Facebook icon Twitter icon Forward icon

Voorwoord

Beste lezers,

Afgelopen woensdag bracht Koning Willem-Alexander een bezoek aan het Europees Parlement. Hij sprak voor alle parlementariërs en een volle publieke tribune over de uitdagingen waar Europa vandaag de dag mee te maken heeft. Ik had de eer hem voorafgaand aan zijn speech te mogen ontmoeten als vice-voorzitter van de EVP. Een inspirerende ontmoeting waarin de het belang van Europese samenwerking voorop stond. 

De Koning benadrukte het belang van Europese samenwerking, juist in deze tijd van gezamenlijke uitdagingen. Hij gebruikte daarvoor een quote van Erasmus "niets is gemakkelijker dan hen te overwinnen die verdeeld zijn".  Hij waarschuwde voor het feit dat de Europese Unie urgente vraagstukken vaak pas aanpakt op het moment dat de nood zo hoog is gestegen dat er geen alternatieven meer zijn. Hij verwees daarbij naar de bankencrisis en de vluchtelingencrisis.

In mijn dagelijks werk blijf ik ook pleiten voor een gezamenlijke Europese aanpak op hoofdzaken, zoals het beheersbaar maken van de migratiecrisis en het versterken van de Bankenunie.

Wilt u zelf eens met een aantal mensen komen kijken in het Europees Parlement? Neem dan contact op met mijn kantoor (medewerker Olav Scholten) voor de mogelijkheden. Ik zie u graag eens in Brussel!


Esther de Lange

Migratie

Nieuws over de migratiecrisis beheerst het journaal dagelijks. De situatie is complex, verschillende lidstaten hebben grote moeite de vluchtelingenstromen te beheersen en voldoende humanitaire opvangvoorzieningen te realiseren. Tevens zijn er lidstaten die liever wegkijken van de vluchtelingenproblematiek en weigeren constructief bij te dragen aan oplossingen om de vluchtelingenstroom beheersbaar te maken.

De aanpak van de migratiecrisis is een topprioriteit van de Europese Instellingen in Brussel. De Europese Commissie heeft het eerste pakket wetsvoorstellen ter herziening van het Europees Asielsysteem inmiddels gepresenteerd. Gedurende de plenaire zitting van het Europees Parlement in mei werd er over deze voorstellen gedebatteerd. Ik sta achter het plan van de Europese Commissie om een financiële solidariteitsverplichting in te stellen voor landen die weigeren mee te werken aan het opvangen van vluchtelingen. De vluchtelingencrisis is een probleem van alle lidstaten. Wanneer constructieve gesprekken geen resultaat opleveren en lidstaten weigeren verantwoordelijkheid te nemen zullen zij op een andere manier hun steentje moeten bijdragen.

Europees depositogarantiestelsel (EDIS)

Namens de EVP ben ik voor het Europees Parlement rapporteur op één van de grootste economische dossiers van dit mandaat, een mogelijk Europees depositogarantiestelsel: het garanderen van iemands spaargeld tot € 100.000 mocht een bank in de problemen komen.

De Europese Commissie heeft een wetgevend voorstel gepubliceerd dat zij zien als het sluitstuk van de Europese Bankenunie (zie ook de infographic), maar er moet nog veel aan verbeterd worden. Veel van mijn tijd gaat dan ook naar dit dossier, ik spreek veel over het onderwerp met belanghebbenden uit zowel Nederland als de rest van Europa.

Daarnaast hebben wij afgelopen dinsdag ook een publieke hoorzitting gehouden over het dossier. De uitgenodigde experts die spraken op de hoorzitting waren over in ieder geval één ding volledig duidelijk: bij het delen van risico's hoort ook het terugdringen van risico's. Dat vind ik ook: aan de ene kant zie ik de noodzaak dat het spaargeld van burgers zo veilig mogelijk moet zijn, maar als we risico's gaan spreiden over alle banken van de diverse lidstaten, dan moeten we er zeker van zijn dat iedereen zich aan de regels van het spel houdt. En dat laatste, daar heb ik soms nog wel eens mijn twijfels over. Dat vraagt om voorzichtigheid. Voor het CDA staat daarom voorop dat een Europees depositogarantiestelsel alleen verstandig is onder de juiste omstandigheden: de timing moet goed zijn en risico's bij zowel banken als overheden moeten eerst verder worden teruggedrongen.

Update Belastingcommissie en Onderzoekscommisie Panama Paper

Veel in het nieuws geweest: de Panama Papers. Het zijn gelekte documenten van een bedrijf in Panama: Mossack Fonseca. Dit bedrijf geeft juridisch advies (lees: belastingadvies) en creëert nieuwe bedrijfjes voor klanten op plekken waar bijvoorbeeld hun winsten of vermogens zo gunstig mogelijk worden belast. Dat is niet illegaal, maar wat mij betreft zeer onwenselijk. Als burgers en het MKB hun belastingen betalen, moeten grote multinationals dat zeker ook doen.

In het Europees Parlement wordt een onderzoekscommissie opgericht om daar eens goed naar te kijken. Dat is niet gemakkelijk, want Panama ligt ver buiten de grenzen van Europa. Toch kunnen wij hier echt een belangrijke rol in spelen: ik sta achter de plannen van de Europese Commissie om met een Europese lijst te komen van belastingparadijzen. Alle grote bedrijven en hun dochterbedrijven die in Europa opereren, moeten vervolgens over activiteiten in die belastingparadijzen volledige openheid van zaken gaan geven als het aankomt op hun omzet, winsten, betaalde belastingen en het aantal medewerkers.

