Bekijk deze e-mail als webpagina
 
logo
 

NIEUWSBRIEF KMO ADVIESRAAD


Beste ondernemer, beste adviseur,

Met genoegen bezorgen we u onze eerste elektronische NIEUWSBRIEF.

Het idee voor dit driemaandelijks e-zine kwam tot stand samen met de realisatie van onze herwerkte website www.kmoadviesraad.be


Wist u dat inmiddels circa 250 Vlaamse ondernemers hun KMO reeds laten begeleiden door een UNIZO KMO Adviesraad? Tot algemene tevredenheid trouwens: op de site voorzien we enkele praktijkgetuigenissen. U vindt er tevens een overzicht van onze activiteiten alsook een opsomming van de bedrijven met een UNIZO KMO Adviesraad. Indien u de informatie over KMO Adviesraad op papier wil nalezen, kan u in deze Nieuwsbrief aanvragen om u de papieren versie te laten toesturen.


In dit eerste e-zine informeren we u ook over ons plaform Overnamemarkt, met name de nieuwe rubriek participaties. Tevens zorgde één van onze partners (Deminor) voor een interessant artikel omtrent aandeelhoudersovereenkomsten.
Met veel genoegen verwijzen wij u ook graag naar www.kmoadviesbox.be. Hier vindt u verwijzingen naar alle adviesproducten die UNIZO aan de KMO wil bieden. Bezoek ook deze nieuwe website. Alle reacties en suggesties zijn welkom.

Ik wil het UNIZO team, de leden van onze Stuurgroep en alle nationale en provinciale coördinatoren van harte danken voor het intensieve werk om dit project permanent te ondersteunen. Als ondernemers en/of kandidaat adviseurs zijn jullie nog steeds de beste ambassadeurs om steeds meer KMO bedrijfsleiders te overtuigen van het nut en de toegevoegde waarde van een KMO Adviesraad. Alvast veel leesgenot en dank voor jullie blijvende inzet!
Met ondernemende groeten,

Bernard Thuysbaert
Voorzitter Unizo Stuurgroep Corporate Governance

___________________________________________________________________________
 

 
 

NIEUWE BROCHURE KMO ADVIESRAAD

KMO-Adviesraad heeft niet alleen een nieuwe website: Wie alle info rond KMO Adviesraad rustig wil doorbladeren, kan hieronder de splinternieuwe brochure bestellen.

Inhoudsopgave
  4   Voorwoord                                                             
  6   Wat is een KMO Adviesraad? 
  8   Herken ik één van deze aanleidingen om een adviesraad op te richten?
10   Welke rol vult de adviesraad naas tmijn andere bestuursorganen?
12   Heb ik dan niet voldoende aan mijn bestaande adviseurs?
13   Hoe stel ik de adviesraad samen?
14   Waar vind ik de juiste externe adviseurs?
15   Hoeveel kost mij de KMO Adviesraad?
16   Waar staat de dienstverlening van UNIZO garant voor?
17   Tien getuigenissen van ondernemers over hun adviesraad

STUUR ME PER POST DE BROCHURE KMO ADVIESRAAD
 
 

NIEUWE WEBSITE KMO ADVIESBOX

Met verwijzing naar alle diensten waarmee wij de KMO ondersteunen en versterken

  • KMO Adviesraad
  • Expert at board
  • In Company-opleidingen
  • Overnamemarkt
  • Subsidiebegeleiding
  • Risk Management
  • Professioneler bestuur
NAAR WWW.KMOADVIESBOX.BE
 
 
 
 
 
 

KMO ADVIESRAAD ONTBIJTSESSIES

Wat is een KMO Adviesraad ? Toelichting en praktijkgetuigenis, steeds van 8 - 9.30 u

11/10 in Tielt bij EKOPAK
26/10 in Oudenaarde bij KBC
25/11 in Hulste-Harelbeke bij CONSTRUX

Details en inschrijven:
http://www.kmoadviesraad.be/activiteiten
 

 
 
 
 

NIEUW OP OVERNAMEMARKT.BE : RUBRIEK PARTICIPATIES

Overnamemarkt.be is al jaren het meest uitgebreide en betrouwbare online-overnameplatform. Nu ook met de mogelijkheid om gedeeltelijjk over te nemen of over te laten via de nieuwe rubriek participaties.

 

BEKIJK HIER HET AANBOD PARTICIPATIES
 
 

De aandeelhoudersovereenkomst: nuttige aanvulling bij de statuten van een vennootschap

De statuten van een vennootschap zijn weinig concreet, publiek en omslachtig om aan te passen. De aandeelhoudersoverenkomst biedt hier de oplossing.

De statuten van een vennootschap zijn het absolute wettelijke minimum en zelden voldoende aangepast aan de concrete situatie van uw onderneming. Een aandeelhoudersovereenkomst is het middel bij uitstek om de werking van de vennootschap vast te leggen in concrete regels. Ze is enkel bekend tussen de partijen die de overeenkomst ondertekenen en kan gemakkelijk worden opgemaakt of aangepast.

Dat is bij de statuten niet het geval. Die zijn publiek, waardoor er geen ruimte is voor discrete afspraken. Statuten moeten worden aangepast via notariële akte en dan worden gepubliceerd. Best een omslachtige procedure.

Inspelen op veranderingen
Een goed draaiende onderneming evolueert voortdurend. Het is allesbehalve denkbeeldig dat bepaalde afspraken niet goed werken of achterhaald zijn, dat de aandeelhouders wijzigen, er een nieuwe strategie is overeengekomen... Je kunt niet voor elke verandering de statuten gaan updaten. Een aandeelhoudersovereenkomst is dan snel aangepast.

Bovendien kunnen verschillende (veelal minderheids-)aandeelhouders zich via een aandeelhoudersovereenkomst groeperen om als één stem te spreken tegenover de andere (veelal meerderheids-) aandeelhouder(s).

Wat kan er in?
‘De afspraken die typisch in een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgelegd, hebben vaak betrekking op de overdraagbaarheid van aandelen, de aanstelling en bevoegdheden van bestuurders, de uitoefening van de stemrechten van de aandeelhouders, de winstverdeling, conflictbehandeling…’, zegt Jan Baptist Cooreman, Legal Consultant bij Deminor, dé Europese autoriteit inzake aandeelhoudersactivisme en beleggersbescherming.

Een aandeelhoudersovereenkomst kan van pas komen om bijvoorbeeld vast te leggen hoeveel aandelen recht geven op de benoeming van een bestuurder, dat een bijzondere meerderheid nodig is voor sleutelbeslissingen zoals investeringen, aanwervingen, beslissingen over onroerend goed…

In de overeenkomst kunnen verschillende formules vastgelegd worden om aandelen te waarderen als een aandeelhouder eruit wil, afhankelijk van de omstandigheden waaronder die eruit wil. Ook het voorkooprecht kan worden vastgelegd, zodat aandelen eerst worden aangeboden aan de andere aandeelhouders, wanneer iemand ze wil verkopen. Je kunt er ook een dividendpolitiek van de vennootschap in vastleggen, waarin wordt overeengekomen om een minimum percentage van de winst uit te keren ter bescherming van de niet-actieve aandeelhouders.

Stof tot nadenken
‘De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt’, aldus Cooreman. ‘Daarom bevelen wij aan na te denken over de grote principes. Willen we de onderneming binnen de familie houden? Willen we gelijkheid tussen de actieve en niet-actieve aandeelhouders? Willen we gemakkelijk kunnen verkopen? Eens je daar uit bent, kan je die in specifieke clausules laten gieten door een specialist. Een specialist zal ook steeds de onderwerpen kunnen aanreiken waarover afspraken mogelijk of aangewezen zijn.’

Deminor is een financieel en juridisch adviesbureau en adviseert al meer dan 25 jaar kleine en grote bedrijven in deze materie. U kan contact opnemen met
jan-baptist.cooreman@deminor.com voor meer uitleg over aandeelhoudersovereenkomsten.

 
 

Dank voor uw interesse in onze Nieuwsbrief

Hebt u nog vragen ? U kan ons tijdens de kantooruren bereiken op 02/21 22 613, ofwel met een mailbericht via onderstaande link:

CONTACTEER UNIZO KMO ADVIES VIA E-MAIL
 
 
 
Gegevens aanpassenUitschrijvenPrivacyverklaring
 
Copyright © 2017 UNIZO Adviesraad. Alle rechten voorbehouden
Deze e-mail is verstuurd door KMO Adviesraad.