U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze mailings.
Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie

Problemen met de fiscus? Wij nemen het voor jou op!

Nieuwsbrief Jaeger -
januari '18

Beste lezer,

Zoals u van ons gewend bent zit ook deze eerste nieuwsbrief van het jaar weer bomvol interessante zaken, want de fiscale wereld staat niet stil! Wat te denken van de ontwikkelingen omtrent zwartsparen in 2018? Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma geeft de laatste stand van zaken in Wat staat de zwartspaarder anno 2018 te wachten? In Verjaringstermijnen en btw-fraude praat Carlijn van Dijk ons bij over deze zaken in het licht van de recent gestelde prejudiciële vraag bij het Hof van Justitie in de zaak M.A.S. et M.B. Marloes Lammers neemt een andere uitspraak onder de loep, namelijk de door de Hoge Raad op 24 november gegeven verduidelijking van de eerdere tipgeverszaak, in Is het in fiscale zaken horen van de anonieme getuige mogelijk of toch niet?

Verder vindt u in deze nieuwsbrief informatie over onze deelname aan de Fiscale Bedrijvendag van R.F.V. Christiaanse Taxateur in de Kuip 9 februari a.s., en over de presentatie van Carlijn van Dijk zoals gegeven op de themamiddag Formeel Belastingrecht georganiseerd door de NVAB en de Belastingdienst van 12 december jl.

Op het gebied van onze persoonsbezetting timmert Jaeger ook flink aan de weg: zo zoeken wij per direct een enthousiaste juridisch secretaresse (m/v, voor 24 uur), en zijn wij daarnaast op zoek naar een gedreven, kritische en enigszins eigenwijze fiscaal jurist/fiscaal advocaat (m/v) en een ambitieuze kantoordirecteur (m/v, voor 24 uur)! Wie weet tot ziens!

Team Jaeger Advocaten-belastingkundigen

Wat staat de zwartspaarder anno 2018 te wachten?

Per 1 januari van 2018 is de inkeerregeling voor zwartspaarders afgeschaft, voor nieuwe aangiften. Een deze dagen zal de eerste belastingaangifte worden ingediend waarvoor geen mogelijkheid meer bestaat om die vrijwillig te verbeteren, ter voorkoming van (met name) strafvervolging. Wat staat die zwartspaarder straks te wachten? Is het voorzienbaar of hij kan rekenen op ofwel een fiscale boete ofwel strafvervolging – of wordt het een tombola? En als dat zo is: mag dat wel?

Verjaringstermijnen en btw-fraude

Dat het Hof van Justitie voorrang verleent aan de bestrijding van btw-fraude boven de verjaringsregels werd al duidelijk in de Italiaanse zaak Tarrico. Op grond van dit arrest moet de strafrechter verjaringsvoorschriften buiten toepassing laten wanneer blijkt dat deze niet volstaan om ernstige fraude te bestraffen waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad. Toepassing van het arrest kan echter leiden tot strijd met het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel omdat het ook geldt voor handelingen die dateren van vóór publicatie van het arrest Tarrico en zo met terugwerkende kracht strengere regels voor strafbaarstelling stelt. Kan de beslissing van het Hof in Tarrico opzij worden geschoven voor de strafzaken die reeds vóór Tarrico gaande waren omdat anders het legaliteitsbeginsel wordt geschonden? Deze prejudiciële vraag staat centraal in de Italiaanse zaak bij het Hof van Justitie M.A.S. et M.B.

Is het in fiscale zaken horen van de anonieme getuige mogelijk of toch niet?

In de ‘tipgeverszaak’ leek de Hoge Raad ruimte te bieden om in een fiscale zaak een getuige (de tipgever) op anonieme basis te horen. Ik gebruik met opzet het woord ‘leek’ omdat de Hoge Raad op 24 november 2017 vrij resoluut oordeelt dat die mogelijkheid wettelijk niet bestaat en de Hoge Raad zich ook niet geroepen voelt om die ruimte te gaan bieden. De Hoge Raad oordeelt dat als het horen van anonieme getuigen noodzakelijk is, het aan de wetgever is om die ruimte te creëren. Mijns inziens een onnodig formalistisch standpunt. Waarbij bovendien van belang is dat het in deze zaak niet zo zeer gaat om de anonimiteit van de getuige, maar veel meer over het bewijs dat een belastingplichtige wil leveren en dat niet lukt omdat de getuigen niet met naam en toenaam willen verklaren. Daarover in deze blog meer.

Fiscale bedrijvendag 2018

Op 9 februari 2018 zal Jaeger Advocaten-belastingkundigen op de Fiscale bedrijvendag van R.F.V. Christiaanse Taxateur in de Kuip (Stadion Rotterdam) o.a. een workshop houden over: ‘Race to the bottom: how low can you go?’ Het vestigingsklimaat in Nederland is gunstig voor multinationals en de allerrijksten. Maar wat de grote jongens doen, moet de kleine man toch ook kunnen of niet? Jan Versteegh, presentator bij BNN-VARA, heeft afgelopen najaar als Jan de Belastingman geprobeerd om als klant binnen te dringen in ‘belastingparadijs Nederland’. Maar past het zowel de grote jongens als de kleine man om aan deze race mee te doen? Is het moreel rechtvaardig om zo min mogelijk belasting te betalen? En zijn alle constructies die worden bedacht om het doel, besparen van belastingen, te bereiken ook toegelaten? Wat als dat niet het geval is? Met welke gevolgen word je dan, als belastingplichtige maar bijvoorbeeld ook als belastingadviseur, geconfronteerd? Aan het woord zullen komen Marloes Lammers en Carlijn van Dijk.

Themamiddag Formeel Belastingrecht

Jaarlijks organiseert de Belastingdienst samen met de NVAB een themamiddag voor een aantal specialisten Formeel recht van beide organisaties. Deelnemers kunnen dan vrij en ongebonden met elkaar leren en discussiëren over onderwerpen waarbij de vakinhoud centraal staat. Het doel is mede om conflictvaardigheid te bevorderen en de-escalerend werken te stimuleren door van beide zijden diverse actuele onderwerpen te belichten en wederzijdse contacten te bevorderen. De onderwerpen worden door een collega van de Belastingdienst en de NVAB gezamenlijk gepresenteerd; Ludwijn Jaeger is een van de dagvoorzitters en leidt de middag. Carlijn van Dijk is samen met Jacqueline Soree van de Belastingdienst tevens een spreker op deze dag en zij diept het onderwerp 'Wat moet de ander doen om bij jou iets te bereiken?' nader uit.

Afmelden voor deze nieuwsbrief