We zijn er nog niet, maar het zijn goede stappen en het laat zien dat je als Europa samen sterker kan staan dan als land alleen.

ETS herziening: voor een schoner Europa, behoud van banen en een sterke industrie

Sinds november ben ik ook druk bezig met de herziening van het Europese emissiehandelsysteem (ETS). Door een prijskaartje aan CO2-uitstoot te hangen beoogt het systeem de industriële uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en tegelijkertijd innovatie te bevorderen.

Namens de EVP-fractie ben ik woordvoerder op dit belangrijke onderwerp. Mijn doelstelling in de industriecommissie is om onze klimaatdoelstellingen te respecteren, en tegelijkertijd er voor zorgen dat Europese banen en de concurrentiekracht van onze industrie – de schoonste ter wereld –behouden blijven. Om de herziening tot een goed resultaat te brengen is het ook van belang genoeg gesprekken te voeren, met de industrie, klimaatorganisaties en andere belanghebbenden.

Op de foto ben ik in gesprek met Europese vakbondsorganisaties om te bespreken wat voor invloed de ETS herziening en de energietransitie heeft op banen in Europa. Verder zijn we op dit moment ook bezig met het schrijven van amendementen op het wetsvoorstel. We verwachten dat het volledige proces in februari 2017 zal worden afgerond. Ik houd jullie op de hoogte!

European Youth Event

Afgelopen weekend vond er in Straatsburg voor de tweede keer het European Youth Event plaats. Duizenden jonge mensen kregen de mogelijkheid om hun stem te laten horen en ideeën uit te wisselen over het heden en de toekomst van Europa tijdens een tweedaagse bijeenkomst in het Europees Parlement. Namens mij speciaal te gast was de maatschappelijke stichting Triple Threat uit Haarlem. Deze sympathieke jonge mannen zetten zich dag in dag uit in om jongeren met minder kansen een platform te bieden om zich te ontwikkelen. Basketbal en dans vormen de hoofdmoot, maar het kan alles zijn: zo biedt Triple Threat ook huiswerkbegeleiding aan.

Voor mij een eer om deze mannen de kans te bieden met elkaar naar het Europees Parlement te komen. Medewerker Olav is als penningmeester en adviseur betrokken bij de stichting en heeft de groep vergezeld.

Bezoekersgroep de Passage

Met veel plezier ontvang ik regelmatig scholieren en studenten, maar op 15 april kreeg ik bijzonder bezoek uit het mooie Groningen. De dames van vrouwenbeweging de Passage, afdeling Bierum-Holwierde en omstreken, lieten hun mannen voor een paar dagen thuis en kwamen met de bus naar Brussel. Wat een leuke groep met veel interesse en enthousiasme. Na afloop van het bezoek aan het parlement werd de stad nog verkend en is er gezellig geluncht.

Groepen - groot en klein en van alle leeftijden - zijn altijd van harte welkom om contact met ons op te nemen voor een bezoek aan het Europees Parlement via esther.delange@europarl.europa.eu.

Bezoekersgroep Koningin Beatrixschool

Op 13 mei was de Plusklas van de Koningin Beatrixschool en de Koning Willem-Alexanderschool op bezoek in Brussel. Juf Lydia kwam samen met Ermin, Jiska, Gian, Micha, Naut, Nils, Joop, Kaj, Luka, Guillermo, Hiwaad, Yarno, Jesse en Nikki langs in het Europees Parlement en ook ouders Erwin, Walter en Sabina waren erbij. In verband met hun Griekenlandproject ben ik al eens bij ze op bezoek geweest in Waddinxveen en afgelopen kerst hebben de kinderen tekeningen gemaakt voor onze kerstkaart, met veel succes! De tekening die ik het mooiste vond voor onze kerstkaart is gemaakt door Gian en daar hoorde natuurlijk een presentje bij... Zelfs de krant heeft er over geschreven! Lydia, kinderen en ouders: bedankt voor jullie komst en graag tot ziens!

Europaconferentie in Goes

Op vrijdag 10 juni organiseert de CDA-delegatie in de EVP-Fractie in het Europees Parlement voor de zevende keer haar jaarlijkse Europaconferentie. Dit jaar vindt de conferentie plaats in de Grote Kerk in Goes met als thema ‘Energie voor morgen’.

U wordt welkom geheten door CDA-gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Vicepremier van België Kris Peeters zal de key note speech geven, over samenwerking op het gebied van energie. Dit zal worden gevolgd door een paneldiscussie waarbij naast ikzelf ook Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering en Jan Molema zullen deelnemen. De paneldiscussie zal geleid worden door Henri Bontebal.

Na een afsluitend woord van Lambert van Nistelrooij zal er een borrel zijn, waar u onder het genot van een hapje en een drankje met de CDA-Europarlementariërs in gesprek kunt gaan.

Ik hoop u te zien op 10 juni in Goes!

CDA-partijcongres in Utrecht

Op zaterdag 4 juni a.s. vindt in De Fabrique in Utrecht het CDA-partijcongres plaats. In het ochtendprogramma kiezen we Sybrand Buma officieel tot lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Verspreid over de dag vinden er tevens 11 interessante deelsessies plaats en is er een gezellige lunch met keuze uit diverse gerechten. We sluiten het programma rond 17.00 uur af met een borrel, een barbecue en muziek.

Ik hoop jullie allen op 4 juni in Utrecht te spreken!

Contact en Social Media