Heraanleg Heerweg-Noord en -Zuid

Nieuwsbrief 24 maart 2016

 
 

Geachte heer, mevrouw

Graag geven we u een update in verband met de geplande herstellingswerken in Heerweg-Noord en -Zuid.

 
Geen herstellingswerkzaamheden tot 10 april.
 
 

Om een duurzame herstelling te garanderen werd deze week nog een bijkomende test uitgevoerd. Zodra ook deze testresultaten bekend zijn, kunnen we een plan van aanpak uitwerken. We trachten de duurtijd van de herstellingswerken en de bijkomende hinder tot een minimum te beperken.

Daarnaast hebben we betere weersomstandigheden nodig. Hierdoor zal voor 10 april niet gestart worden met de herstellingswerkzaamheden.

 
Bouwverlof
 
 

De aannemer gaat in bouwverlof van 28 maart tot 3 april. Tijdens deze periode wordt er niet gewerkt. Na het bouwverlof wordt het voetpad op de Zwijnaardebrug aangelegd en worden de rails op de brug boven de R4 geplaatst.


Wij brengen u op de hoogte van zodra er meer informatie beschikbaar is.