесь и сейчас» готов

В издании собрана актуальная статистическая и исследовательская информация о русскоязычном населении Финляндии, а также результаты опроса представителей русскоязычных общественных организаций. В составлении отчета приняли участие исследователи Сиркку Варьонен и Александр Замятин, а также координатор опроса Марина Ринас.

Презентация отчета состоится в середине февраля.

Фонд запускает новые проекты

Культура является центральным звеном деятельности Фонда Cultura, направленная на построение открытого диалога с русскоязычным населением Финляндии. В числе приоритетных задач –  устранить существующие преграды, укрепить сотрудничество, выявить проблемные зоны, обсудить идеи и возможности их реализации.

Второй фестиваль CulturaFest пройдет в Вантаа в начале ноября. Фестивальная программа включает актуальные проекты с активным участием многоязычного местного сообщества. 

Арт-менеджер Надежда Симакина приступила к работе над пилотным проектом, в котором будет представлена сводная информация об организациях Хельсинки, осуществляющих деятельность в сфере культуры и предоставляющих услуги на русском языке.

В 2017 году Фонд Cultura сотрудничал с городами Вантаа, Эспоо и Йоэнсуу. Мы продолжаем искать партнеров и по возможности расширяем деятельность за пределы столичного региона.

CulturaFest в Facebook

CulturaFest в Instagram

CulturaFest 2017

Музейная программа CulturaFest – продолжение следует!

Дарья Агапова, координатор CulturaFest'17, продолжает работу по развитию музейного сотрудничества и разработке новых программ для русскоязычных семей в финских музеях.

Красочные игровые путеводители с заданиями на русском и финском языках, созданные для фестиваля CulturaFest’17, по-прежнему можно найти в Городском музее Хельсинки и Национальном музее. На нашем сайте вы можете скачать и распечатать PDF-файлы и отправиться по квест-маршрутам, задуманным как совместное самостоятельное путешествие детей и взрослых.

Читайте далее о семейных маршрутах на сайте фонда!

Фонд Cultura будет представлен в июле на SuomiAreena

Фонд Cultura при поддержке Центра медийного обучения Metka ry организует в июле 2018 года на площадках SuomiAreena недельный медиа-лагерь с участием подростков и молодых финнов, говорящих на разных языках. Цель проекта – привлечь молодежь к журналистской работе, заинтересовать их общественно-политическими вопросами и возможностью влиять на их решение. В пятницу, 20 июля, молодые журналисты проведут публичную дискуссию на одной из площадок SuomiAreena. Тема и гости будут определены весной.

Одна неделя в июле, проведенная в Пори, – лучшая возможность быть увиденным, услышанным, а также встретиться и познакомиться со знаковыми личностями. В 2017 году форум SuomiAreena посетило почти 74 000 человек, а самые интересные дискуссии собирали пятитысячные аудитории.

Читайте далее

Гранты Юбилейного фонда

Юбилейный фонд предоставляет гранты на обучение и развитие преподавания русского языка и культуры. Полученные в 2017 году заявки, в основном, были связаны с обучением русскому языку, культурно-досуговой деятельностью и разработкой новых учебных материалов. Выданные гранты направлены на поддержку образовательных и культурных проектов. По заявленной осенью медийной теме, Юбилейный Фонд выбрал три проекта.

Директор Фонда Cultura Пекко Кохонен: «Мы вновь получили много заявок, и это замечательно. Их количество в очередной раз демонстрирует неугасающий интерес к русскому языку и культуре. Русскоязычные в Финляндии – это самое большое языковое меньшинство. Знание русского языка и культурных традиций помогает поддерживать с ними конструктивный диалог. Важно, чтобы для сохранения родного языка у русскоязычных были хорошие учебные материалы, соответствующие финской образовательной программе. Медийная тема этого года позволила найти три интересных проекта, которые задействуют для обучения существующие в Финляндии СМИ на русском языке».

Список грантополучателей на сайте фонда

 

События

 

 

Cultura-säätiö Lintulahdenkatu 10, 3. kerros, 00500 Helsinki,  www.culturas.fi

Если вы не хотите в дальнейшем получать сообщения от Фонда Cultura, нажмите сюда.