PaGaS  
Heraanleg Heerweg-Noord en deel Zuid

Voorbereidende werken

 
 

Beste bewoner

De werken voor de nieuwe tramverbinding in Zwijnaarde zijn van start gegaan. Omdat we u zo goed mogelijk willen informeren, bezorgen we u in deze eerste digitale nieuwsbrief een overzicht van de eerstkomende weken en de hinder die dit meebrengt.

De Lijn en haar partners doen al het mogelijke om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we de geplande afbraak van huizen langs de Heerweg-Noord uitgesteld om deze werken te laten samenvallen met de werken van Eandis op dezelfde as. Zo kunnen we de verkeershinder door de werken op de Heerweg met enkele weken inkorten.

Komende werken

 

Van 21 oktober tot 8 november worden 8 huizen langs de Heerweg-Noord afgebroken. Om dit veilig te laten verlopen zal één rijstrook afgesloten worden. Beurtelings verkeer in beide richtingen blijft mogelijk over één rijstrook geregeld door verkeerslichten.

Van 28 tot 31 oktober (Herfstvakantie) is geen doorgaand verkeer mogelijk van de Heerweg-Noord naar de Zwijnaardsesteenweg en terug (enkel voor gemotoriseerd verkeer). Plaatselijk verkeer blijft mogelijk.

Van 1 tot 3 november is de rijweg tijdelijk weer open.

Van 4 tot 8 november is enkel gemotoriseerd verkeer richting Zwijnaarde mogelijk.

Van 8 november tot eind januari 2014 voert Eandis nog werken uit in de rand van de rijweg. De impact op het verkeer is beperkt.

Impact op het verkeer

 
Voor voetgangers en (brom)fietsers:
 

Er is steeds een veilige doorgang mogelijk voor voetgangers en fietsers.

Voor gebruikers van het openbaar vervoer:
 

Van 28 oktober tot 8 november volgen de buslijnen 5 en 47 een omleiding. Vind hier meer informatie over de gevolgde omleiding.

Voor automobilisten: